Artykuł

Biznes społecznie odpowiedzialny w Canon Polska w 2021

Współczesny biznes to więcej niż pogoń za wynikami. Odpowiedzialne organizacje odgrywają ważną rolę w społeczeństwie i pomagają realizować istotne cele społeczne, środowiskowe czy edukacyjne. Właśnie taka wizja cechuje działalność Canon Polska – producent aktywnie inicjuje przedsięwzięcia o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu.

U podstaw działalności Canon na całym świecie stoi filozofia „Kyosei”, czyli życie i działanie dla wspólnego dobra. A to oznacza, że oprócz realizowania celów biznesowych producent włącza się w globalne i lokalne aktywności na rzecz społeczeństwa i środowiska. – Jesteśmy odpowiedzialnym i zaangażowanym społecznie zespołem, co pokazują liczne nasze aktywności prospołeczne. Wiele z nich wpisało się już w tradycję naszej firmy – mówi Jaap van 't Ooster, Dyrektor Zarządzający w Canon 4CE.

Bądź zmianą – zachęca Canon

Taki prospołeczny cel dominował w działaniach producenta w 2021 roku. Canon był m.in. inicjatorem akcji społecznych skierowanych do najróżniejszych odbiorców – organizacji pożytku publicznego, dzieci i młodzieży czy amatorów sportu. Co ważne, w przedsięwzięcia te aktywnie włączał się cały zespół firmy. Przykład? W 2021 r. pracownicy Canon po raz piąty zaangażowali się w program „Go Canon! Go!”. Jego celem było wspólne pokonanie 20 tys. kilometrów w czasie 3 miesięcy. Współzawodnicząc indywidualnie i w zespołach, jeżdżąc na rowerze, rolkach, czy uprawiając nordic walking lub bieganie, 77 pracowników z 4 krajów – Polski, Czech, Słowacji i Węgier – przebyło łącznie blisko 38 tys. kilometrów. Osiągnięty wynik przełożył się na wsparcie finansowe, które przekazano Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ale dla Canon obok kwestii społecznych, niezwykle ważne w całej działalności są również działania na rzecz środowiska. Tak też było w 2021 roku. Każde podjęte działanie stanowiło w istocie krok w kierunku realizacji szeroko zakrojonej strategii Canon. – Podnosimy świadomość ekologiczną pracowników poprzez szkolenia. W ubiegłym roku udział w nich wzięła niemal jedna trzecia całej załogi Canon w naszym regionie – zaznacza Dyrektor Zarządzający w Canon 4CE.

Odpowiedzialny biznes wg Canon Polska

Odpowiedzialni za nasze otoczenie

Motywacja zespołu przyniosła określone efekty: miniony rok zaowocował dużą liczbą nowych projektów, dzięki którym Canon Polska wspiera lokalne społeczności i inicjatywy. Sukcesem okazała się np. akcja „Nowy dom dla drukarki” : . W jej rezultacie producent przekazał 13 organizacjom non-profit, działających w kraju na rzecz pomocy osobom potrzebującym, wykluczonym społecznie i niepełnosprawnym, seniorom, rodzicom wcześniaków, zwierzętom czy prowadzących działalność kulturalną i proekologiczną, wysokiej klasy biurowe urządzenia wielofunkcyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Działania na rzecz wsparcia najbliższego otoczenia to kolejny poziom naszej wizji odpowiedzialnego biznesu. Społeczności, której częścią się czujemy, pragniemy dawać to, na czym znamy się najlepiej. Czyli na przetwarzaniu obrazu i opowiadaniu za jego pomocą historii – mówi Jaap van 't Ooster. To właśnie ta idea jest rokrocznie realizowana podczas projektu edukacyjnego połączonego z konkursem „To MY tworzymy świat”. W jego ramach Canon w minionym roku już po raz siódmy zaprosił młodych ludzi w całej Polsce na warsztaty filmowo-fotograficzne, by szkolić nowe pokolenie fotografów, dziennikarzy czy operatorów, edukować ich z zakresu odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość oraz zachęcać do wyrażania przez obraz ważnych dla nich tematów. W projekcie do tej pory wzięło udział już blisko 600 uczniów w całym kraju. Laureaci programu Canon kontynuują swój rozwój w dziedzinie fotografii i filmu, m.in. studiując na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi i biorąc udział w innych konkursach.

To nie wszystko. Canon jako producent nowoczesnych urządzeń stara się również pokazywać, jak można wykorzystać zaawansowaną technologię w projektach prospołecznych. W ten sposób – dzięki możliwościom, jakie daje dziś druk oraz pomocy profesjonalnej projektantki i studia dekoracji wnętrz – Canon wyremontował krakowską świetlicę „Wesołe Małolaty”. W efekcie wnętrze przeistoczyło się w kolorową przestrzeń obrazującą kosmos.

Świetlica Wesołe Małolaty

Globalny wysiłek

Strategia na rzecz odpowiedzialności społecznej Canon w Polsce, poza działaniami wewnętrznymi i skupionymi w kraju, wpisuje się również w globalny wysiłek podejmowany przez markę. Od 2008 r. do 2021 r. Canon zdołał wykorzystać w produkcji wtórnie blisko 32 tys. ton części składowych zużytych urządzeń. Drugie życie uzyskało nawet 80 proc. elementów najpopularniejszych urządzeń wielofunkcyjnych, które nadają się do ponownego wykorzystania w nowych jednostkach. A co więcej –starania Canon pozwoliły dotychczas poddać recyklingowi ponad 15 tys. ton papieru i niemal 16 tys. ton tworzyw sztucznych. Ponadto w ramach programu trwającego już od 1996 r. i obejmującego 35 państw na całym świecie, do 2021 r. zebrano łącznie 2,5 tys. ton zużytych kaset po materiałach eksploatacyjnych.

Dla Canon społeczna odpowiedzialność biznesu to nie realizowanie pojedynczych akcji, ale strategia wpisana na stałe w działalność marki. Dlatego, jak przekonuje Jaap van 't Ooster, w 2022 roku Canon, oprócz kontynuacji dotychczasowych akcji, będzie proponować także nowe przedsięwzięcia. – Jesteśmy kreatywnym zespołem, zaangażowanym oraz wierzącym w to, co robi. Mamy mnóstwo ciekawych pomysłów i z całą pewnością będziemy je realizowali – zapowiada.

Zobacz również