Wydajność atramentu

Niezależnie od tego, czy kupujesz nową kasetę z atramentem czy nową drukarkę, warto podczas zakupu wziąć pod uwagę liczbę stron, jakie można wydrukować przy użyciu jednej kasety. Innymi słowy warto sprawdzić, jaka jest wydajność atramentu.

Testowanie wydajności atramentu

Firma Canon i inni producenci używają międzynarodowych, standardowych metod testowania wydajności atramentu. Dzięki temu łatwo jest porównać zużycie atramentu przez różne drukarki. Standardy ISO gwarantują taki sam sposób testowania różnych drukarek. Testy przeprowadzane są na trzech drukarkach, które drukują trzema podstawowymi zbiornikami z atramentem do momentu jego wyczerpania. Podane liczby stron oparte są na uśrednionych wynikach testów.

Drukowanie dokumentów formatu A4

Wydajność atramentu w przypadku drukowania dokumentu formatu A4 mierzona jest zgodnie z międzynarodowym standardem ISO/IEC 24711. Oznacza to nieprzerwane drukowanie standardowego, pięciostronicowego kolorowego dokumentu na papierze biurowym. Odpowiada to standardowemu drukowaniu w środowisku biznesowym.

Drukowanie zdjęć w formacie 10 x 15 cm

Wydajność atramentu w przypadku drukowania zdjęć bez obramowania w formacie 10 x 15 cm mierzona jest zgodnie ze standardem ISO/IEC 29102. Wydajność zbiorników z atramentem jest ustalana poprzez ciągłe drukowanie zestawu sześciu standardowych kompozycji fotograficznych (każda zawiera tablicę testową) na atramentowej drukarce fotograficznej.

Drukowanie zdjęć formatu A3+

Wydajność atramentu w przypadku drukowania zdjęć formatu A3+ mierzona jest przez nieprzerwane drukowanie wybranego przez firmę Canon zdjęcia o wymiarach 279,4 x 355,6 mm (11 x 14 cali) na papierze fotograficznym w formacie A3+. Zdjęcie jest drukowane z programu Adobe Photoshop przy użyciu sterownika drukarki systemu Microsoft Windows według ustawień domyślnych.

Pojemniki z atramentem XL

Zbiorniki XL a zbiorniki standardowe

Na opakowaniu każdej kasety z atramentem XL i XXL znajduje się logo, które zawiera informacje o liczbie możliwych do wykonania wydruków. Liczba ta jest zestawiona z liczbą wydruków, jaką można wykonać przy użyciu standardowej kasety z atramentem firmy Canon. Pomaga to obliczyć oszczędności wynikające z używania zbiorników o dużej wydajności.

Wydajność zbiorcza

Średnie zużycie atramentów CMY

Zbiorcza wydajność atramentów to średnia obejmująca poszczególne zbiorniki z atramentem: błękitny, amarantowy i żółty. Dzięki niej można łatwiej porównać zużycie atramentu przez drukarki z 3-kolorowymi kasetami i drukarki z osobnymi zbiornikami z atramentem C (błękitny), M (amarantowy) i Y (żółty).

Gdzie można znaleźć informacje o wydajności kaset z atramentem?

Wydajność kasety z atramentem zależy od modelu drukarki. Ta sama kaseta może mieć różną wydajność w przypadku różnych drukarek. Wydajność każdej drukarki firmy Canon można sprawdzić na jej stronie internetowej na karcie Specyfikacja.

Dodatkowe zużycie atramentu

Każda drukarka atramentowe podczas normalnego użytkowania zużywa niewielką ilość atramentu do czyszczenia głowic drukujących. Informacje o dodatkowym zużyciu atramentu przedstawione są na stronie internetowej każdej drukarki firmy Canon w sekcji dotyczącej wydajności atramentu.

Dane dotyczące wydajności papieru są ustalane na podstawie nieprzerwanego drukowania odbywającego się zgodnie z określonymi warunkami. Wydajność może różnić się w zależności od treści dokumentu, typu papieru, ustawienia trybu drukowania, oprogramowania, środowiska drukowania (temperatury otoczenia i wilgotności) oraz częstotliwości drukowania.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Starsze modele drukarek mogły być testowane zgodnie z wcześniej obowiązującymi standardami. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić dane techniczne konkretnego produktu.