Firma Canon dąży do tego, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność węglową

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Wkład w budowanie niskoemisyjnej przyszłości

Firma Canon dąży do zmniejszenia emisji CO2 w całej swojej działalności

Wszyscy doświadczamy niszczycielskiego wpływu zmian klimatycznych na naszą planetę, zwłaszcza poprzez wzrost liczby klęsk żywiołowych w skali globalnej spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. To krytyczny moment, w którym wszyscy powinniśmy podjąć działania.

Naszym celem jest ochrona globalnego środowiska poprzez zmniejszenie wpływu naszych produktów na środowisko. Skupiamy się na ograniczeniu emisji CO2 z pozyskiwania i wykorzystania surowców oraz części do operacyjnej i logistycznej działalności zakładów.

Neutralność węglowa

Jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

„Neutralność węglowa” jest osiągana, gdy ilość dwutlenku węgla, którą dodajemy do atmosfery, nie przekracza usuwanej ilości dwutlenku węgla.

Aby osiągnąć ten cel, aktywnie ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Określamy ilościowo nasze emisje w całym cyklu życia produktu, aby ograniczać na każdym etapie.

Naszym celem jest ograniczanie emisji CO2 w cyklu życia produktu o 3% rocznie. Jeśli zrealizujemy to założenie, do 2030 roku nasza emisja będzie równa mniej więcej 50% emisji osiąganej w 2008 roku.

Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, odnotowując średnią poprawę o 4,1% w latach 2008–2022. Skumulowana redukcja od 2008 roku wynosi 43%.

GREEN

Zewnętrzna weryfikacja naszych celów

Od 2008 roku poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji tego celu i innych celów w naszej firmie. Nasze zaangażowanie nigdy nie osłabło. Zawsze przeprowadzamy regularne przeglądy naszych długoterminowych celów, aby zweryfikować, czy nasz wkład jest zgodny z naszym celem, jakim jest przyczynienie się do powstania społeczeństwa niskoemisyjnego i osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku.

Nie wystarczy jedynie przyglądać się własnym prognozom i wkładowi – trzeba też wyznaczać cele, które są określane zgodnie z najnowszymi naukowymi wnioskami dot. klimatu i z tym, co jest konieczne do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Dlatego też wystąpiliśmy o weryfikację poprzez inicjatywę SBTi (Science Based Targets).

Zrozumienie wartości leżących u podstaw naszych celów

Firma Canon w swej działalności stosuje zarówno cele bezwzględne, jak i cele dotyczące intensywności.

Naszym celem jest zmniejszenie intensywności produkcji. W szczególności koncentrujemy się na cyklu życia produktu. Wyznaczyliśmy sobie cel redukcji emisji CO2 do 2030 roku o 50% w porównaniu z poziomami z 2008 roku w całym cyklu życia produktu. Dotyczy to projektowania, produkowania i wysyłania naszych produktów oraz sposobu ich wykorzystania przez klientów.

Cel bezwzględny uwzględnia całkowitą emisję w firmie, np. w naszych biurach, transporcie wykorzystywanym przez naszych pracowników, sposobie obsługi naszych zakładów produkcyjnych, a także poprzez nasz łańcuch dostaw.

Aby kwalifikować się do walidacji SBTi, musimy uwzględnić cel bezwzględny z wartością odniesienia nie wcześniejszą niż z 2015 roku dla całkowitej emisji w organizacji.

Naszym celem jest zmniejszenie bezwzględnego zakresu 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych o 42% oraz bezwzględnego zakresu 3 emisji gazów cieplarnianych (kategoria 1 i 11) o 25% do 2030 roku w porównaniu z 2022 roku, zgodnie z kryteriami SBTi.

Nasze działania w zakresie redukcji emisji i ogólne cele nie uległy zmianie i podejmujemy działania, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku.

CDP

Uwzględnienie na liście A CDP

Firma Canon otrzymała od CDP ocenę A w kategorii zapobiegania zmianom klimatycznym. Po raz trzeci znaleźliśmy się na liście A, co plasuje nas wśród 2% najlepiej ocenianych firm w tej kategorii.

CDP jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się ochroną środowiska, która ocenia duże przedsiębiorstwa i organizacje na całym świecie pod kątem ich wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska.

Przejście na energię odnawialną

82% naszej energii elektrycznej w Europie pochodzi ze źródeł odnawialnych

W naszej działalności w Europie w jak największym stopniu staramy się korzystać z energii odnawialnej i nadal zwiększamy wykorzystanie odnawialnych źródeł w celu ograniczenia emisji CO2.

W 2021 roku 45% naszych całkowitych potrzeb energetycznych w Europie było zaspokajanych przez energię elektryczną. Z tego 82% pochodziło ze źródeł odnawialnych. Nasz zakład produkcyjny w Poing w Niemczech w 100% korzysta z energii odnawialnej.

Nasza nowa siedziba główna w regionie EMEA oraz siedziba główna w Wielkiej Brytanii i Irlandii uzyskały oceny BREEAM* Excellent pod względem efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej. Nowy system BMS i panele fotowoltaiczne na dachu przyczyniły się do ograniczenia zużycia energii o niemal 50%.

Nasz budynek w Venlo w Holandii w celu ograniczenia zużycia energii wykorzystuje system pomp ciepła, wydajne systemy magazynowania ciepłej i zimnej wody oraz oświetlenie LED. W obu zakładach mamy również panele słoneczne i punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Dążymy do tego, aby jak najlepiej wykorzystać energię odnawialną jako efektywne źródło energii i naszym celem jest osiągnięcie neutralności w zakresie emisji CO2 do 2050 roku.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat naszych globalnych działań na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko można znaleźć na naszych globalnych stronach: