USŁUGI

Usługi zarządzania cyklem życia dokumentów

Document Lifecycle service

Rozwiązanie do obsługi całego cyklu życia dokumentów biznesowych

Zmaksymalizuj strategiczną, finansową, operacyjną i intelektualną wartość kluczowych dokumentów biznesowych, aby zwiększyć wydajność firmy.

Usługi zarządzania cyklem życia dokumentów to coś więcej niż tylko wsparcie w kontekście zarządzania dokumentami. Od etapu tworzenia po fazę archiwizacji dokumentów korzystamy z zaawansowanych technologii, procesów i pracowników, aby zapewnić pełną zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i przepisami. Pomagamy w zwiększaniu wartości dokumentów w całym okresie ich przydatności – z myślą o wyższej wydajności i rozwoju firmy.

Nasza oferta

Tworzenie

Zadbaj o spójne tworzenie i przechwytywanie dokumentów i danych wejściowych – od początku cyklu życia dokumentów – w celu usprawnienia przetwarzania.

Dystrybucja

Korzystaj z ustalonej ścieżki dystrybucji dokumentów do odbiorców, urządzeń drukujących, systemów zarządzania treścią i dokumentami oraz pamięci fizycznej i cyfrowej.

Dostęp i przechowywanie

Uwierzytelnianie dostępu sprawia, że przechowywanie dokumentów jest bezpieczne. Bez problemu można wyszukiwać, przeglądać, sprawdzać i śledzić dane, kontrolować wersję oraz ponownie wykorzystywać dokumentację.

Archiwizowanie

Zabezpiecz dokumenty papierowe i elektroniczne poprzez ich archiwizację z myślą o późniejszym wykorzystaniu lub zapewnij bezpieczne ich usunięcie, gdy przestaną być przydatne.

Integracja z aplikacjami lokalnymi

Zadbaj o łatwy dostęp do dokumentów i obrazów za pośrednictwem istniejących aplikacji biznesowych w siedzibie firmy, a jednocześnie o zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.

Możliwości

Specjalistyczne przetwarzanie

Dokumenty będą przetwarzane w dogodnym centrum usług wspólnych firmy Canon – zgodnie z wymaganiami klienta.

Wykwalifikowany personel

Nasi doświadczeni i znający języki obce operatorzy mówią także w Twoim języku, dzięki czemu mogą zagwarantować Ci optymalną jakość obsługi.

Bezpieczeństwo cyfrowe

Wszystkie zarządzane dane są w pełni zgodne z europejskimi przepisami dzięki bezpiecznemu zdalnemu dostępowi.

Document lifecycle

Pobierz zawartość

Download content

Zaawansowane przenoszenie działań

Uwolnij swoich pracowników od żmudnych czynności manualnych i skup się na najważniejszych działaniach biznesowych. Zaawansowane przenoszenie działań pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Zakres tych działań obejmuje walidację, sprawdzanie, analizowanie i raportowanie w imieniu klienta.

Usprawnij codzienne procesy biznesowe poprzez zarządzanie cyklem życia dokumentów

Powiązane usługi

Document Capture and Data Processing

Przechwytywanie dokumentów i przetwarzanie danych

Zautomatyzowane zarządzanie fizycznym i cyfrowym wprowadzaniem danych pozwala zwiększyć wydajność.

Out-Tasking

Outsourcing zadań

Outsourcing kosztownych zadań wymagających dużego nakładu pracy pozwala zwiększyć wydajność pracowników.

Print-room Services

Usługi reprograficzne

Kontroluj wymagania dotyczące drukowania dzięki wewnętrznym i zewnętrznym usługom druku produkcyjnego.

Przyspiesz operacje biznesowe korzystając z usług outsourcingu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

-->