Grey goods

Nie ryzykuj. Kupuj sprzęt w zaufanych, autoryzowanych punktach sprzedaży

Poznaj dodatkowe, ukryte koszty towarów zakupionych z tzw. szarej strefy

Tzw. szara strefa to produkty przeznaczone na rynki spoza europejskiej dystrybucji. Produkty te najczęściej sprzedawane są w Internecie po zaniżonych cenach.
Kupując sprzęt elektroniczny z tzw. szarej strefy ryzykujesz m.in. niepełną ochroną gwarancyjną i ograniczonymi prawami konsumenckimi.

Zagrożenia związane z zakupem produktów Canon z tzw. szarej strefy

 yes_image Europejska dystrybucja  no_image Tzw. szara strefa
Pełna ochrona gwarancyjna producenta i dostawcy sprzętu
Prawdopodobny brak gwarancji w przypadku zakupu produktów spoza europejskiej dystrybucji
Produkty z szarej strefy nie są objęte lokalnym serwisem gwarancyjnym firmy Canon. Jeśli siedziba sprzedawcy znajduje się poza Europą, uzyskanie pomocy nie podlega lokalnym przepisom gwarancyjnym - usługi serwisowe mogą być realizowane przez nieautoryzowane punkty serwisowe.
Brak ukrytych opłat
Możliwość dodatkowych (ukrytych) opłat importowych lub celnych
Mogą zostać doliczone do podanej ceny zakupu produktów z szarej strefy
Pełne prawa konsumenckie zgodnie z polskim prawem
Problemy ze zwrotem towaru/pieniędzy lub brak takiej możliwości
Produkty spoza europejskiej dystrybucji nie są objęte lokalnymi prawami konsumenckimi w zakresie zwrotu produktów.
Możliwość korzystania z promocji Canon obejmujących zwrot pieniędzy lub produkty za 1 zł.
Brak możliwości korzystania z promocji Canon typu Cashback, Produkty za 1 zł i innych.
Produkty spoza europejskiej dystrybucji nie spełniają warunków aktualnych promocji organizowanych przez Canon na terenie Europy.
Gwarancja wykorzystania autoryzowanych i bezpiecznych materiałów
Niebezpieczne lub wadliwe adaptery i przewody zasilające niepochodzące z oficjalnej produkcji
Zestaw może zawierać niebezpieczne produkty innych producentów, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Canon i nie spełniają wymogów lokalnego prawa.
Oprogramowanie dostosowane do regionu sprzedaży
Niewłaściwe płyty z oprogramowaniem
Oprogramowanie może nie działać prawidłowo w danym regionie.
Gwarancja materiałów w języku polskim
Niekompletne lub wątpliwej jakości podręczniki
Sprzedawcy towarów z szarej strefy często dostarczają nieoficjalne/nieczytelne kopie podręczników lub wersje w innych językach.
Gwarancja pełnego zwrotu pieniędzy w przypadku zwrotu towaru
Problemy ze zwrotem pieniędzy w przypadku problemów
Potencjalny brak możliwości korzystania z ofert zwrotu pieniędzy (jeśli są dostępne) lub innych lokalnych promocji firmy Canon.

Jak ustalić, czy produkty Canon pochodzą z tzw. szarej strefy?

Sprawdź oficjalne znaki identyfikacyjne i oznaczenia językowe.

POBIERZ BROSZURĘ