Keep pace in a competitive market by enhancing efficiencies

Druk dokumentacji technicznej i instrukcji

Buduj swoją przewagę konkurencyjną poprzez zwiększenie wydajności i skróceniu czasu realizacji druku dokumentacji i instrukcji

Obecnie, gdy coraz więcej producentów wybiera cyfrową formę informacji o produktach, w przypadku drukowanych instrukcji wzrasta presja czasowa i cenowa.

Dzięki wdrożeniu metod lean production, zwiększeniu rozpowszechnienia produktów i różnorodności nośników producenci napotykają rosnącą presję na uproszczenie produkcji drukowanych instrukcji.

Zalety naszych rozwiązań druku dokumentacji technicznej i instrukcji

Benefits Benefits

Optymalizacja kosztów produkcji

Bardziej ekonomiczny druk kolorowych instrukcji wysokiej jakości

Benefits Benefits

Szybsza aktualizacja informacji o produktach

Wyższa wydajność dzięki automatyzacji i uproszczeniu systemów pracy

Benefits Benefits

Produkcja bardziej wartościowych instrukcji

Druk atrakcyjnych wizualnie dokumentów, które mogą być używane jako materiały marketingowe

Benefits Benefits

Możliwość poprawy i poszerzenia usług

Nasza wszechstronna technologia umożliwia poszerzenie oferty zastosowań

Cyfrowe wzmocnienie rozwoju

With the ImageStream, we can increase our business efficiency and offer new services to customers.
Rozwiązanie ImageStream umożliwiło zwiększenie efektywności firmy i wprowadzenie nowych usług dla klientów.

Dr. Rüdiger Schmidt

Dyrektor Zarządzający firmy Bosch-Druck

Wyzwanie

Firma Bosch-Druck, wiodący niemiecki producent instrukcji serwisowych do samochodów, poszukiwała sposobu na zwiększenie szybkości i wydajności druku bez utraty jakości. Konieczne było rozwiązanie pozwalające na elastyczną obsługę druku danych zmiennych oraz pracę z trwałymi atramentami i podłożami wymaganymi przy druku instrukcji.

With the ImageStream, we can increase our business efficiency and offer new services to customers.
The company invested in an ImageStream 3500 – a high speed, high volume colour inkjet printer

Rozwiązanie

Firma zainwestowała w ImageStream 3500 — szybką i wysokonakładową kolorową drukarkę atramentową, która zapewnia jakość druku offsetowego i możliwość druku na standardowym papierze powlekanym do druku offsetowego, także matowym, jedwabnym i z połyskiem.

Korzyści

Nasze rozwiązanie umożliwiło firmie Bosch-Druck redukcję czasu i kosztów realizacji, a jednocześnie drukowanie instrukcji o jakości identycznej z wytwarzanymi w technologii offsetowej. Ponadto elastyczność druku cyfrowego pomaga firmie oferować szeroki zakres spersonalizowanych usług druku na żądanie.

Canons solution enabled Bosch-Druck to turn jobs around faster and cut costs

Zdobywanie nowych klientów i zwiększanie marży dzięki szybszemu i efektywniejszemu tworzeniu wysokiej jakości instrukcji.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak to działa?Kluczowe rozwiązania

A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows
Pakiet PRISMA
Przełomowa seria rozwiązań oprogramowania, które pomogą usprawnić i zautomatyzować systemy pracy na każdym etapie procesu druku produkcyjnego.
ColorStream 6000 Chroma
Bardzo wszechstronna atramentowa maszyna drukarska ColorStream 6000 Chroma gwarantuje wyjątkową jakość i elastyczność. Została zaprojektowana z myślą o szybkim i niezawodnym drukowaniu korespondencji, publikacji i materiałów o charakterze komercyjnym.
A highly versatile inkjet web press that offers both outstanding quality and flexibility
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press
VarioPrint i300
Innowacyjne, wysokonakładowe kolorowe urządzenie atramentowa na papier cięty, VarioPrint i300, łączy wysoko wydajną technologię druku atramentowego na papier cięty z wszechstronną i elastyczną obsługą nośników.
ImageStream
Drukarki produkcyjne ImageStream łączą jakość druku offsetowego z szybkością i wszechstronnością cyfrowego systemu pracy. Urządzenia te mogą obsługiwać krótkie lub złożone serie wydruków, spersonalizowane treści i druk na żądanie.
Combining the quality of offset print with the speed and versatility of a digital workflow
Rozwój firmy dzięki redukcji czasu i kosztów drukowania instrukcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.