Cyfrowy druk książek: współpraca kluczem do innowacji

Dowiedz się, do jakich wniosków na temat przyszłości branży druku doszli eksperci na organizowanym przez firmę Canon Future Book Forum

Pobierz raport

Przekształć wyzwania związane z publikowaniem w możliwości biznesowe

Zapoznaj się z naszym raportem i przekonaj się, że jedynie ścisła współpraca między firmami drukującymi, wydawcami i partnerem technologicznym może przynieść długofalowy wzrost.

Pobierz raport

Peter Fisk of GeniusWorks presenting at Canon’s Future Book Forum

Rynek wydawniczy: 8 kluczowych czynników sprzyjających wprowadzaniu innowacji

Na dorocznym wydarzeniu Future Book Forum organizowanym przez Canon dostawcy usług druku, wydawcy i dostawcy cyfrowych technologii wydawniczych spotykają się, by wymienić się poglądami i pomysłami dotyczącymi aktualnych tendencji w branży wydawniczej. Podczas Forum w 2017 r. przeanalizowano koncepcję „inteligentnej książki”, czyli spersonalizowanej książki, która łączy w sobie fizyczne właściwości tradycyjnego wydawnictwa z możliwościami rozwijających się formatów cyfrowych. 

Koncepcja nie została jeszcze wdrożona. Aby tak się stało, podczas eksperckiego „okrągłego stołu" na Forum zidentyfikowano potrzebę pogłębienia współpracy, cyfryzacji i optymalizacji procesów w ramach łańcucha publikacji książek. Ma to uprościć i rozpowszechnić nowy, bardziej dynamiczny model biznesowy który stoi za tymi zmianami. Dyskusja dotyczyła ośmiu kluczowych czynników w zakresie zmian i innowacji.

Young woman reading book on train

1. Różne modele dystrybucji: Treści są dostępne równolegle na wielu platformach za pośrednictwem nowych technologii i przynoszą zyski dzięki nowym modelom biznesowym. Formułowanie jakichkolwiek prognoz jest trudne. W 2011 roku Financial Times opublikował artykuł „Śmierć przewodnika”, a w 2016 roku Nielsen odnotował wzrost sprzedaży przewodników o 4,45%. Z drugiej strony zmienił się charakter produktu. Lonely Planet tworzy obecnie treści do użytku na platformach cyfrowych i papierowych, a w przypadku form drukowanych oferuje różnorodne przewodniki: odwiedzający Nowy Jork mają do wyboru co najmniej cztery formaty. 

2. Krótszy czas wprowadzania publikacji na rynek: Książki nie mogą konkurować pod względem natychmiastowej dostępności z cyfrowymi publikacjami od razu dostępnymi w mediach społecznościowych i 24-godzinnym cyklu informacyjnym. Jednakże, mogą je uzupełniać o dogłębną analizę tła i zawierać komentarz do pojawiających się trendów i tematów. Ponadto dystrybucja i drukowanie z wykorzystaniem cyfrowego procesu drukowania ma potencjał. Michaela Philipzen z wydawnictwa Ullstein Buchverlage zamierza dostarczać książki użytkownikom posługującym się językiem niemieckim w tym samym czasie – bez względu na to, czy przebywają w Niemczech czy poza tym krajem. „Jeśli możemy dostarczyć cyfrowo obszerne pliki wydawnicze tak, by zostały opublikowane na czas, otrzymujemy ogromną korzyść dla nas i naszych klientów”.NIE WYKORZYSTUJEMY WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH DOSTĘPNYCH W ŚWIECIE WYDAWNICZYM I DLATEGO NIE ROZUMIEMY W PEŁNI WPŁYWU, JAKI MOGĄ ONE MIEĆ NA NASZE FUNKCJONOWANIE

Dr Sven Fund, założyciel
firmy fullstopp

3. Wydawcy coraz bardziej unikają ryzyka: Trendy światowe wskazują na wzrost liczby pojawiających się tytułów przy jednoczesnym spadku nakładów dla pojedynczego wydania. Od czasu wydania w 2003 roku, „Kod Da Vinci” sprzedał się w ponad 80 milionach egzemplarzy, ale już w ciągu ostatnich pięciu lat żaden tytuł nie sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy. Zatłoczony rynek tytułów, napędzany między innymi działaniami takimi jak self-publishing, utrudnia osiągnięcie sukcesu pojedynczego dzieła. Szacuje się, że okno czasowe decydujące o powodzeniu danej publikacji trwa jedynie 4 tygodnie. 

