ARTYKUŁ

Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój w biznesie okiem Canon

Czy można ograniczać swój wpływ na środowisko i przyczyniać się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym? Dowiedz się, jakie udoskonalenia wprowadzamy w całym cyklu życia naszych produktów.

Bomen aan een beekje in het bos

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem każdej działalności i strategii biznesowej. Perspektywiczne myślenie wspiera długoterminowe zyski, i to nie tylko w kategoriach finansowych. Ponadto dzięki lepszemu zrozumieniu kwestii środowiskowych ludzie przykładają wagę do zrównoważonego rozwoju jak nigdy dotąd. Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo może zatem odegrać znaczącą rolę w budowaniu reputacji, angażowaniu klientów i przyciąganiu utalentowanych pracowników. Co więcej, regulacje państwowe dotyczące przedsiębiorstw sprawiają, że ekologia to także zobowiązania prawne, a inwestowanie w bardziej zrównoważone materiały, produkty, usługi i technologie może przekładać się na codzienne oszczędności. Jednak najważniejsze jest to, że tak naprawdę wszyscy mamy obowiązek dbać o przyszłość planety w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ – podstawowe założenia

Poprawa wyników firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju może wydawać się trudnym zadaniem. Małe kroki powinny docelowo wspierać spójną strategię biznesową. Drogowskazem wyznaczającym kierunki działania powinny być właśnie wspomniane cele zrównoważonego rozwoju określone w 2015 r. przez ONZ (ang. Sustainable Development Goals)1. W szerokim kontekście wszystkich regionów i branż mają zapewnić globalnie „zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy” w perspektywie do 2030 r. Z punktu widzenia biznesu kluczowe znaczenie powinny mieć cele: SDG 12 i SDG 13. Cel 12 dotyczy „konsumpcji i produkcji” i obejmuje m.in. minimalizowanie wytwarzanych odpadów poprzez projektowanie bardziej kompaktowych i lekkich produktów. Zakłada wykorzystanie surowców wtórnych i nadających się do recyklingu z myślą o tworzeniu ekologicznych opakowań. Dodatkowo dotyczy zmniejszenia zużycia chemikaliów w procesach produkcyjnych oraz promowania recyklingu produktów. Cel SDG 13 to „działania na rzecz klimatu”. Określa priorytety w zakresie redukcji emisji CO2 w całym cyklu życia produktu, w tym poprzez wykorzystanie energii odnawialnej.

Realizacja powyższych celów zrównoważonego rozwoju musi dotyczyć wszystkich zaangażowanych interesariuszy. Takie procesy jak recykling i produkcja energii odnawialnej mogą być efektywne tylko wtedy, gdy działania podejmowane są w całym łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa wielonarodowe, agencje rządowe i inne duże organizacje powinny wykorzystywać swój wpływ, aby dostawcy podzielali te same wartości i stosowali te same standardy dotyczące zamówień. W efekcie firmy dowolnej wielkości będą mogły korzystać ze strategii zrównoważonego rozwoju innych podmiotów.

Cykl życia produktu: od kołyski do kołyski

W przypadku takich producentów jak Canon cele zrównoważonego rozwoju ONZ, czy kwestie efektywności energetycznej i przydatności do recyklingu produktów uwzględniane są już na etapie opracowywania i projektowania rozwiązań. Zaopatrzenie w materiały, produkcja, dystrybucja i recykling odgrywają istotną rolę w tworzeniu w pełni zrównoważonych produktów. Ustanowienie rygorystycznych wytycznych dotyczących jakości i ochrony środowiska może również sprawić, że łańcuch dostaw i procesy produkcyjne będą zgodne z wartościami firmy, branży i, co ważne, klientów. Ponadto oceny i analizy oddziaływania na środowisko2 wspierają monitorowanie postępów w takich aspektach jak redukcja emisji CO2. Z kolei system zarządzania środowiskowego, taki jak ISO 14001, może pomóc w wypełnianiu zobowiązań prawnych.

