CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2023

KONKURS 2023

Regulamin

1) 100 wybranych uczestników będzie korzystać ze zdalnej opieki mentorskiej specjalistów z branży w kontekście przygotowania portfolio.
2) Z grupy 100 uczestników zostanie wybranych (decyzją niezależnego zespołu jurorów) maks. 30 osób na 5-dniowe warsztaty poprzedzające udział w festiwalu Visa pour l’image.
3) 5 osób z grupy 30 uczestników zostanie zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie portfolio w Hamburgu, otrzyma grant w wysokości 2 tys. euro oraz produkt firmy Canon. Pełny regulamin jest dostępny tutaj.

Okres przyjmowania zgłoszeń: od 13 marca do 16 kwietnia 2023 r. (do 23:59 czasu GMT)

ORGANIZATOR I ADMINISTRATOR PLATFORMY DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

1.  Organizatorem Programu jest firma Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („organizator”). Każda firma, spółka zależna, spółka partnerska lub inna jednostka, która w dowolnym czasie jest kontrolowana przez organizatora lub znajduje się pod wspólną kontrolą organizatora, dalej będzie zwana „partnerem organizatora”, a organizator i partnerzy organizatora zwani są razem „grupą organizatora”.
2.  Podmiotem przetwarzającym dane i administratorem platformy do przesyłania zgłoszeń jest firma Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated z siedzibą pod adresem 122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.
Wzięcie udziału w konkursie Canon Students Development Programme („konkurs”) jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez kandydatów postanowień zawartych w tym regulaminie, o ile organizator nie poinformował pisemnie o innych warunkach.

UPRAWNIENIE DO UDZIAŁU

3.  Wszyscy uczestnicy („uczestnicy”) muszą:
 • mieć ukończone 18 lat w dniu 16 kwietnia 2023 r.;
 • zamieszkiwać w jednym z wymienionych poniżej krajów oraz:

  1. rozpocząć lub ukończyć program edukacyjny w wymienionych poniżej krajach w roku akademickim 2022-2023; lub
  2. odbywać staż w agencji lub czasopiśmie w tym samym okresie; lub
  3. mieć nominację/poparcie ze strony profesjonalistów z branży fotograficznej

 • Lista krajów:
  • Albania 
  • Algieria 
  • Angola
  • Armenia 
  • Austria
  • Azerbejdżan
  • Bahrajn
  • Białoruś
  • Belgia
  • Benin
  • Bośnia i Hercegowina
  • Botswana
  • Bułgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Republika Zielonego Przylądka
  • Republika Środkowoafrykańska
  • Czad
  • Komory
  • Chorwacja
  • Cypr
  • Czechy
  • Demokratyczna Republika Konga
  • Dania
  • Dżibuti
  • Egipt
  • Gwinea Równikowa
  • Erytrea
  • Estonia
  • Etiopia
  • Finlandia
  • Francja
  • Gabon
  • Gruzja
  • Niemcy
  • Ghana
  • Grecja
  • Gwinea
  • Gwinea Bissau
  • Węgry
  • Iran
  • Irak
  • Irlandia
  • Izrael
  • Włochy
  • Wybrzeże Kości Słoniowej
  • Jordania
  • Kazachstan
  • Kenia
  • Arabia Saudyjska
  • Kosowo
  • Kuwejt
  • Kirgistan
  • Łotwa
  • Liban
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libia
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauretania
  • Mauritius
  • Majotta
  • Mołdawia
  • Czarnogóra
  • Maroko
  • Mozambik
  • Namibia
  • Holandia
  • Niger
  • Nigeria
  • Macedonia Północna
  • Norwegia
  • Oman
  • Polska
  • Portugalia
  • Katar
  • Republika Konga
  • Reunion
  • Rumunia
  • Rwanda
  • Wyspa Świętej Heleny
  • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
  • Arabia Saudyjska
  • Senegal
  • Serbia
  • Seszele
  • Sierra Leone
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Somalia
  • Republika Południowej Afryki
  • Sudan Południowy
  • Hiszpania
  • Sudan
  • Suazi
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Syria
  • Tadżykistan
  • Tanzania
  • Gambia
  • Togo
  • Tunezja
  • Turkmenistan
  • Uganda
  • Ukraina
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wielka Brytania
  • Uzbekistan
  • Sahara Zachodnia
  • Jemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
4.  Firma Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień i przyjęcia uczestników na podstawie kopii dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzającego zaangażowanie w kurs / staż / pracę w agencji lub – w przypadku osób zgłaszających się na podstawie nominacji przez specjalistów z branży fotograficznej – listu polecającego od specjalisty udzielającego poparcia.
5.  Uczestnicy 2. lub 3. modułu programu Canon Student Development Programme 2022 nie mogą zgłosić się do programu ani w nim uczestniczyć.
6.  W programie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i jego spółek zależnych, ich rodziny, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w ten program oraz w sponsorowanie.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

PROCES WYBIERANIA

7.  Po zakończeniu okresu przesyłania zgłoszeń niezależny zespół jurorów złożony z pracowników firmy Canon i zewnętrznych specjalistów z branży wybierze 100 osób do udziału w programie Canon Student Development Programme („program”). Zgłoszenia będą oceniane pod kątem umiejętności narracyjnych, autentyczności, fabuły, biografii i ogólnej jakości portfolio.
8.  Kwalifikujący się uczestnicy z zakwalifikowanymi zgłoszeniami zostaną wybrani i powiadomieni o wynikach przeglądu w terminie do 5 maja 2023 r.
9.  Wybrane osoby zostaną „uczestnikami” i zostaną dopuszczone do programu. Program składa się z trzech oddzielnych modułów. Część uczestników będzie wybierana do kolejnych etapów przez niezależny zespół jurorów, zgodnie z opisem w sekcji 9 „Nagroda”.

