EOS Services

Usługi serwisowe EOS

Bądź zawsze na czele stawki

Urządzenie należy utrzymywać w odpowiednim stanie, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość obrazu. Jednak wymaga to sporo wysiłku. Wykonanie prac konserwacyjnych warto zlecić specjalistom, którzy doskonale znają określony sprzęt.

Zaufaj specjalistom

Usługi EOS obejmują kompleksowy proces konfiguracji i kontroli, ze sprawdzeniem wszystkich funkcji oraz analizą obrazu. Dzięki temu masz pewność, że aparaty i obiektywy są serwisowane zgodnie ze specyfikacjami producenta. Aby zapewnić optymalną jakość obrazu i sprawne działanie urządzenia, są przeprowadzane również testy wydajności/tolerancji.

Wszystkie czynności są wykonywane w centrach serwisowych i naprawczych firmy Canon przez w pełni wyszkolonych specjalistów.

In safe hands

Poziomy

Dostępne są 2 poziomy wieloelementowego serwisowania aparatu EOS.

Usługi serwisowe EOS – opcja Standard

Czyszczenie matrycy, lustra (jeśli dotyczy), matówki (jeśli dotyczy), zewnętrznej powierzchni ekranu LCD i korpusu aparatu.

Kontrola ruchomych części aparatu (przycisków, pokręteł, zatrzasków), działania gorącej stopki, wbudowanej lampy błyskowej, wkładania i wyjmowania karty pamięci, mocowania i zdejmowania obiektywu, komunikacji między aparatem a obiektywem, działania złączy i gniazd, komunikatów o błędach wewnętrznych, przykręcenia śrub zewnętrznych, funkcji wideo. Sprawdzane są również: ekspozycja i czas naświetlania za pomocą testu obrazu.

Sprawdzanie liczby wykonanych zdjęć i wersji oprogramowania układowego. Aktualizacja oprogramowania układowego na życzenie użytkownika (jeśli jest dostępna nowsza wersja).

EOS Service – Standard

Usługi serwisowe EOS – opcja Premier

Obejmuje wszystkie pozycje dostępne w usłudze Standard oraz:

• mapowanie gorących lub wadliwych pikseli,
• regulację AF do wartości domyślnej za pomocą obiektywu serwisowego firmy Canon lub dopasowanie ostrości do obiektywu użytkownika.

EOS Service – Premier

Ważna informacja

Jeśli w trakcie realizacji usługi serwisowej zostanie stwierdzona usterka produktu, centrum serwisowe i naprawcze firmy Canon skontaktuje się z użytkownikiem, aby uzyskać kopię dowodu zakupu i potwierdzić aktualność gwarancji firmy Canon (jeśli nie została wcześniej dostarczona) lub – jeśli produkt nie jest już objęty gwarancją firmy Canon – omówić płatne opcje naprawy (tj. naprawy po cenie ryczałtowej, ograniczenia zakresu naprawy lub oszacowania czasu i kosztów).

W przypadku kolejnych usterek, których nie wykryto podczas serwisowania, nie ma gwarancji na naprawę.

Important information

Cennik usług

Wchodzi w życie 1 grudnia 2022 r.
Serie aparatów Usługi serwisowe EOS – opcja Standard Usługi serwisowe EOS – opcja Premier
EOS ###D, EOS ####D 65,45 EUR 89,25 EUR
EOS ##D, EOS 7D, EOS 7D Mark II, EOS R7*, EOS R8, EOS R10*, EOS R50* 89,25 EUR 119,00 EUR
EOS #D 119,00 EUR 154,70 EUR
System EOS R 119,00 EUR Niedostępne
System EOS M Niedostępne Niedostępne

Wszystkie ceny obejmują podatek VAT i wysyłkę powrotną. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki do serwisu.

Ceny mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Członkowie programu CPS mogą korzystać z szybszej realizacji usług, w zależności od poziomu członkostwa.

* Usługa EOS w wersji Premier nie jest dostępna dla aparatów EOS R7 i EOS R10 i EOS R50.

ZAREZERWUJ USŁUGĘ

KLIENT INDYWIDUALNY

CPS / FIRMA

Inne interesujące opcje

Canon Professional Services

Użytkownicy uzyskują dostęp do wsparcia priorytetowego CPS, zarówno lokalnie, jak i na dużych imprezach, oraz do priorytetowej usługi naprawy. W przypadku niektórych poziomów członkostwa mogą bezpłatnie wypożyczyć produkty zastępcze oraz skorzystać z bezpłatnych wysyłek zwrotnych i zniżek na usługi konserwacyjne. Mają także dostęp do ekskluzywnych ofert.

Dołącz

Dowiedz się więcej

Canon Professional Services