Artykuł

Małe kroki w stronę lepszego świata, czyli o równowadze w biznesie okiem Canon

Małe kroki w stronę lepszego świata

"Chcemy osiągnąć równowagę pomiędzy biznesem, cyfryzacją, sztuczną inteligencją
i sprzedażą a pozytywnym wpływem na klimat i społeczeństwo.


Dlatego odpowiedzialne działania na rzecz środowiska i społeczności są integralną częścią naszych metod zarządzania, projektowania i produkcji" – stwierdził Jaap van ’t Ooster, Dyrektor Zarządzający Canon 4CE podczas konferencji Związku Cyfrowa Polska. Producent może pochwalić się wdrażaną od lat w Europie kompleksową strategią dotyczącą zrównoważonego rozwoju, szczególnie na polu wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, cyfryzacji przedsiębiorstw, ale również edukacji i aktywizowania młodych obywateli.

Działaniom Canon przyświeca filozofia Kyosei, co w języku japońskim oznacza życie oraz pracę dla wspólnego dobra. U podstaw biznesu Canon znajduje się dążenie do harmonii między celami biznesowymi, a minimalizowaniem wpływu na środowisko. Realizowane to jest zarówno w ramach cyklu życia produktów, jak i wspierania lokalnych społeczności w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności. – Filozofia ta pokrywa się w pełni z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W naszej firmie wykorzystujemy je jako ramy do określenia zobowiązań w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz działań na rzecz klimatu – mówi Jaap van ’t Ooster.

Jak przyznaje Dyrektor Zarządzający Canon 4CE (region obejmujący Czechy, Słowację, Węgry i Polskę) – praca w oparciu o takie zasady pozwoliła firmie nie tylko przejść stabilnie przez okres pandemii, utrzymując miejsca pracy i niezakłócenie wspierać klientów, ale również dalej udzielać się na polu edukacji. Jako firma z sektora technologii i obrazowania dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i know how z młodym pokoleniem. Wspieramy ich w tworzeniu lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Dzięki sile opowiadania historii obrazem pomagamy im zaangażować się w takie wyzwania jak ubóstwo, nierówności społeczne, zmiany klimatu, degradacja środowiska, pokój i sprawiedliwość. To są problemy, z którymi stykają się na co dzień i które kształtują ich jako ludzi i wpływają na ich życie zauważa Jaap van ’t Ooster, przypominając, że od 2016 roku w warsztatach organizowanych w ramach Canon Young People Programme wzięło udział już ponad 4,5 tys. młodych osób z Europy (także Polski), Bliskiego Wschodu i Afryki.

To również dzięki swojej filozofii i zaangażowaniu Canon przedstawił swoje dobre praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju podczas konferencji „#CyfryzujemyPolskę: Środowisko, Biznes, Konsument” zorganizowanej 15 czerwca przez Związek Cyfrowa Polska – branżową organizację sektora nowych technologii. W czasie prowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dyskusji na temat globalnych działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i roli branży cyfrowej Jaap van ’t Ooster przedstawił misję i cele, a także prace podejmowane przez producenta na rzecz środowiska - np. na polu cyfryzacji przedsiębiorstw.

konferencja canon cyfryzujemypolske

Zrównoważone środowisko pracy

Canon konsekwentnie wspiera transformację cyfrową biznesu m.in. poprzez budowanie hybrydowych modeli w miejscach pracy, łączących pracę zdalną ze stacjonarną. – To dla nas oczywiste, że tworzenie efektywnych przestrzeni roboczych to coś więcej niż pojedyncze urządzenia, oprogramowanie czy usługi. Klienci potrzebują ekosystemu technologii i usług, który pomoże im znaleźć rozwiązania odpowiadające ich zmieniającym się wymaganiom. Dlatego ściśle współpracujemy z naszymi klientami po to, by rozumieć te potrzeby. To pozwala nam stale wprowadzać innowacje i opracowywać najlepsze rozwiązania – wyjaśnia Jaap van ’t Ooster. Jaki jest efekt tej współpracy?

Dziś urządzenia i usługi Canon pomagają pracownikom wydajnie realizować zadania w modelu hybrydowym. Np. dzięki uniFLOW Online – technologii, która niezależnie od miejsca pracy pozwala im łączyć się z danymi i aplikacjami w chmurze. To z kolei ułatwia w biznesie cyfryzację, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów.

Otwarte przedsiębiorstwo, zamknięty obieg

Canon dostrzega też stale rosnące znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego aspekty zamkniętego obiegu uwzględnione są na każdym etapie cyklu życia produktów: od projektu, przez logistykę, efektywne użytkowanie, recykling sprzętu, ponowne użycie i regenerację urządzeń. – Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna zostać włączona do długofalowych strategii biznesowych i produktowych przedsiębiorstw. Wierzę, że każda firma i organizacja ma obowiązek kierować się dziś nie tylko wskaźnikami finansowymi, ale również zestawem zasad i wartości, które nadają kierunek jej działaniom – zaznacza Dyrektor Zarządzający Canon 4CE.

Klienci rozumieją, że wartościowy produkt jest trwały, a w razie potrzeby kwalifikuje się do serwisowania, odnowienia lub podlega recyklingowi

Jaap van ’t Ooster podkreśla, że jego firma tworząc swoje urządzenia w dużym stopniu uwzględnia założenia „circular economy”. – Dziś to już nie tylko ciekawostka w świecie biznesu, lecz przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie pozwalające ograniczyć produkcję odpadów, zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw, jak i całego rynku. Klienci rozumieją, że wartościowy produkt jest trwały, a w razie potrzeby kwalifikuje się do serwisowania, odnowienia lub podlega recyklingowi – zauważa Dyrektor Zarządzający Canon 4CE. Producent stale rozwija rozwiązania cyrkularne w ramach swojego portfolio produktowego. Globalnie od 2008 r. Canon ponownie wykorzystał 30 690 ton produktów i części oraz przejął 37 917 ton tworzyw sztucznych ze zużytych produktów do ponownego przetworzenia.

Według Jaapa van ’t Oostera znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której potrzebne jest zaangażowanie i współpraca konsumentów, przedsiębiorstw, producentów i rządów w zakresie działań na rzecz klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym. – Wszyscy, jako interesariusze tego procesu, powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ochronę naszej wspólnej przyszłości poprzez podejmowanie zrównoważonych działań już teraz – apeluje Jaap van ’t Ooster.

Zapis z konferencji "#CyfryzujemyPolskę: Środowisko, Biznes, Konsument" można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/5cs78tWYcF0

Korzystaj z naszych cyfrowych rozwiązań i zwiększ potencjał swojej firmy