NAGRODA

10. Program składa się z trzech oddzielnych modułów.
 • Moduł 1: wirtualne sesje mentorskie dotyczące przygotowania portfolio
  100 uczestników będzie współpracowało z profesjonalnym mentorem od 29 maja do 30 czerwca, który zapewni im wsparcie i pomoże udoskonalić portfolio. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z maks. trzech jednogodzinnych sesji. Wszystkie sesje będą odbywać się w trybie wirtualnym. 
 • Moduł 2: warsztaty
  Po zakończeniu 1. modułu w lipcu zostanie wybranych maks. 30 osób, które wezmą udział w 5-dniowych warsztatach odbywających się w dniach 2–6 września 2023 r. w Gironie (Hiszpania) i Perpignan (Francja). Podczas warsztatów uczestnicy wezmą udział w specjalistycznych wykładach, grupowych przeglądach portfolio, sesjach praktycznych i imprezie Visa pour l’image Festival („festiwal”). Będą mogli zwiedzać wystawy na festiwalu i nawiązywać kontakty z przedstawicielami branży mediów i przetwarzania obrazu.
 • Moduł 3: przegląd portfolio w Hamburgu
  We wrześniu zostanie wybranych 5 uczestników, którzy wyjadą na 3-dniową wycieczkę do Hamburga (Niemcy) i wezmą udział w przeglądzie portfolio w Hamburgu w dniach 15–17 września 2023 r. Podczas imprezy uczestnicy będą brać udział w recenzjach portfolio i dodatkowych spotkaniach z profesjonalistami z branży. Po zakończeniu imprezy 5 uczestników otrzyma grant w wysokości 2 tys. euro i produkty firmy Canon o wartości nawet 9 tys. euro.
  Wszyscy uczestnicy zostaną przedstawieni pracownikom oddziału Canon w tym kraju.
11.  Uczestnicy wybrani do udziału w modułach 2 i 3 będą gośćmi organizatora. Organizator zapewni bilety podróżne w klasie ekonomicznej w obie strony – lotnicze, autobusowe lub kolejowe (jeśli to możliwe) – zakwaterowanie, posiłki (śniadanie, obiad i kolacja) oraz ubezpieczenie podróżne (z wyłączeniem kradzieży lub utraty cennych przedmiotów) na czas pobytu, zgodnie z treścią punktu 9.
12.  Organizator nie będzie odpowiedzialny za organizowanie wiz w kontekście jakichkolwiek elementów nagrody. Wyłączna odpowiedzialność w tym zakresie spada na uczestnika.
13.  Organizator pokrywa tylko te koszty pobytu uczestnika, które wymieniono powyżej.
14.  Uczestnicy wybrani do udziału w poszczególnych modułach muszą zadbać o swoją dostępność w dniach od 29 maja do 17 września 2023 r. Canon nie może zmienić wskazanych dat.
15.  Canon może, według własnego uznania, włączyć niektórych uczestników z poprzedniego roku do tegorocznej grupy 30 osób biorących udział w 2. module. Będzie to możliwe tylko w przypadku osób, które nie mogły uczestniczyć w 2. module w zeszłym roku z powodu wyjątkowych okoliczności.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

16.  Udział w programie jest bezpłatny. Aby mieć szansę na udział w programie, kandydaci muszą przesłać swoje portfolio (korzystając z adresu URL canon-europe.com/get-involved/student-development-program/submit/) w okresie przesyłania zgłoszeń. Więcej informacji znajduje się w punkcie 18: „Wymagania dotyczące zgłoszenia”.
17.  Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe lub niewłaściwe oraz zgłoszenia otrzymane po terminie przesyłania zgłoszeń nie będą kwalifikować się do uczestnictwa w programie.
18.  Wybrani uczestnicy zostaną poproszeni o dostarczenie następujących informacji między 5 a 14 maja 2023 r.:
 • potwierdzenie uczestnictwa w programie,
 • zdjęcie paszportu lub dowodu tożsamości w celu weryfikacji wieku,
 • legitymację studencką lub potwierdzenie z uczelni/uniwersytetu poświadczające pobieranie nauki (lub z agencji/czasopisma o odbywaniu stażu) w roku akademickim 2022-2023.
Jeśli uczestnik nie potwierdzi udziału lub nie dostarczy wymaganej dokumentacji w terminie do 14 maja 2023 r., jego kwalifikacja do udziału w programie wygaśnie, a uczestnik straci przyznane mu miejsce.
19.  Oficjalnym i jedynym językiem inicjatywy jest język angielski. Nie będą świadczone żadne usługi tłumaczeniowe. Uczestnicy muszą wykazywać odpowiednią znajomość języka angielskiego, aby uczestniczyć w programie, a także posiadać niezbędne narzędzia i umiejętności umożliwiające uczestnictwo w cyfrowych zajęciach internetowych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

