DWF-hero1-1600x600

Firma DWF wdraża cyfrowe środowisko pracy

DWF-logo.jpg

Firma DWF potrzebowała partnera biznesowego, który poprzez wykorzystanie odpowiedniej technologii pomógłby jej zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania. Współpraca firm DWF i Canon zaowocowała opracowaniem i wdrożeniem nowego sposobu obsługi dokumentów oraz wprowadzeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze druku. Firma Canon wprowadziła usługi mobilnego dostępu do dokumentów i mobilnego drukowania. Ponadto wdrożyła funkcję kancelarii elektronicznej, która umożliwia automatyczną cyfryzację i przesyłanie wszelkich dokumentów bezpośrednio na skrzynkę odbiorcy. Dzięki tym rozwiązaniom pracownicy firmy DWF mogą pracować w bardziej elastyczny sposób, niezależnie od tego, czy są akurat w podróży, na spotkaniu z klientem czy w innym biurze. Rozwiązanie obejmowało również bezpieczny system identyfikacji i wydawania zadań, który umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokumentacji.

Wyniki

Większa wydajność pracowników dzięki elastycznemu systemowi pracy i lepszemu dostępowi do informacji

Większa wydajność pracowników dzięki elastycznemu systemowi pracy i lepszemu dostępowi do informacji

Ograniczenie biurowej powierzchni magazynowej o 50% (w przeliczeniu na jednostkę)

Ograniczenie biurowej powierzchni magazynowej o 50% (w przeliczeniu na jednostkę)

Kancelaria elektroniczna zapewni w przyszłości oszczędności rzędu nawet miliona funtów

Kancelaria elektroniczna zapewni w przyszłości oszczędności rzędu nawet miliona funtów

Osiągnięcie najwyższego międzynarodowego standardu dotyczącego bezpieczeństwa danych dzięki certyfikatowi ISO 27001

Osiągnięcie najwyższego międzynarodowego standardu dotyczącego bezpieczeństwa danych dzięki certyfikatowi ISO 27001

DWF-Objective

Cel

Wdrożenie cyfrowego środowiska pracy, aby firma DWF mogła realizować strategię biznesową polegającą na dostarczeniu lepszej jakości usług dla klientów, osiągnięciu większych zysków oraz pozyskaniu najbardziej kompetentnych pracowników, co pozwoliłoby jej stać się jedną z 15 najlepszych firm prawniczych.

Wyzwania

• Firma oraz branża zużywające duże ilości papieru

• Środowisko prawnicze, w którym bezpieczeństwo i poufność informacji są niezwykle istotnymi kwestiami

• 13 biur

Podejście

Strategiczna współpraca mająca na celu zmianę tradycyjnego sposobu pracy z dokumentacją i informacjami w firmie DWF