MAXIFY iB4040 Default

PIXMA MG6640 – filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów

Filmy dotyczące często zadawanych pytań zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku, które odnoszą się do konkretnego produktu i zostały opracowane, aby przeprowadzić użytkownika przez najczęściej wykonywane procedury konfiguracji wymagane do przygotowania urządzenia wielofunkcyjnego PIXMA. Dostępne są także przydatne filmy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają w rozwiązaniu najbardziej typowych problemów z drukowaniem, jakie można napotkać podczas eksploatacji produktu.

Konfigurowanie urządzenia

Konfiguracja drukarki

Ten film pokazuje sposób konfigurowania drukarki po wyjęciu z opakowania. Uwzględniono usuwanie opakowań ochronnych i podłączanie przygotowanego urządzenia.

Instalacja zbiornika z atramentem

Ten film pokazuje prawidłowy sposób przygotowania kaset z atramentem i ich instalowania w urządzeniu.

Wkładanie papieru

Ten film pokazuje sposób wkładania papieru do urządzenia.

Jak wyrównać głowicę drukującą.

Ten film pokazuje prawidłowy sposób wyrównywania głowicy drukującej.

Rozwiązywanie problemów

Czyszczenie dysz głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób sprawdzania dysz głowicy drukującej i czyszczenia ich, jeśli istnieje taka potrzeba.

Przeprowadź automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie automatycznego wyrównywania głowicy drukującej.

Wyjmij zacięty papier z modułu podawania papieru

Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru z modułu podawania papieru, jeśli istnieje taka potrzeba.

Wyjmij zacięty papier z wnętrza drukarki.

Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru z wnętrza drukarki, jeśli istnieje taka potrzeba.

Wyjmij zacięty papier ze szczeliny wyprowadzania papieru

Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru ze szczeliny wyprowadzania papieru, jeśli istnieje taka potrzeba.

Jak wyczyścić wnętrze drukarki

Ten film pokazuje sposób czyszczenia wnętrza drukarki, jeśli papier brudzi się podczas drukowania.

Niniejsze pliki filmów wykorzystują OSS w następujący sposób:

jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Inne przydatne pozycje...

Feedback