Jak drukować z urządzeń przenośnych z systemem Android


Krok 1: Włącz usługę drukowania Mopria

W menu ustawień wybierz drukarki i upewnij się, że usługa drukowania Mopria™ jest włączona.Krok 2: Wybierz drukarkę

W aplikacji dotknij menu i wybierz opcję „Print” (Drukuj).


UWAGA: niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji drukowania. Jeśli opcja Print (Drukuj) nie jest wyświetlana, dana aplikacja nie pozwala drukować za pomocą usługi drukowania Mopria.

Krok 3: Zostanie wyświetlone menu ustawień drukowania. Wybierz opcję „All printers” (Wszystkie drukarki).

Urządzenie wyszuka wszystkie dostępne drukarki. Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlona lista drukarek umożliwiająca wybranie żądanej drukarki.

  

Krok 4: Zostanie wyświetlone menu ustawień drukowania wybranej drukarki.

•    Jeśli nie chcesz zmieniać opcji drukowania, dotknij przycisku drukowania, aby wysłać zadanie drukowania.
•    Jeśli chcesz zmienić opcje drukowania, przejdź do następnego menu.

Usługa drukowania Mopria umożliwia drukowanie stron internetowych, wiadomości e-mail, zdjęć i zawartości z aplikacji z obsługą drukowania w systemie Android. Ustawienia drukowania mogą być różne w zależności od wybranej aplikacji i drukarki. Mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

Liczba drukowanych kopii >
Zmiana formatu papieru >
Zmiana orientacji >
Określenie zakresu stron >
Druk kolorowy lub czarno-biały >

Dotknij opcji Numer of copies (Liczba kopii) w menu ustawień drukowania, a następnie wprowadź żądaną liczbę kopii za pomocą klawiatury.

Dotknij opcji Paper size (Format papieru) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz format papieru z menu. W zależności od aplikacji i drukarki mogą być dostępne opcje Letter, A4, 4x6 i 5x7.


Dotknij opcji Orientation (Orientacja) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz preferowaną opcję.  W zależności od aplikacji lub drukarki mogą być dostępne opcje automatyczna, pionowa lub pozioma.Aby wydrukować wiele stron, dotknij opcji Pages (Strony) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz żądany zakres stron.  UWAGA: opcja Pages (Strony) będzie wyświetlana tylko w przypadku niektórych aplikacji i typów plików, takich jak pliki PDF.


Dotknij opcji Color (Kolor) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz preferowaną opcję.  W zależności od aplikacji lub drukarki mogą być dostępne opcje automatyczny, czarno-biały lub kolorowy.