Hero image

Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

imageRUNNER

Numerem seryjnym urządzenia imageRUNNER jest sekwencja złożona z 8 znaków alfanumerycznych.

Numer seryjny można odszukać za pomocą przycisku [123] lub znaleźć na etykiecie urządzenia, jak to wyjaśniono w poniższej instrukcji.

  • Za pomocą przycisku [123]:

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać informacje o numerze seryjnym:

  1. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk [123] zaznaczony na poniższej ilustracji.

  2. W zależności od urządzenia numer seryjny jest wyświetlany na pierwszym ekranie


lub po wybraniu opcji [Check Device Configuration/Sprawdź konfigurację urządzenia] i kliknięciu przyciski [OK].


  • Umiejscowienie na urządzeniu:
  1. Numer seryjny można znaleźć na etykiecie z tyłu urządzenia, w pobliżu przewodu zasilającego.
  2. W przypadku niektórych urządzeń można znaleźć go także na etykiecie umieszczonej na płycie szklanej skanera (podnieś pokrywę skanera, aby go zobaczyć).

Inne przydatne pozycje...

Feedback