OPROGRAMOWANIE

Print Studio Pro

Wtyczka Print Studio Pro firmy Canon stanowi doskonałe ogniwo pomiędzy obrazem a gotowym produktem. To wyjątkowe oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o profesjonalnych drukarkach firmy Canon ułatwia tworzenie odbitek o profesjonalnej jakości.

Pobierz najnowszą wersję

print-studio-pro_1080x384

Instalacja

Wtyczka Print Studio Pro jest automatycznie dodawana do zgodnych aplikacji do obsługi zdjęć podczas instalacji oprogramowania. Można także pobrać najnowszą wersję tej wtyczki dla aktualnych drukarek PIXMA PRO, a także dla drukarek imagePROGRAF PRO.

POBIERZ (1,2 MB)

Uruchamianie wtyczki Print Studio Pro

Aby uruchomić wtyczkę Print Studio Pro, należy otworzyć obraz (lub wiele obrazów) do wydrukowania w programie Adobe Photoshop®, Photoshop Elements® lub Lightroom®. Podczas korzystania z oprogramowania Digital Photo Professional firmy Canon wystarczy wybrać obrazy w folderze.

Gama profesjonalnych drukarek

Wtyczka Print Studio Pro zapewnia różne funkcje drukowania na jednym łatwym w obsłudze ekranie. Można na nim wybrać rodzaj i format papieru, ustawić funkcje zarządzania kolorami, a także skorygować odcienie kolorów przed wydrukowaniem. Podgląd na żywo pozwala wyświetlić wybrane odcienie kolorów i ramek, co gwarantuje zgodność ostatecznych efektów z oczekiwaniami.

Print-Studio-Pro

Print Studio Pro

(1) Podgląd wybranego obrazu na żywo 
(2) Narzędzia do kadrowania i obracania obrazów 
(3) Miniatury wszystkich otwartych / wybranych obrazów 
(4) Obszar zapisywania i wybierania ulubionych ustawień 
(5) Obszar ustawień drukowania (typ papieru, układ, zarządzanie kolorami) 
(6) Przycisk drukowania z ustawieniem liczby kopii

Kluczowe ustawienia drukowania

Obszar ustawień drukowania wtyczki Print Studio Pro to miejsce określania trzech kluczowych ustawień drukowania zdjęć: rodzaju i formatu papieru, układu obrazu na papierze i funkcji zarządzania profilami (np. profile ICC).

 Paper-settings

Ustawienia papieru

W sekcji Media Type (Typ nośnika) wybierz nazwę papieru fotograficznego firmy Canon lub rodzaj papieru w przypadku innych papierów (np. Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący), Other Fine Art Paper (Inny papier artystyczny) lub Canvas (Płótno)).

Wybierz właściwy format papieru i odpowiednią tacę na papier (górna taca lub taca podawania ręcznego ). Zazwyczaj błyszczący, połyskujący i matowy papier jest umieszczany w automatycznej tacy górnej, natomiast papier o większej gramaturze i grubości należy wkładać w szczelinę podawania ręcznego.

 Image-layout-settings

Ustawienia układu obrazu

Możesz korzystać z zaprogramowanych schematów druku, takich jak druk bez ramki i z ramką, a także 2 lub 4 obrazy na arkuszu papieru. W przypadku drukowania z ramką można dostosować rozmiar obrazu, przeciągając rogi w oknie podglądu lub określając dokładny rozmiar obrazu lub ramki w milimetrach w menu układu.

Za pomocą menu układu można łatwo wyśrodkować obraz na papierze. Można też dodać własny układ do listy (klikając przycisk plus). Układ będzie dostępny w kolejnych projektach.

Colour-management

Zarządzanie kolorami

Profesjonalne drukarki fotograficzne firmy Canon umożliwiają drukowanie zdjęć o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obrazów wyświetlanych na monitorze.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy ustawić dla trybu kolorów profil ICC, wybrać profil drukarki „auto” dla papierów firmy Canon lub odpowiedni profil ICC dla innych papierów. Należy ustawić dla renderowania opcję „perceptual” (percepcyjnie).

Ustawienia dodatkowe

Print Studio Pro ma dodatkowe funkcje, dzięki którym można tworzyć wydruki odzwierciedlające zamysł twórczy. Można dodać tekst do zdjęć, wybrać tryb fotografii czarno-białych, zapisać ulubione ustawienia itp.

Mono-printing-and-clear-coating

Druk czarno-biały i przezroczysta powłoka

Wybierz tryb „Print Black and White Photo” (Drukuj czarno-białe zdjęcie), aby przekształcić obraz kolorowy w monochromatyczny lub utworzyć bardziej naturalne zdjęcia czarno-białe ze zdjęć monochromatycznych.

