Działania CSR w Canon Polska

Działalność naszej firmy opiera się na japońskim modelu filozofii korporacyjnej Kyosei, co można przetłumaczyć jako „życie i praca dla wspólnego dobra”.

Bierzemy odpowiedzialność za to co robimy, szanujemy klientów, społeczności i kraje, w których funkcjonujemy oraz nasze środowisko naturalne.

Nasze najważniejsze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social responsibility) koncentrują się na obszarach takich jak: ochrona środowiska, kultura i sztuka, sport, nauka i oświata i działania humanitarne.