Jak drukować z urządzeń przenośnych z systemem Android


Krok 1: Włącz usługę drukowania Mopria

W menu ustawień wybierz drukarki i upewnij się, że usługa drukowania Mopria™ jest włączona.

Mobile printing with Android Mopria_image 1

Krok 2: Wybierz drukarkę

W aplikacji dotknij menu i wybierz opcję „Print” (Drukuj).

Mobile printing with Android Mopria image2

UWAGA: niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji drukowania. Jeśli opcja Print (Drukuj) nie jest wyświetlana, dana aplikacja nie pozwala drukować za pomocą usługi drukowania Mopria.

Krok 3: Zostanie wyświetlone menu ustawień drukowania. Wybierz opcję „All printers” (Wszystkie drukarki).

Mobile printing with Android Mopria image3

Urządzenie wyszuka wszystkie dostępne drukarki. Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlona lista drukarek umożliwiająca wybranie żądanej drukarki.

Mobile printing with Android Mopria image3A search   Mobile printing with Android Mopria image3B list

Krok 4: Zostanie wyświetlone menu ustawień drukowania wybranej drukarki.

•    Jeśli nie chcesz zmieniać opcji drukowania, dotknij przycisku drukowania, aby wysłać zadanie drukowania.
•    Jeśli chcesz zmienić opcje drukowania, przejdź do następnego menu.

Mobile printing with Android Mopria image4

Kolejne kroki

Porozmawiaj z ekspertem

Jak zmienić ustawienia drukowania

Usługa drukowania Mopria umożliwia drukowanie stron internetowych, wiadomości e-mail, zdjęć i zawartości z aplikacji z obsługą drukowania w systemie Android. Ustawienia drukowania mogą być różne w zależności od wybranej aplikacji i drukarki. Mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

Liczba drukowanych kopii >
Zmiana formatu papieru >
Zmiana orientacji >
Określenie zakresu stron >
Druk kolorowy lub czarno-biały >

Liczba kopii

Dotknij opcji Numer of copies (Liczba kopii) w menu ustawień drukowania, a następnie wprowadź żądaną liczbę kopii za pomocą klawiatury.

[Kopie] (Copies)

Format papieru

Dotknij opcji Paper size (Format papieru) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz format papieru z menu. W zależności od aplikacji i drukarki mogą być dostępne opcje Letter, A4, 4x6 i 5x7.

format papieru

Orientacja

Dotknij opcji Orientation (Orientacja) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz preferowaną opcję.  W zależności od aplikacji lub drukarki mogą być dostępne opcje automatyczna, pionowa lub pozioma.


orientacja

Zakres stron

Aby wydrukować wiele stron, dotknij opcji Pages (Strony) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz żądany zakres stron.  UWAGA: opcja Pages (Strony) będzie wyświetlana tylko w przypadku niektórych aplikacji i typów plików, takich jak pliki PDF.

zakres stron

Tryb kolorowy

Dotknij opcji Color (Kolor) w menu ustawień drukowania, a następnie wybierz preferowaną opcję.  W zależności od aplikacji lub drukarki mogą być dostępne opcje automatyczny, czarno-biały lub kolorowy.

tryb koloru