20.  Uczestnicy będą musieli przesłać portfolio obejmujące maksymalnie dwie opowieści wizualne / dwa projekty – w każdej/każdym maks. dwadzieścia (słownie: 20) zdjęć – wraz z nieprzekraczającym 200 słów opisem opowieści/projektu, życiorysem i podpisami pod zdjęciami. Wszystkie materiały pisemne należy dostarczyć w języku angielskim. Pliki obrazów powinny mieć format JPEG, maks. 1500 dpi, 2000 pikseli.

Uczestnicy mogą przesłać także dokumenty uzupełniające, takie jak:
 • list motywacyjny dot. uczestnictwa w programie;
 • list polecający od nauczyciela / uczelni / agencji / czasopisma / specjalisty branżowego.
21.  Wszystkie zdjęcia muszą być oryginalne i wykonane przez kandydata.
22.  Zdjęcia przesłane przez kandydata nie mogą zawierać treści, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa moralne lub prawa do prywatności.
23.  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń niekompletnych, nieczytelnych lub w inny sposób niespełniających powyższych warunków.

GWARANCJE

24.  Przesyłając zgłoszenie, kandydat gwarantuje, że:
 • Jest samodzielnym autorem zdjęć.
 • Jest właścicielem praw do zdjęć.
25.  Organizator gwarantuje, że:
 1. będzie działać w zakresie praw uzyskanych na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Organizator może wyrazić chęć wykorzystania imienia i nazwiska uczestnika oraz wybranych zdjęć do celów reklamowych i promocyjnych firmy Canon, inicjatywy Student Development Programme oraz innych inicjatyw edukacyjnych firmy Canon bez dodatkowego wynagrodzenia. W takim przypadku organizator skontaktuje się z uczestnikiem w celu uzyskania jego zgody zgodnie z punktem 31. Uczestnik nie może bezzasadnie odmówić udzielenia takiej zgody.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

26.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa udziału w konkursie i do odzyskania pełnej wartości nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień regulaminu niniejszego konkursu.
27.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z konkursem. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności organizatora za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony jego pracowników lub przedstawicieli.
28.  W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z konkursem decyzja zarządu organizatora ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.
29.  Wszelkie podatki lub opłaty nałożone przez władze lokalne na uczestnika w wyniku jego udziału w programie zostaną zwrócone przez organizatora (lub jego lokalną firmę stowarzyszoną, stosownie do przypadku).
30.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska i kraju zamieszkania uczestników oraz do upublicznienia prezentacji nagrodzonych po terminie zakończenia programu. Jeśli uczestnik nie życzy sobie, aby takie dane zostały opublikowane, musi poinformować o tym organizatora w momencie powiadomienia o przyjęciu do programu.
31.  Kandydaci ponadto zezwalają organizatorowi oraz wyznaczonym przez niego osobom na kontaktowanie się z nimi w celach związanych z obsługą konkursu lub w celu omówienia innych zastosowań obrazów zgłoszonych do konkursu.
32.  Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani na inne środki. Jeśli oferowana nagroda (lub jakakolwiek jej część) będzie niedostępna z powodu działania siły wyższej, organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu.
33.  Organizator nie naruszy niniejszego regulaminu. Nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub za niezrealizowanie zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, jeżeli takie opóźnienie lub niezrealizowanie zobowiązań wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym m.in. pożaru, powodzi, pandemii (w tym m.in. pośrednio lub bezpośrednio powiązane z Covid-19), embarga, wojny, działań wojennych (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), aktów terrorystycznych, powstania, zamieszek, niepokojów społecznych, strajku, blokady lub innych zakłóceń pracy, działania siły wyższej bądź działania, zaniechania lub opóźnienia w działaniu jakiegokolwiek organu rządowego („siła wyższa”).
34.  Organizator może według własnego uznania zaoferować innemu kandydatowi przyjęcie do programu w miejsce zgłoszenia odrzuconego lub niepotwierdzonego.

DANE OSOBOWE

35.  Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez kandydatów. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.
36.  Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated, z siedzibą pod adresem 122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258, jest podmiotem przetwarzającym dane i administratorem platformy do przesyłania zgłoszeń.
37.  Dane osobowe otrzymane od kandydatów podlegają zasadom ochrony prywatności klientów firmy Canon: https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURYSDYKCJA

38.  Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Holandii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Amsterdamie.

Wersja I, zaktualizowana 25 stycznia 2023 r.

Inne interesujące kwestie

Dowiedz się więcej o różnych zestawach i narzędziach, które mogą pomóc w przejściu z etapu studenckiego na poziom profesjonalny.