Wybranie opcji „Clear coat the entire page” (Przezroczysta powłoka na całej stronie) powoduje nałożenie efektu Chroma Optimizer (jeśli jest dostępny) na cały wydruk, zapewniając jeszcze lepszą poprawę połysku. Domyślnie przezroczysty atrament jest nakładany tylko na obszary pokryte atramentami kolorowymi.

Adding-text-to-photos

Dodawanie tekstu do zdjęć

W ustawieniu tekstu (część sekcji układu) można dodać własny nagłówek, stopkę, numer strony, informacje o prawach autorskich lub informacje o obrazie (jeśli są dostępne w danych obrazu).

Można dostosować czcionkę, rozmiar i kolor tekstu. Większość ustawień tekstu wymaga układu z ramką.

Image-Corrections

Korygowanie obrazu

W przypadku drukowania obrazu czarno-białego można łatwo określić odcień jednym kliknięciem, aby monochromatyczne zdjęcia miały cieplejszy lub zimniejszy odcień. Kolorowe zdjęcia mogą być dostosowywane w każdym kierunku barw.

Funkcja drukowania wzoru umożliwia wydrukowanie jednego arkusza z miniaturami zdjęcia dostosowanymi w wybranym kierunku koloru lub jasności i kontrastu.

Krystaliczna dokładność – czerwona linia

Wtyczka Print Studio Pro firmy Canon stanowi doskonałe ogniwo łączące obraz z gotowym produktem. To wyjątkowe oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o profesjonalnych drukarkach firmy Canon pozwala łatwo uzyskać profesjonalną jakość odbitek.

Canon’s-genuine-image-sharpening-technology

Innowacyjna technologia wyostrzania obrazu firmy Canon

Mimo że aparat i drukarka mogą być wyposażone w zaawansowane funkcje, nie ma sposobu, aby uniknąć osłabienia przesyłania światła i sygnałów podczas przetwarzania. Jednak główną przyczyną takiego stanu jest różnica między doskonałym obrazem i obrazem, który nie jest ostry. Jeśli zostanie to skorygowane na podstawie dokładnych danych każdego z nich, będzie można uzyskać naturalnie doskonały obraz. Jest to możliwe dzięki przewadze firmy Canon pod względem kontroli nad pracą, od początku do końca, i korzystaniu wyłącznie z produktów firmy Canon. Obrazy mogą być przywrócone do ich pierwotnej ostrości poprzez korekcje oparte na dokładnych danych zarówno idealnych, jak i mniej idealnych parametrów optycznych i wydruku.

Digital-Lens-Optimiser

Cyfrowy optymalizator obiektywu

Cyfrowy optymalizator obiektywu to funkcja, która może znajdować się w Digital Photo Professional, oprogramowaniu EOS przeznaczonym do przetwarzania obrazów RAW, lub może być funkcją zainstalowaną w niektórych aparatach. Usuwa mniej pożądane właściwości optyczne z danych obrazu RAW w przypadku korzystania ze zgodnych aparatów i obiektywów. Jest to część technologii wyostrzania obrazu firmy Canon, z której możemy korzystać, dzięki temu, że firma Canon samodzielnie opracowuje wszystkie elementy – od obiektywów i matryc po procesory obrazu. Oprócz korekcji aberracji obiektywu zmienione światło jest przywracane do oryginalnego stanu za pomocą zjawiska dyfrakcji, filtrów dolnoprzepustowych itd., aby wiernie i pięknie odtworzyć oryginalne obrazy w pełnej ostrości.

Contrast-reproduction

Odwzorowanie kontrastu

Odwzorowanie kontrastu to funkcja dostępna we wtyczce Print Studio Pro dołączonej do drukarki PRO-1000. Funkcja ta koryguje utratę ostrości podczas drukowania, analizując z wyprzedzeniem różnice w drukarce i na papierze. Umożliwia to wierniejsze odtwarzanie pierwotnej ostrości obrazu i uzyskiwanie dynamicznych wydruków. Rozróżnianie pomiędzy idealnymi i niedoskonałymi właściwościami drukowania pozwala drukować zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, które zachowują taki sam poziom ostrości jak pierwotne obrazy.

Professional Print & Layout

Przy użyciu nowego oprogramowania do drukowania Professional Print & Layout, wysokiej jakości obrazy edytowane za pomocą programu Digital Photo Professional mogą być drukowane z zachowaniem ważnych cech, takich jak ostrość oraz odwzorowanie odcieni i kolorów.

* Wtyczka dostępna tylko w przypadku drukarek z serii imagePROGRAF PRO.

WIĘCEJ INFORMACJI

imagePROGRAF_PRO-1000-red-line-BEAUTY

Zgodne drukarki

Wykorzystaj zalety precyzyjnego sterowania dostępne w przypadku drukarek Canon zgodnych z Print Studio Pro.

imagePROGRAF

PIXMA PRO

Inne interesujące zagadnienia...