Powrót do pracy

Na tej stronie można znaleźć wskazówki pomocne w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z korzystaniem z uniFLOW Online i sprzętu drukującego, które mogą wystąpić po powrocie do pracy po dłuższym okresie ograniczonego użytkowania lub wstrzymania eksploatacji.
Product security

uniFLOW

 • Jeśli sprzęt drukujący nie był podłączone do uniFLOW Online przez dłuższy czas, może być konieczne ponowne uaktywnienie połączenia. Poniżej znajduje się odnośnik do materiału, w którym wyjaśniono, w jaki sposób można sprawdzić, czy przywrócenie połączenia jest konieczne, i podano instrukcję wykonania tej procedury przez użytkownika lub administratora IT.

  Więcej informacji na temat uniFLOW Online można znaleźć na następujących stronach internetowych: Wprowadzenie do uniFLOW Online

imageRUNNER / imageRUNNER ADVANCE


Poniżej wymieniono typowe problemy, które występują po przerwie w eksploatacji urządzeń, i możliwe rozwiązania.

 • Papier jest produktem naturalnym i jako taki jest wrażliwy na wahania wilgotności powietrza. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy centralne ogrzewanie zostanie wyłączone, a następnie włączone. Papier może wtedy ulec zawilgoceniu, ponieważ temperatura otoczenia gwałtownie się zmienia. Może to powodować zacięcia papieru.

  Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Wyjmij papier z drukarki.
  2. Weź nową ryzę papieru, która przeszła aklimatyzację w pomieszczeniu.
  3. Wyjmij papier z opakowania lub pudełka i przekartkuj go.
  4. Usuń pierwszy i ostatni arkusz.
  5. Włóż papier do drukarki zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub pudełku wskazującym stronę papieru, która ma być zadrukowana jako pierwsza.

 • Instrukcję obsługi zawierającą stosowne informacje można pobrać z naszej strony pomocy technicznej.

 • Po pierwszym włączeniu urządzenia jakość może nie być tak dobra, jak należałoby oczekiwać. Podczas przerwy w eksploatacji urządzenia mogło dojść do nagromadzenia się skroplonej pary. Skutki tego zjawiska są bardziej widoczne w przypadku wydruków kolorowych. Problem może rozwiązać pozostawienie urządzenia na kilka godzin w warunkach normalnego użytkowania w celu aklimatyzacji.

  Jeśli problem nie ustąpi, wykonaj poniższe czynności:

  • Wymień papier na nowy.
  • Uruchom tryb konserwacji „Czyszczenie wnętrza drukarki”.
  • Jeżeli wyniki drukowania nie spełniają oczekiwań, dostosuj ustawienia.

 • Uruchom ponownie urządzenie, ponieważ mogło utracić połączenie. Odczekaj od 15 do 45 minut, aby upewnić się, że połączenie zostało w pełni nawiązane, i sprawdź, czy problem ustąpił.

  1. Naciśnij przycisk [123] na panelu sterowania.
  2. Wybierz opcję [Monitoring Service/Usługa monitorowania].
  3. Wybierz opcję [Communication Test/Test komunikacji].
  4. Wybierz opcję [Start Test/Rozpocznij test].

  Później powinien pojawić się komunikat „Communication successful/Komunikacja zakończona powodzeniem”. Jeśli zamiast tego pojawi się kod błędu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

  Aby uzyskać dalszą pomoc, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej.

 • Sprawdź i wyczyść podajnik dokumentów.

  • Sprawdź, czy urządzenie ma zasilanie.
  • Sprawdź, czy przewód zasilający jest solidnie wciśnięty do gniazda w urządzeniu.
  • Sprawdź, czy przełącznik zasilania jest w pozycji ON (WŁ.).
  • Czy świeci się kontrolka (Oszczędzanie energii)? Jeśli tak, naciśnij przycisk (Oszczędzanie energii), aby anulować tryb uśpienia.

  Jeśli urządzenie nadal się nie włącza, skontaktuj się z nami.

  • Sprawdź nazwę użytkownika i hasło.
  • Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
  • Sprawdź, czy zegar urządzenia pokazuje prawidłową godzinę i datę.

  • Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
  • Sprawdź, czy system zdalny jest dostępny.
  • Sprawdź, czy nie wprowadzono żadnych zmian w infrastrukturze, które mogą wymagać ponownej konfiguracji ustawień urządzenia.

 • Aby uzyskać pomoc na temat innych pojawiających się kodów błędów lub komunikatów o błędzie, odwiedź naszą stronę z kodami błędów.

imagePROGRAF

 • Aby uzyskać pomoc na temat innych pojawiających się kodów błędów lub komunikatów o błędzie, odwiedź naszą stronę z kodami błędów.

Skanery dokumentowe

  • W przypadku skanerów z modułem drukarki: wkład drukujący mógł wyschnąć. Można przetrzeć wkład drukujący lub zamówić zamienniki.
  • W niektórych przypadkach rolki podajnika mogą ulec odkształceniu i mieć spłaszczenia wskutek ściskania lub przerwy w eksploatacji, a w efekcie mogą nieprawidłowo podawać papier. W takim przypadku należy zamówić zestawy rolek zamiennych.

  Kody błędów, sterowniki, oprogramowanie układowe, instrukcje obsługi i oprogramowanie do innych modeli można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej.

Czyszczenie

 • W ramach standardowego procesu obsługi technicznej nasi inżynierowie zawsze dokładnie czyszczą urządzenie po zakończeniu pracy, zgodnie z rygorystycznymi standardami. Zalecamy przestrzeganie zaleceń dotyczących czyszczenia podanych w instrukcji obsługi urządzenia. (Instrukcje obsługi można pobrać z naszej witryny pomocy technicznej).

  W obecnej sytuacji wielu klientów prosi nas o porady dotyczące najlepszych praktyk w zakresie czyszczenia tych obszarów urządzeń, które są często dotykane przez użytkowników. Zalecamy przestrzeganie poniższych instrukcji. Należy jednak pamiętać, że niniejsze wytyczne dotyczące czyszczenia nie gwarantują skutecznego zabezpieczenia przed koronawirusem. Skuteczność środków czyszczących na bazie alkoholu należy sprawdzić u ich producentów.

  • Przed przystąpieniem do czyszczenia należy przeprowadzić wymaganą procedurę wyłączania i odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
  • Do dezynfekcji należy używać miękkiej ściereczki nasączonej środkiem czyszczącym na bazie alkoholu. Należy przetrzeć te części, których mogą dotykać użytkownicy, np. przyciski numeryczne na panelach sterowania, ekrany dotykowe, pokrywy i uchwyty.
  • Nie wolno rozpylać alkoholu ani żadnych innych środków dezynfekujących bezpośrednio na miejsca, w których płyny mogłyby przeniknąć do wnętrza, np. krawędzie ekranu dotykowego lub przyciski numeryczne. Należy uważać, aby nie rozlać płynów w tych miejscach.
  • W przypadku niektórych rodzajów alkoholu lub metod wycierania zewnętrzna część drukarki może ulec odbarwieniu lub utracić kolor, jednak nie będzie to miało wpływu na działanie urządzenia.
  • Należy pamiętać, że niektóre produkty, takie jak wilgotne chusteczki, mogą nie zawierać alkoholu, więc nie zaleca się ich stosowania.
  • Firma Canon nie poleca żadnych konkretnych marek czy producentów środków czyszczących na bazie alkoholu. Zalecamy jednak stosowanie środka czyszczącego zawierającego co najmniej 60% alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol jest łatwopalną cieczą, dlatego nie wolno go używać w pobliżu ognia.

  Jeśli problem nie ustępuje lub potrzeby firmy po wznowieniu pracy są inne, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkową pomoc.

  Ze względu na zwiększenie liczby połączeń czas oczekiwania może być nieco dłuższy niż zwykle. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli chodzi o sposób, w jaki świadczymy nasze usługi w tych wyjątkowych okolicznościach.

Inne przydatne pozycje...

 • Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

 • Numer seryjny

  Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu.

 • Recykling

  Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

Ankieta