young-people-programme_246009553137672

Galeria pozytywnych zmian

Wymowne obrazy z międzynarodowych warsztatów firmy Canon

Warsztaty Canon

Firma Canon organizuje wiele form warsztatów, od fotografii ulicznej po naukę opowiadania historii obrazem. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 18-35 lat doskonalą swoje umiejętności i rejestrują swoje historie i problemy napotykane w codziennym życiu. Warsztaty dla młodszych w wieku 13-18 lat dają im z kolei możliwość zdobycia nowych umiejętności cyfrowych i narzędzi do opowiadania społecznie ważnych historii, zarówno w znaczeniu lokalnym jak i globalnym.

Kampania ONZ na rzecz
realizacji Celów
Zrównoważone-
go Rozwoju

W trakcie realizacji tych warsztatów firma Canon wspiera kampanię ONZ dot. działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, która powstała z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, a ma zachęcić wszystkich do udziału w globalnym ruchu i podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W kampanii uczestniczą: ONZ, rządy krajowe i lokalne, grupy młodzieżowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, media i sektor prywatny. Obejmuje ona wezwania do działania, angażowanie wielu interesariuszy oraz platformy innowacyjnych i kreatywnych działań. #Act4SDGs

Dowiedz się więcej