4. Zmniejszenie nakładów: Federacja Wydawców Europejskich twierdzi, że sprzedaż e-booków ustabilizowała się na poziomie 6–7% całkowitej sprzedaży książek – a to mniej, niż się kiedyś obawiano. O uwagę konsumentów konkurują dziś natomiast między innymi media społecznościowe oraz seriale telewizyjne. Z tymi drugimi wiąże się coraz powszechniejsze zjawisko „binge watching”, oznaczające kompulsywne oglądanie seriali. 

5. Samowydawanie ułatwia popularyzację treści: Choć wydawanie dzieł przez niezależnych od wydawnictwa autorów (ang. self-publishing) nie jest zupełnie nowym zjawiskiem – już Jane Austen i Marcel Proust publikowali samodzielnie – dziś dzięki cyfrowym opcjom produkcyjnym proces ten staje się dużo łatwiejszy (np. poprzez wydanie dzieła w postaci przeznaczonej na czytnik elektroniczny). 

6. Specjalne publikacje wydawnicze: Modele druku krótkich serii i produkcji książek cyfrowych na żądanie sprawiają, że zamrażanie kapitału z uwagi na zapasy magazynowe przestaje być problemem, a każde hobby lub pasja staje się okazją dla wydawców. Podobnie jak publikowanie w mniej popularnych językach. Dzięki drukowi cyfrowemu nakład żadnej książki nie zostanie wyczerpany – na przykład monachijskie wydawnictwo Goloseo specjalizuje się w przywracaniu cennych pozycji z literatury dziecięcej – zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej. 

7. „Cyfrowi tubylcy” wolą tradycyjne książki: Ludzie czują się przytłoczeni cyfrowymi środkami przekazu. Badanie ankietowe przeprowadzone przez Two Sides w 2017 r. pokazało, że 72% ankietowanych woli czytać drukowane książki i gazety, a 69% sięga po druk, aby "oderwać się" od urządzeń elektronicznych. 

8. Klienci konsumują treści na wielu platformach: Gdy nie „wyłączają się” dzięki książce, „cyfrowi tubylcy” są przystosowani do oglądania treści na wielu urządzeniach jednocześnie – w formie tekstowej, dźwiękowej lub filmowej.

Delegates in discussion during roundtable debate at Canon’s Future Book Forum


ZACHĘCAMY DRUKARNIE KSIĄŻEK, ABY PRZESTAŁY BYĆ BIERNE
I UŚWIADOMIŁY SOBIE, ŻE SĄ
W STANIE NAPĘDZAĆ INNOWACJE.

Peter Wolff, Starszy Dyrektor
Drukarnia komercyjna i CRD
Grupy klientów, Canon Europe

Możliwości, a nie zagrożenia

Na pierwszy rzut oka niektóre z tych trendów – na przykład samowydawanie i spadające nakłady – wydają się być zagrożeniem, ale w istocie powinny być postrzegane jako wyzwania, a te z kolei stanowią szanse. Aby je wykorzystać, wydawcy oraz dostawcy usług druku i rozwiązań technologicznych muszą współpracować ze sobą. Wszakże tworzą już „trójkąt specjalistycznej wiedzy”, który obejmuje prawie wszystkie aspekty procesu produkcji książki. 

Peter Wolff z firmy Canon wymienił elementy niezbędne do prowadzenia dyskusji przy okrągłym stole: „Wszystkie ogniwa łańcucha muszą wykraczać poza naszą obecną wizję branży. Nastawienie na rozwiązania cyfrowe umożliwia wydawcom zaakceptowanie przyszłości, w której krótkie serie i dostawy na żądanie są rzeczywistością, a bardziej aktywne zarządzanie zasobami wydawniczymi w czasie całego cyklu pozwala zmaksymalizować komercyjną wartość treści i sprawić, by była ona dostępniejsza dla konsumentów. Jednak bez otwartego dialogu i stałej współpracy między wydawcami, drukarniami i dostawcami rozwiązań technologicznych wprowadzenie innowacji będzie mniej prawdopodobne. Następny krok należy do nas”.

Dowiedz się, jak przekształcić wyzwania związane z publikowaniem w możliwości biznesowe.

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje

Dowiedz się, jak zwiększyć przychody

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Polityka prywatności
  • Najszybciej jak to możliwe
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +48

Zostaw nam swoją wiadomość. To pomoże nam lepiej przygotować się do rozmowy.

Dziękujemy

Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

[TIME]

Do usłyszenia

Przepraszamy

Błąd