Wskazówki dotyczące kamer LEGRIA

Ciekawe historie opowiedziane za pomocą zdjęć i filmów

Tworzenie wspaniałych zdjęć, które przekazują historię lub przesłanie oglądającym, wymaga połączenia umiejętności technicznych i artystycznych.

Aparaty firmy Canon wykorzystują technologie i posiadają funkcje, które pomogą w aspektach technicznych opowiadania historii. Jednak decyzja o tym, co umiescić w kadrze, a co pozostawić poza nim i jak rozmieścić kluczowe elementy obrazu, wymaga artystycznych przemyśleń i wyborów.

Niezależnie od używanego aparatu istnieją techniki, które pozwalają przekazać historię poprzez zdjęcia. Instruktor w programie Canon, Brian Worley, wyjaśnia, jak w pełni wykorzystać możliwości aparatu. Ponadto prezentujemy przydatne wskazówki użytkownikom kamer LEGRIA i omawiamy możliwość wzbogacenia sfotografowanych historii poprzez drukowanie zdjęć na drukarce Wi-Fi PIXMA.

  • Filmowanie osoby opowiadającej swoją historię
  • Reguła trójpodziału
  • Przesuwanie kamery przed obiektami na pierwszym planie
  • Łatwiejsze edytowanie i oglądanie
  • Użycie naturalnych kadrów

Filmowanie osoby opowiadającej swoją historię

Gdy chcemy opowiedzieć historię z życia wykorzystując kamerę LEGRIA, kompozycja kadru to kluczowa umiejętność. Może być to wywiad ze starszym krewnym na temat jego młodości czy krótki film dokumentalny o swojej pasji.

Opowiadanie ciekawych historii za pomocą zdjęć i filmów-Canon

Miguel Virkkunen Carvalho, Towards the old city (W stronę starego miasta)
Licencja - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Aby mieć możliwość późniejszej edycji opowieści, należy zachować ciągłość między kolejnymi nagraniami. Dlatego ważne jest utrzymanie względnie stałego umiejscowienia obiektów. Wyjątkowo trudno jest edytować filmy, na których obiekty występują na nagraniach na przemian po prawej i lewej stronie kadru.

Podczas filmowania osoby mówiącej do kamery należy ustawić ją przy jednej krawędzi kadru według reguły trójpodziału (patrz poniżej).

Pomocne może być umieszczenie innych istotnych obiektów lub rzeczy w kadrze blisko kamery w celu ograniczenia ilości przestrzeni obok obiektu głównego.


Reguła trójpodziału

Umieszczenie obiektu głównego na przecięciu dwóch linii często tworzy bardziej efektowną kompozycję niż umieszczenie go w środku kadru.

Reguła trójpodziału wykorzystuje siatkę złożoną z dwóch linii poziomych i dwóch linii pionowych, które równo rozłożone w kadrze dzielą ujęcie na dziewięć równych segmentów. 


Opowiadanie ciekawych historii za pomocą zdjęć i filmów-Canon


Przesuwanie kamery przed obiektami na pierwszym planie

Podczas przesuwania kamery ważne jest śledzenie obiektów i wydarzeń. Umyślne przesuwanie kamery przed obiektem na pierwszym planie często pomaga przy przejściach między typami ujęć.

  • Ustaw kamerę na szersze powiększenie i ostrość na obiekt główny, gdy ten porusza się po kadrze.
  • Przesuwaj kamerę za obiektem i pozwól, aby przedmiot blisko obiektywu przepłynął przez kadr.
  • Ponownie skadruj ujęcie i wznów nagrywanie pod innym kątem, pozwalając, aby przedmiot na pierwszym planie opuścił kadr podczas śledzenia tego samego obiektu.

Łatwiejsze edytowanie i oglądanie

Podczas filmowania dwóch rozmawiających osób w formie wywiadu lub swobodnej rozmowy, należy utrzymać je cały czas po tych samych stronach linii przebiegającej między nimi. W przypadku przekroczenia linii powstanie wrażenie, że filmowane osoby zamieniły się stronami. To mylące dla widza i trudne przy edycji.

Użycie naturalnych kadrów

Podczas nagrywania filmów opowiadających historię, naturalne kadry sprawiają, że wydarzenia dzieją się we właściwej części kadru.

Filmowanie przez drzwi, gdy ktoś się zbliża, pokazuje, że osoba przemieszcza się w kierunku drzwi i wnętrza, w którym znajduje się kamera. Następnie przejście na ujęcie z zewnątrz, gdy obiekt położy dłoń na klamce, stworzy pomocne nagranie, które ułatwi edytowanie przejścia z zewnątrz do wewnątrz przy różnych poziomach jasności.