ARTYKUŁ

Jak podnieść jakość pracy zdalnej?

Obecnie praca zdalna nie jest już tylko benefitem, ale elementem podstawowym działalności, niezbędnym dla właściwego funkcjonowania firmy

Pobierz przewodnik

Level up your remote working practice

Brak odpowiedniej technologii i infrastruktury spełniającej bieżące potrzeby pracowników to nadal najpoważniejsza bariera w skutecznej pracy zdalnej

Praca zdalna jest bardziej wydajna3

W firmach, które pozwalały na pracę zdalną, zespoły są o 24% bardziej zadowolone i wydajne.4

Wallpaper, printed digitally

Przyszłość należy do elastycznych metod pracy

Firmy muszą już dziś zacząć dostosowywać się do bardziej elastycznych systemów pracy, by chronić się na przyszłość.

Agile working is the future

Przenieś się do chmury

W systemach elastycznej pracy jeśli dany dokument nie funkcjonuje w formie cyfrowej to tak, jakby go w ogóle nie było.

Migrate to the cloud

Praca zdalna już z nami pozostanie

Aż 88% ludzi obecnie regularnie pracuje w trybie zdalnym7,  co ma oczywisty korzystny wpływ na działalność firm.

Remote work is here to stay

Wydajność pracy

Aż 47% czasu przeznaczanego wcześniej na dojazdy wykorzystuje się na dodatkową pracę.10

Workforce productivity
Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie daje bezpieczny system pracy zdalnej

Zobacz również

Produkty powiązane

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie daje bezpieczny system pracy zdalnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

-->