Bezprzewodowe drukowanie i skanowanie za pomocą urządzeń przenośnych

Aplikacja Easy-PhotoPrint dla urządzeń iPhone, iPad i iPod Touch

Canon Easy-PhotoPrint (Canon iEPP) to bezpłatna aplikacja, która umożliwia łatwe drukowanie zdjęć i skanowanie z urządzeń iPhone, iPod Touch i iPad na zgodnych drukarkach wielofunkcyjnych PIXMA i SELPHY* za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Charakterystyka produktu

• Automatyczne wyszukiwanie drukarek w sieci Wi-Fi

• Drukowanie obrazów z urządzeń przenośnych

• Skanowanie bezpośrednio do urządzeń iPhone, iPod touch i iPad (tylko drukarki PIXMA All-In-One)

Sposób używania
Wystarczy pobrać aplikację Canon iEPP do urządzenia przenośnego i wskazać ikonę Canon iEPP, aby rozpocząć pracę.

* Informacje o zgodności można znaleźć w danych technicznych urządzenia.

Easy-PhotoPrint dla urządzenia iPad

Drukowanie zeskanowanego dokumentu

Drukowanie dostępnego zdjęcia

Drukowanie z przeglądarek plików PDF

Skanowanie dokumentu lub zdjęcia (tylko drukarki PIXMA All-In-One)

Wykonanie i drukowanie zdjęcia

Aplikacja Easy-PhotoPrint pozwala wybrać zdjęcia w formacie JPEG i wydrukować nawet 20 kopii za jednym razem. Można drukować zdjęcia z marginesami lub bez nich i używać różnych rodzajów i formatów papieru.

picture_iPhone_Print_an_existing_photo_1

1. Przejdź do pozycji Photo Albums (Fotoalbumy).

2. Wskaż zdjęcia, aby dodać je do kolejki drukowania (widoczna w prawym górnym rogu).

picture_iPhone_Print_an_existing_photo_2 

3. Przejdź do kolejki drukowania, sprawdź ustawienia i wskaż opcję Print (Drukuj).4. Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

Wykonanie i drukowanie zdjęcia

Uruchom aparat bezpośrednio w aplikacji Canon iEPP. Zrobione zdjęcia możesz od razu wydrukować.

picture_iPhone_Take_a_photo_and_print_1

1. Przejdź do pozycji Camera (Aparat). 2. Zrób zdjęcie.

 

picture_iPhone_Take_a_photo_and_print_2 

3. Wyświetl podgląd zdjęcia. Wskaż opcję Use (Użyj), aby wydrukować zdjęcie, lub wskaż opcję Retake (Zrób nowe), aby zrobić nowe zdjęcie.4. Sprawdź ustawienia i wskaż opcję Print (Drukuj).

Skanowanie dokumentu lub zdjęcia (tylko drukarki PIXMA All-In-One)

Zeskanuj zdjęcie lub dokument w zgodnej drukarce wielofunkcyjnej Canon i zapisz je w urządzeniu iPhone, iPod touch lub iPad w postaci pliku PDF lub JPEG.

picture_iPhone_Scan_a_document_or_photo_1

1. Przejdź do pozycji Scan Settings (Ustawienia skanowania). 2. Sprawdź ustawienia i wybierz opcję Scan (Skanuj).

 

picture_iPhone_Scan_a_document_or_photo_2

3. Wyświetl efekt skanowania i przejdź do następnego kroku.4. Dane możesz wysłać pocztą e-mail lub zapisać w formacie JPEG lub PDF.

Zeskanowane dokumenty lub zdjęcia (pliki PDF lub JPEG) można wysłać do drukowania.

picture_iPhone_Print_a_scanned_document_1

1. Przejdź do pozycji Scanned Items (Zeskanowane pozycje). 2. Wybierz dokument, który chcesz wydrukować.

 

picture_iPhone_Print_a_scanned_document_2

3. Wskaż opcję Print (Drukuj).4. Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

Aby wydrukować plik PDF (niezeskanowany za pomocą aplikacji iEPP), trzeba najpierw wyświetlić ten plik w przeglądarce plików PDF, a następnie przesłać go do aplikacji iEPP.

picture_iPhone_Print_from_PDF_viewer_apps_1

1. Wyświetl plik PDF i wybierz opcję Print (Drukuj). 2. Sprawdź ustawienia i wskaż opcję Print (Drukuj). Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

Easy-PhotoPrint dla urządzenia iPad

Aplikacja Canon iEPP dla urządzenia iPad ma te same funkcje, co jej odpowiednik dla urządzeń iPhone i iPod Touch, przy czym pozycje Photo Albums (Fotoalbumy), Scanned Items (Zeskanowane pozycje), Print Settings (Ustawienia drukowania) i przycisk Print (Drukuj) są widoczne jednocześnie. Ponadto w celu ułatwienia obsługi układ ekranu zmienia się automatycznie po obróceniu urządzenia iPad.

picture_iPhone_Easy-PhotoPrint_for_iPad_1