Invoice Processing give more control, efficiency and transparency in Accounts Payable

Przetwarzanie faktur

Większa kontrola, wydajność i transparentność w dziale rozliczeń należności

Zarządzanie przepływami środków pieniężnych jest bardzo ważne dla firm, jednak manualna obsługa faktur może być niewydajna i podatna na błędy – a w konsekwencji kosztowna i czasochłonna

Nasze prostsze, inteligentniejsze podejście do obsługi faktur pomaga zachowywać kontrolę nad przepływami środków pieniężnych. Pozwala to oszczędzać czas i daje pełną kontrolę nad właściwą realizacją tego procesu.

Korzyści z procesu automatyzacji faktur

Benefits Benefits

Obniżenie kosztów

Unikaj kar za opóźnienia w płatnościach i skoncentruj się zasadniczej działalności firmy.

Benefits Benefits

Zwiększ wydajność

Skrócenie czasu poświęcanego na przetwarzanie faktur i zmniejszenie błędów popełnianych przez pracowników.

Benefits Benefits

Popraw przejrzystość przepływów pieniężnych

Kompleksowe śledzenie statusu faktur i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji

Benefits Benefits

Poprawa zgodności z przepisami

Efektywniejsze i w większym stopniu zgodne z przepisami ścieżki kontroli i zapobieganie oszustwom

Modernizuj swoją firmę!

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Dzięki szybkiemu, pozbawionemu błędów rozwiązaniu firmy Canon, udało nam się uprościć proces obsługi faktur

Ján Lipták

Dyrektor ds. finansowych, DB Schenker Czech Republic

Wyzwanie

Po latach ekspansji na rynku,wiodąca międzynarodowa firma logistyczna DB Schenker Czech Republic (CR) odnotowała bardzo duży wzrost liczby otrzymywanych faktur. Aby wyeliminować związane tzw. „wąskie gardła” w pracy administracyjnej, firma wyznaczyła sobie zadanie: modernizacja ręcznego procesu obsługi faktur.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture
Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Rozwiązanie

Pomogliśmy firmie DB Schenker CR, dostarczajac jej outsourcingową usługę przetwarzania faktur, realizowaną w naszym centrum Canon Delivery Centre w Pradze. Efektem był szybszy i wydajniejszy system, wykorzystujący uproszczone przepływy pracy i zautomatyzowane przetwarzanie danych z faktur, ich weryfikację oraz dopasowanie

Korzyści

Skróciliśmy o połowę czas poświęcany na przetwarzanie faktur. Umożliwiło to firmie DB Schenker CR przetwarzanie wszystkich faktur przychodzących w ciągu 24 godzin. Dzięki naszemu rozwiązaniu firma mogła przenieść na inne stanowiska pięcioro pracowników zajmujących się rozliczeniami należności. Doprowadziło to do dalszych usprawnień działania firmy.

Canon halved the time taken to process invoices

Przekonaj się, jak zoptymalizowany proces przetwarzania faktur zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak to działa?

Kontroluj przepływy pieniężne, dzięki systemowi przetwarzania faktur firmy Canon.

Podobne rozwiązania

hidden gate

Polityka prywatności
  • Najszybciej jak to możliwe
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +48

Zostaw nam swoją wiadomość. To pomoże nam lepiej przygotować się do rozmowy.

Dziękujemy

Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

[TIME]

Do usłyszenia

Przepraszamy

Błąd