USŁUGI

Outsourcing zadań

Out-Tasking

Uwolnij pracowników od zadań wymagających dużego nakładu pracy

Skoncentruj się na podstawowej działalności i zwiększ wydajność pracowników poprzez outsourcing czasochłonnych procesów ręcznych.

Skanowanie dokumentów papierowych, sprawdzanie poprawności danych i informacji oraz zarządzanie wyjątkami to kosztowne i czasochłonne zadania. Potencjał pracowników można lepiej spożytkować. Centra usług firmy Canon mogą wykonywać te pracochłonne zadania w Twoim imieniu. Pozwala to oszczędzać czas i pieniądze, a ponadto zwalnia zasoby kadrowe, które mogą zająć się ważniejszymi aspektami działalności biznesowej, takimi jak dbanie o rozwój firmy.

Nasza oferta

Przechwytywanie dokumentów

Zarządzanie wprowadzaniem dokumentów fizycznych i cyfrowych, w tym dodawaniem, przetwarzaniem, indeksowaniem i wyodrębnianiem danych.

Kontrola danych

Zadbaj o kompletność, poprawność i adekwatność danych dzięki dokładnej walidacji i weryfikacji dokumentów biznesowych.

Usługi wzbogacania danych

Popraw jakość danych firmy, aby zmaksymalizować ich wartość – dopasowuj je do dokumentów głównych klienta lub ręcznie dodawaj pola danych.

Wprowadzanie danych

Bezpieczne i dokładne wprowadzanie danych umożliwia efektywne zarządzanie nimi w wielu systemach infrastruktury biznesowej.

Zarządzanie wyjątkami

Błędy (np. brakujące dane) wykryte przez zautomatyzowany system pracy są szybko i skutecznie rozwiązywane przez nasze centrum serwisowe.

Usługa skrojona na miarę

Nasi operatorzy bezproblemowo włączają się w procesy biznesowe firmy i uwalniają zasoby kadrowe poprzez realizowanie zadań wykonywanych ręcznie.

Możliwości

Optymalne rozmieszczenie

Centra usług firmy Canon zapewniają bezpieczne miejsca przetwarzania dokumentów i danych.

Wielojęzyczne zasoby

Nasi wykwalifikowani operatorzy mogą przetwarzać dokumenty i dane w wielu językach.

Zgodność z przepisami dotyczącymi danych

Operatorzy z naszych centrów serwisowych używają bezpiecznego zdalnego dostępu. Dzięki temu możesz z łatwością przestrzegać obowiązujących przepisów.

Optimum locations

Pobierz zawartość

Download content

Zaawansowane przenoszenie działań

Uwolnij swoich pracowników od żmudnych czynności manualnych i skup się na najważniejszych działaniach biznesowych. Zaawansowane przenoszenie działań pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Zakres tych działań obejmuje walidację, sprawdzanie, analizowanie i raportowanie w imieniu klienta.

Aegon case study

Opis wdrożenia – Aegon

Pomogliśmy firmie Aegon opracować nowoczesny system obsługi wiadomości przychodzących i wychodzących z automatycznym przepływem dokumentów i elektronicznym systemem przechowywania. Ten nowoczesny system obsługi dokumentów został umieszczony w nowym, specjalnie zbudowanym obiekcie znajdującym się poza siedzibą firmy i zarządzanym przez firmę Canon.

Sprawdź, ile czasu i pieniędzy możesz zaoszczędzić poprzez zlecanie zadań firmie Canon

Powiązane usługi

Document Capture and Data Processing

Przechwytywanie dokumentów i przetwarzanie danych

Zautomatyzowane zarządzanie fizycznym i cyfrowym wprowadzaniem danych pozwala zwiększyć wydajność.

Document Lifecycle Management

Zarządzanie cyklem życia dokumentów

Wykorzystaj w pełni swoje dokumenty biznesowe dzięki zaawansowanym procesom i wykwalifikowanej kadrze.

Rozwiń swoją firmę dzięki usługom outsourcingu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

-->