Artykuł

Globalne trendy w świecie finansów

Poznaj pięć kluczowych trendów, aby nie pozostać w tyle!

Pobierz raport

Nadchodzą duże zmiany w finansach

Poznaj najważniejsze trendy technologiczne – od sztucznej inteligencji po analitykę – wpływające na sektor finansowy

Pobierz przewodnik

Person walks through pink lit corridor

Rozwój działu finansów

Rola działu finansów zmienia się szybko. Tradycyjnie rolą działu finansów było „spoglądanie wstecz” poprzez raportowanie dotychczasowych wyników. Jednak obecnie firmy wykorzystują dane finansowe do planowania przyszłych działań. Nowe wymagania dotyczące analizy danych sprawiają, że aktualnie od działów finansowych oczekuje się ciągłego rozwoju oraz wykorzystywania technologii do zwiększania wydajności, oszczędzania czasu i zapewniania zwrotu z inwestycji. Przy zmieniającym się zakresie prac dział ten musi przyjąć odpowiednie strategie hybrydowe, które pozwolą zachować równowagę między nowymi a starymi obowiązkami. W tym artykule omówiono pięć trendów, które liderzy finansowi muszą znać, by nie zostać w tyle i rozwijać swoje umiejętności w szybko zmieniającym się środowisku.

Hand with compass on map

1. Rola dyrektora finansowego jest coraz większa

W przeszłości specjaliści ds. finansów mogli być postrzegani głównie jako eksperci od arkuszy kalkulacyjnych. Jednak rola dyrektora finansowego zmienia się i zyskuje na znaczeniu. Według najnowszego badania globalnego firmy McKinsey w ubiegłym roku dyrektorzy finansowi przeznaczyli 41%1 swojego czasu pracy na działania niezwiązane z tradycyjnymi finansami, takie jak strategiczne przywództwo, zarządzanie wydajnością, big data i analiza. Aby nadążyć za zmianami dyrektorzy finansowi, teraz bardziej zaangażowani w tworzenie strategii na poziomie sali posiedzeń, muszą ocenić zadania, które tradycyjnie wchodziły w zakres ich obowiązków, i rozszerzyć ten zakres. Dyrektorzy działów finansowych powinni zastanowić się nad tym, jak mogą odejść od zadań administracyjnych i transakcyjnych w kierunku strategii cyfrowej.

2. Analiza danych prowadzi do bardziej przemyślanych inwestycji

Obecnie firmy zdają sobie sprawę z możliwości związanych z analizą danych i coraz częściej wykorzystują ją do podejmowania decyzji o kluczowym znaczeniu dla firmy. Jest to najbardziej widoczne w działach finansowych, w których inwestycje i alokacje kapitału przechodzą cyfrową oraz analityczną transformację. To właśnie analiza tych danych ostatecznie przesądzi o przyszłym kierunku rozwoju firmy. W związku z tym dyrektorzy finansowi i ich zespoły muszą stać się autorytetem w dziedzinie analizy i wartościowania informacji, by wykrywać przyszłe zagrożenia i możliwości dla firmy. Jednak w miarę rozwoju ich tradycyjnej roli i dążenia do połączenia procesów cyfrowych i analogowych liderzy finansowi mają coraz mniej czasu. Obecnie ponad 60% z nich2 twierdzi, że nie poświęcają wystarczająco dużo czasu na analizę.

3. Współpraca online zmniejsza presję

Źródłem presji w pracy nie jest tylko sam zarząd. Gdy od każdego działu oczekuje się podejmowania decyzji z myślą o zwrocie z inwestycji, pion finansowy musi sprostać rosnącym wymaganiom innych pracowników proszących o określone dane. Konieczne jest znalezienie złotego środka w odniesieniu do zapewniania dostępu do danych, aby umożliwić pracownikom wszystkich działów samodzielne odnajdywanie potrzebnych informacji. 

