Różnorodność, sprawiedliwość i integracja

Firma Canon dąży do tworzenia zróżnicowanej kultury i zintegrowanego miejsca miejsca pracy. Ponad 22 000 pracowników i 102 narodowości w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz 180 000 na całym świecie – u nas można spotkać osoby o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu.
Group of people standing in front of a park bridge
Wierzymy w filozofię Kyosei, która oznacza życie i działanie dla wspólnego dobra. Chcemy mieć udział w tworzeniu lepszego społeczeństwa i budowaniu bardziej inkluzywnego i sprawiedliwego świata.

Chcemy tworzyć różnorodne, inkluzywne i sprawiedliwe środowisko pracy, odzwierciedlające różnorodne społeczności, w których działamy, oraz klientów, których obsługujemy w całym obszarze EMEA. Staramy się to osiągnąć poprzez tworzenie środowiska pracy, w którym ludzie są cenieni i szanowani, mają poczucie przynależności i chcą się rozwijać pod względem osobistym i zawodowym.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Jak realizujemy naszą wizję?

„Różnorodność, równość i integracja są elementami, które odzwierciedlają i ucieleśniają wyznawaną przez naszych pracowników filozofię „Kyosei”. W ten sposób wyrażamy również nasze zaangażowanie w budowanie zróżnicowanej organizacji, w której każdy może być sobą, ma szansę odnieść sukces zawodowy i rozwijać swoją karierę”.
Group of people standing on a softball pitch

Tworzenie zróżnicowanej kultury

Managerowie i pracownicy promują zachowania sprzyjające integracji społecznej, dając przykład właściwego postępowania. Chcemy stworzyć środowisko, w którym każdy czuje się szanowany i ceniony oraz może rozwijać się w wymiarze osobistym i profesjonalnym.

Canon Camera

Tworzenie zintegrowanego miejsca pracy

Z zaangażowaniem tworzymy środowisko, w którym pracownicy mogą liczyć na integrację i równość na każdym etapie swojego zatrudnienia.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Tworzenie równego i sprawiedliwego otoczenia dla wszystkich

Wyznawana przez naszą firmę filozofia Kyosei pozwala nam być odpowiedzialnym partnerem biznesowym, który przyczynia się do budowania zintegrowanej społeczności mającej udział w budowaniu lepszego i bardziej równego świata.

Canon Camera

Dodatkowe informacje

Różnorodność, równość i integracja to najważniejsze filary naszego programu zrównoważonego rozwoju. Stanowią one podstawę naszych wartości korporacyjnych. Chcemy zapewniać możliwości uczenia się i rozwoju, co przyczyni się do tworzenia najnowocześniejszych innowacji technologicznych, które będą ułatwiać prowadzenie działalności w firmach i wpływać na jakość życia.