OPROGRAMOWANIE

iWEMC

Przeznaczone dla dużych i małych flot rozwiązanie do monitorowania urządzeń i zarządzania nimi

POBIERZ

iW Management

Możesz zmaksymalizować wydajność biura poprzez uproszczenie zarządzania flotą i skoncentrowanie się na podstawowych zadaniach biznesowych.

Inteligentne monitorowanie i wykrywanie urządzeń za pomocą konsoli zarządzania Canon iWEMC usprawnia realizację zadań, zwiększa wydajność i obniża koszty.

Główne korzyści

Simplify printer driver management and deployment Simplify printer driver management and deployment

Lepszy wgląd w flotę z poziomu jednego punktu kontroli

Reduce infrastructure Reduce infrastructure

Większa wydajność dzięki usprawnionym procesom

Minimise IT helpdesk calls and empower the end user Minimise IT helpdesk calls and empower the end user

Usprawniona realizacja zadań dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu

Minimise IT helpdesk calls Minimise IT helpdesk calls

Mniejsze obciążenie działu IT i niższe koszty operacyjne

Ograniczony czas przestojów

Monitorowanie urządzeń i materiałów eksploatacyjnych zwiększa wydajność pracy – wszystko dzięki zgłaszaniu odpowiednich błędów stanu, takich jak zacięcia papieru lub niski poziom tonera, właściwemu administratorowi.

Automatyzacja rejestracji urządzeń

Funkcje bezpiecznego wykrywania oparte o protokół SNMP i multicast zastępują czasochłonną rejestrację dzięki automatycznemu wykrywaniu urządzeń w wielu podsieciach.

Wykorzystanie zdalnej diagnostyki

Integracja z systemem zdalnej diagnostyki eMaintenance firmy Canon umożliwia szybkie, zdalne usuwanie problemów z urządzeniami bez konieczności wzywania technika*.

Minimise downtime

Jednoczesne aktualizowanie oprogramowanie układowego

Możesz łatwo aktualizować oprogramowanie układowe wielu urządzeń w tym samym czasie i minimalizować zakłócenia z tym związane poprzez planowanie tych operacji na godziny nocne lub na weekendy*.

Udoskonalona kontrola kosztów

Możesz zoptymalizować wdrażanie zasobów dzięki wglądowi w ogólnofirmowe wykorzystanie urządzeń i koszty na podstawie lokalnie rejestrowanych i konsolidowanych raportów z odczytów liczników*.

Wydajne konfigurowanie ustawień urządzeń

Możesz usprawnić zarządzanie systemem i aplikacjami poprzez skonfigurowanie aplikacji MEAP i przesyłanie szczegółowych ustawień tworzenia i przywracania kopii zapasowych do wielu urządzeń jednocześnie*.* Wymagany jest dodatek dla iWMC w wersji 3.4.

Automate device registration

Najważniejsze cechy


Dobierz wersję oprogramowania iWEMC dostosowaną do potrzeb biznesowych
po konsultacji z naszym zespołem

Powiązane produkty i usługi