Łatwo jest myśleć o strategiach zrównoważonego rozwoju w ujęciu liniowym – gdzie w ramach prowadzonego biznesu liczy się szybki zysk. Jednak w realiach XXI w. podejście „od kołyski po grób” zmieniło się w podejście „od kołyski do kołyski”. Kluczem jest domykanie cyklu życia i takie projektowanie, aby jak najdłużej utrzymywać produkty i materiały w fazie eksploatacji. Naprawa i wielokrotne wykorzystanie, zmniejszenie uzależnienia od surowców oraz ograniczenie emisji z transportu pomaga chronić środowisko, a niższe ceny produktów regenerowanych przekładają się na obniżenie kosztów.

06_Br_Sustainability_EMEA_3.2 Ratio.jpg

Podążając ścieżką Kyosei

U podstaw działalności firmy Canon jest filozofia Kyosei. To japońskie słowo oznacza „życie i pracę dla wspólnego dobra” dzięki czemu nasi klienci mają pewność, że hołdujemy wyznawanym przez nich wartościom. Ponadto cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ wykorzystujemy jako ramy pozwalające zdefiniować nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, produkcji i działań w obszarze klimatu. Przez ostatnie sześć lat niezmiennie zdobywamy wyróżnienie EcoVadis Gold - uznaną na arenie międzynarodowej akredytację w zakresie zrównoważonego rozwoju3. Posiadamy również certyfikat ISO 9001 i ISO 14001, co świadczy o tym, że nasze procesy produkcyjne spełniają standardy branżowe w zakresie jakości i ochrony środowiska.

Kyosei stanowi podstawę wszystkich działań w firmie Canon i znajduje swoje odzwierciedlenie w naszych technologiach. Od 2008 r. zmniejszyliśmy emisję CO2 o 40 % (średnio o 4,7 % rocznie) w cyklu eksploatacji naszych produktów. Ponadto poprawiliśmy wskaźniki ekologiczne w obrębie działań logistycznych poprzez zmniejszenie rozmiarów produktów i konsolidację lokalizacji magazynowych. Dodatkowo w latach 2008 – 2019 dzięki energooszczędnym konstrukcjom produktów biurowych zmniejszyliśmy emisję CO2 o 23 593 000 ton. Na przykład najnowsze urządzenie serii imageRUNNER ADVANCE DX C5800 w porównaniu ze swoim poprzednikiem wytwarza o 18% mniej C02 w całym okresie eksploatacji*.

Oprócz działań na rzecz ograniczenia emisji CO2, firma Canon EMEA każdego roku realizuje naprawy ponad 80 000 produktów w ramach zwrotów gwarancyjnych i pozagwarancyjnych. Regenerujemy również gamę najlepiej sprzedających się drukarek wielofunkcyjnych, tworząc z nich nowe urządzenia imageRUNNER ADVANCE EQ80. W tym procesie wykorzystujemy 80% materiałów z pierwotnych urządzeń wielofunkcyjnych, zmniejszając tym samym zużycie nowych surowców.

Firmy – zarówno duże, jak i małe – mogą planować własne działania m.in. poprzez mapowanie biznesu z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju. Ma to odzwierciedlenie w ramach zawieranych umów dot. zaopatrzenia po inwestowanie w nową biurową flotę drukarek. Efektem jest pozytywny wpływ na otoczenie poprzez priorytetyzację wskaźników środowiskowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób firma Canon zmniejsza wpływ swoich produktów na środowisko w całym cyklu ich eksploatacji i przyczynia się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, to zapraszamy do zapoznania się z naszą infografikę dot. zmniejszania wpływu na środowisko.

Powiązane produkty i rozwiązania

 • Canon Camera

  WIELOFUNKCYJNE DRUKARKI A3 I A4

  Zwiększ możliwości pracowników i przyspiesz transformację cyfrową dzięki gamie inteligentnych drukarek wielofunkcyjnych, które umożliwiają rozwój przepływów pracy i poprawę wydajności firmy.
 • Nie masz pewności jakich usług potrzebuje Twoja firma?

  Polityka prywatności
  • Najszybciej jak to możliwe
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +48

  Zostaw nam swoją wiadomość. To pomoże nam lepiej przygotować się do rozmowy.

  Dziękujemy

  Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

  [TIME]

  Do usłyszenia

  Przepraszamy

  Błąd