Regulamin

CANON EUROPA N.V. CANON EOS RP – REGULAMIN OFERTY RABATOWEJ

1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (zwana dalej „Canon”).

2. INFORMACJE O OFERCIE

2.1. Uczestnicy

2.1.1. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcem EOG, Andory, Monako lub Szwajcarii („uczestnik”).

2.1.2. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

2.1.3. Z promocji wyłączeni są dystrybutorzy oraz sprzedawcy detaliczni, którzy nie mają również prawa do udziału w akcji w imieniu swoich klientów.

2.2. Produkty objęte ofertą, terytorium i okres obowiązywania

2.2.1. Z oferty może skorzystać od godziny 00:00 27 lutego 2019 r. do północy 30 czerwca 2019 r. („okres obowiązywania oferty”).

2.2.2. Oferta dotyczy tylko produktów wymienionych w punkcie 3 („produkty objęte ofertą”), a kupionych u sprzedawców detalicznych na terenie Andory, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Francji, Finlandii, Węgier, Niemiec, Włoch, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Liechtensteinu, Estonii, Łotwy, Litwy, Luksemburga i Monako lub w sklepie internetowym o domenie odpowiedniej dla dowolnego z powyższych krajów lub którego adres wskazuje miejsce w takim kraju („terytorium programu ofertowego”).

2.2.3. Wszystkie produkty objęte ofertą muszą być fabrycznie nowe i muszą być oryginalnymi produktami Canon. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą ofertą. Aby dowiedzieć się więcej o produktach równoległych, odwiedź sklep firmy Canon.

2.2.4. Wszystkie produkty objęte ofertą musiały zostać dostarczone do krajów EOG, Szwajcarii, Andory lub Monako i rozdystrybuowane przez Canon Europa N.V. lub spółki należące do grupy Canon, zlokalizowane w EOG, Szwajcarii, Andorze lub Monako. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się sprawdzenie możliwości udziału w promocji u sprzedawcy detalicznego.

2.2.5. Produkty objęte ofertą zwrócone (pozbawione wad) sprzedawcy nie są objęte promocją, a Uczestnicy dokonujący zgłoszenia z tytułu zakupu takich produktów nie będą spełniać kryteriów uczestnictwa w promocji. W razie powzięcia przez Canon informacji o próbie takiego oszustwa Canon będzie mieć prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko uczestnikom, którzy się go dopuścili.

3. Jak wziąć udział w promocji

3.1.1. Aby skorzystać z oferty, uczestnik musi kupić korpus CANON EOS RP lub zestaw CANON EOS RP ORAZ obiektyw objęty promocją CANON EOS RP, a następnie wysłać zgłoszenie przez Internet. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w okresie obowiązywania oferty.

3.1.2. Promocja CANON EOS RP obejmuje następujące obiektywy: EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM, RF 35mm F1.8 MACRO IS STM, EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, EF 24-70mm f/4L IS USM, EF 70-200mm f/4L IS II USM, EF 16-35mm f/4L IS USM, RF 24-105mm F4L IS USM.

3.2. Aby dokonać zgłoszenia:

(i) Należy prawidłowo wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online (z prawidłowymi numerami seryjnymi produktów).

(ii) Do formularza zgłoszeniowego online należy załączyć skan paragonów lub faktur wydanych w przypadku każdego z produktów.

(iii) Uczestnicy otrzymają wówczas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że ich zgłoszenie zostało odebrane, i z danymi logowania do portalu, w którym można sprawdzić status zgłoszenia. Jeżeli uczestnik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 24 godzin od przetworzenia jego wniosku lub nie ma dostępu do komputera, powinien skontaktować się z infolinią ds. wniosków pod numerem +48 22 583 4307.

3.3. Produkty objęte ofertą są dostępne do wyczerpania zapasów. Firma Canon nie odpowiada za niezrealizowanie przez sprzedawców zamówień na produkty promocyjne podczas okresu promocji.

3.4. W przypadku każdego zakupionego produktu promocyjnego można złożyć tylko jeden wniosek.

3.5. Tej promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami.

3.6. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszenia przez organizatora uczestnicy otrzymają zwrot pieniędzy w kwocie wskazanej w przypadku poszczególnych produktów objętych ofertą. Niemożliwe są żadne alternatywne ustalenia w powyższym zakresie ani przekazanie zwracanej kwoty w gotówce ani czekiem.

3.7. Firma Canon zobowiązuje się do dokonania przelewu w systemie BACS w ciągu 28 dni od otrzymania kompletnego i ważnego zgłoszenia zwrotu.

3.8. Jeśli Uczestnik nie wybierze jednej z walut dostępnych w formularzu zgłoszenia, Canon może wybrać walutę wedle własnego uznania.

3.9. Canon nie przetworzy wniosków otrzymanych po zakończeniu ich przyjmowania, czyli po 28 września 2019 r. Canon nie przetworzy wniosków, które zostaną uznane za niekompletne lub nieczytelne. Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze zgłoszeniami, które uległy opóźnieniu lub nie dostały prawidłowo doręczone.

3.10. W przypadku każdego prawidłowego zgłoszenia zostanie przesłana tylko jedna płatność w formie przelewu bankowego w systemie BACS.

3.11. W przypadku zarejestrowanych płatników VAT otrzymanie rabatu może zmniejszać podlegającą opodatkowaniu wartość zakupu. W związku z powyższym może istnieć konieczność odpowiedniego obniżenia kwoty pobranego podatku.

4. OŚWIADCZENIA

4.1. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

4.2. W wyjątkowych okolicznościach firma Canon może unieważnić, zmodyfikować i/lub zmienić inne warunki promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, o ile takie zmiany będą konieczne i obiektywnie uzasadnione.

4.3. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z promocji. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

4.4. Jeśli którakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny kompetentny organ za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, część ta zostanie wyłączona z pozostałych warunków, które zachowują ważność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. OCHRONA POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, jest administratorem danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG. Dane osobowe otrzymane od Uczestnika podlegają zasadom ochrony prywatności danych Canon.

6. PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku naszych promocji będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania Uczestnika (będącego klientem), a Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejsze Warunki promocji nie ograniczają praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.