PRISMAsatellite

PRISMAsatellite

Inteligentny system zarządzania buforowaniem na potrzeby środowisk ERP, CRD i konwergencji, który ułatwia kontrolę całego procesu drukowania dokumentów oraz zarządzanie nim.

Korzyści

  • Wyższa produktywność dzięki zautomatyzowanemu planowaniu produkcji
  • Minimalizacja czasu przestojów dzięki automatycznemu przekierowywaniu
  • Zoptymalizowane wykorzystanie drukarek
  • Pełna kontrola dzięki pojedynczemu punktowi monitorowania
  • Efektywne korzystanie z drukarek dzięki prostej w użyciu funkcji planowania zadań
  • Maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na naukę
  • Drukowanie z zachowaniem zagwarantowanej kolejności (sortowanie poczty, sekwencja czeków itd.)
  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki automatyzacji przetwarzania zadań
  • Efektywne udoskonalanie zadań dzięki automatycznemu wstawianiu formularzy elektronicznych
  • Pakiet aplikacji o zaawansowanej konstrukcji modułowej na potrzeby zwiększania skalowalności

Cechy szczegółowe

Przyjrzyj się dokładniej produktowi PRISMAsatellite

Efektywne buforowanie i planowanie


Oprogramowanie PRISMAsatellite oferuje wysoko wydajne funkcje buforowania i planowania zadań w środowiskach ERP i CRD oraz konwergentnych środowiskach ERP/CRD. Dzięki zoptymalizowanemu i zautomatyzowanemu planowaniu produkcji dokumentów, połączonemu z zaawansowanym równoważeniem obciążeń, produktywność systemu jest znacznie większa. Zmiany harmonogramu można wprowadzać w dowolnym momencie, aby dostosować go do potrzeb biznesowych. Zadania można również planować równolegle, co pozwoli na jednoczesne drukowanie wielu egzemplarzy na różnych drukarkach.
Funkcja drukowania BestChoice umożliwia automatyczne wybieranie optymalnego urządzenia, które pozwoli na uzyskanie wydruku o żądanej jakości w możliwie najkrótszym czasie, zapewniając równocześnie wielokanałową obsługę wydruków (oddzielne kolejki do obsługi wydruków analogowych i cyfrowych). W systemie można również przechowywać zadania cykliczne, co ułatwi ich ponowne drukowanie bez konieczności ponownego przesyłania szczegółów danego zadania.

Intuicyjna kontrola dla operatorów


Dzięki pojedynczemu punktowi kontroli, który ułatwia zarządzanie zadaniami, urządzeniami i kolejkami, operatorzy mogą wydajnie monitorować stan urządzeń i postęp zadań. Dane produkcji można przeglądać na konsoli w widoku harmonogramu, który w czytelny sposób przedstawia obciążenie przypadające na kolejkę oraz ułatwia planowanie zadań. Zadania można łatwo przekierowywać, korzystając z opcji „przeciągnij i upuść”, a urządzenia można przekierowywać bez modyfikowania zadań. Prosty w użyciu kreator ułatwia operatorowi drukowanie wielu egzemplarzy na wielu drukarkach w najbardziej efektywny sposób.
Pulpit nawigacyjny umożliwia identyfikowanie i unikanie błędów. Do obsługi potencjalnych błędów można używać agenta monitorowania. Z kolei agent śledzenia zadań umożliwia śledzenie dokumentów otrzymywanych z aplikacji i przekazywanie na hosty klientów aktualnych informacji o postępie realizacji zadań. Zadania można również uruchamiać ponownie bez konieczności ponownego przesłania danych z hosta klienckiego, a dzięki funkcji tworzenia szczegółowych raportów o danych rozliczeniowych można uzyskać pełną przejrzystość kosztów.

Efektywne przetwarzanie zadań


Program PRISMAsatellite akceptuje dokumenty w różnych formatach z wielu kanałów wejściowych. Dokumenty przychodzące są identyfikowane w momencie ich odebrania na podstawie właściwości lub metadanych. W oparciu o te dane dokumenty są przekierowywane do właściwego harmonogramu i właściwej kolejki – jako pojedyncze zadanie lub wiele zadań dostarczanych równocześnie, co umożliwia korzystanie z różnorodnych opcji przetwarzania. Może to obejmować konwersję, tworzenie lub separację dokumentów i pozwala na przetwarzanie dokumentów bez konieczności modyfikowania istniejących aplikacji wewnętrznych. Opcje wielokanałowego tworzenia wydruków obejmują korzystanie z papieru, poczty e-mail, faksu lub archiwum, co ułatwia płynne przejście od wydruków papierowych do cyfrowych. Funkcje zautomatyzowanego sortowania i grupowania pomagają w uzyskaniu oszczędności związanych z kosztami pracy ręcznej.

Dane techniczne produktu

Więcej informacji o produkcie PRISMAsatellite, jego cechach i możliwościach.

Broszura

Product images are for illustration purposes only. Certain functions are optional. Please refer to the product specifications or contact your Canon sales representative for further details.