W związku z tym działy finansowe stopniowo odchodzą od procesów ręcznych i oddzielnych arkuszy kalkulacyjnych w kierunku zintegrowanej platformy oprogramowania finansowego dla przedsiębiorstw. Dzięki temu dział finansowy przestaje być jedynym dostępnym źródłem informacji, co zmniejsza spoczywającą na nim presję. Analiza wizualna i pulpity nawigacyjne ułatwiają pracę nawet najbardziej opornym użytkownikom nowych technologii, umożliwiając szybkie przeglądanie, interakcję oraz przetwarzanie istotnych informacji.

4. Automatyzacja stanie się koniecznością

Chociaż wymagania wobec zespołu finansowego stale rosną, tradycyjne zobowiązania transakcyjne, takie jak przetwarzanie faktur, nadal utrudniają pracę wielu specjalistom. Automatyzacja stanowi obiecujące rozwiązanie: 40%3 działań finansowych, w tym płatności gotówkowe, zarządzanie przychodami, ogólna księgowość i operacje finansowe mogą zostać w pełni zautomatyzowane, a kolejne 17% – zautomatyzowane w znacznym stopniu. Dział finansowy musi znaleźć sposób na automatyzację kluczowych procesów, by stać się centrum analizy danych, zgodnie z oczekiwaniami organizacji, a jednocześnie zapewnić wynagrodzenia pracownikom i dostawcom. Rozwiązania wykorzystujące automatyzację procesów opartą na robotyce (RPA) stanowią uniwersalny punkt wyjścia w tym procesie – umożliwiają integrację z bieżącymi programami i wymagają jedynie ułamka czasu oraz nakładów inwestycyjnych koniecznych do dużej aktualizacji platformy. Dzięki temu organizacje mogą korzystać z zalet automatyzacji, minimalizując jednocześnie wpływ jej wdrażania na codzienną pracę.

5. Sztuczna inteligencja wkracza w nową sferę

Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas na rutynowych zadaniach. Natomiast sztuczna inteligencja (SI) umożliwia poprawę pracy działu finansów przez wykorzystanie inteligentnych rozwiązań. Z codziennej perspektywy chatboty można nauczyć prowadzenia rozmów w oparciu o sztuczną inteligencję – wówczas mogą udzielać inteligentnych odpowiedzi na typowe pytania pracowników lub klientów. Tymczasem systemy sztucznej inteligencji mogą zostać przeszkolone pod kątem udzielania pomocy w egzekwowaniu przepisów firmy, na przykład przez wychwytywanie przypadków, w których pracownicy nie przestrzegają wewnętrznych zasad firmy lub aktualnych regulacji zewnętrznych. Można się spodziewać, że w przyszłości firmy zaczną korzystać z SI w bardziej zaawansowany sposób, wykorzystując ją do monitorowania nowych przepisów, które mogą mieć wpływ na działalność biznesową, oraz aktywnego doradzania specjalistom ds. finansów.

Rola działu finansowego zmienia się, a dyrektorzy finansowi odgrywają coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłej strategii firmy. Chociaż stanowi to nową szansę dla działu finansowego, faktem jest, że nowe obowiązki, takie jak analiza danych, są dodatkowym obciążeniem dla zapracowanych specjalistów ds. finansów. W związku z tym dyrektorzy działów finansowych powinni przedstawić argumenty przemawiające za ograniczeniem czasu przeznaczanego przez zespół na wykonywanie tradycyjnych zadań. Chociaż opłacanie usług dostawców zawsze będzie konieczne, wykorzystanie takich technologii jak automatyzacja czy SI może zmniejszyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie, co pozwoli pracownikom przeznaczyć więcej czasu na wartościową, przyszłościową pracę.

Dowiedz się, jak rozwijać sektor finansowy

Powiązane rozwiązania

Odkryj przyszłość działu finansowego

Skontaktuj się z nami

-->