Poradnik: RAW

Ostrość

Wyostrzanie obrazów często jest istotne.

W rzeczywistości efekt wyostrzenia bardziej przypomina wybiórcze zwiększenie kontrastu. Poniższy film pokazuje różnicę pomiędzy brakiem wyostrzenia a maksymalnym wyostrzeniem. W menu został wybrany przycisk 200% w celu zaznaczenia części obrazu, w której efekt jest najbardziej zauważalny.


Zapisywanie zdjęć
Po dokonaniu wszelkich wymaganych zmian przejdź do menu głównego programu DPP (nie przycisków w oknie), wybierz kolejno opcje „File” (Plik) i „Convert and save…” (Przekształć i zapisz). Spowoduje to wyświetlenie poniższego okna, w którym można wybrać typ zapisywanego pliku. Dostępne opcje to JPEG i TIFF lub obydwa typy jednocześnie. Suwak „Image quality” (Jakość obrazu) pozwala ustawić poziom kompresji pliku — niższe wartości spełnią swoją rolę w przypadku oglądania obrazów na ekranie komputera, a wyższe wartości sprawdzą się lepiej, jeżeli zamierzasz wydrukować obraz (rozmiar pliku będzie jednak większy).

Picture_Tutorial_p8_02

Rozdzielczość wyjściowa jest podawana w dpi (ang. dots per inch — liczba punktów na cal). Jednostka dpi jest miarą rozdzielczości obrazu w przypadku wydrukowania lub wyświetlenia na monitorze. Rozdzielczość 350 dpi nadaje się do drukowania obrazów, natomiast rozdzielczość 72 dpi jest odpowiednia do wyświetlania obrazów na komputerze. Należy pamiętać, że zapisanie pliku nie jest wiążące — zawsze można wrócić do pliku RAW i zacząć od nowa, aby utworzyć taki sam lub inny obraz.

Picture_Tutorial_p8_03

Podczas zamykania program DPP zapyta, czy chcesz zapisać edytowane obrazy (powyżej). Ta operacja bardzo różni się od opcji „Convert and save…” (Przekształć i zapisz). Tutaj program DPP po prostu załącza wykonane zmiany do obrazu RAW. Zmiany zostaną zastosowane do obrazu RAW następnym razem, gdy zostanie otwarty. Zmiany nie są wprowadzane w samym obrazie RAW, ale tylko w informacjach powiązanych z obrazem. Ta funkcja jest bardzo przydatna, jeżeli chcesz rozłożyć modyfikacje na co najmniej dwie sesje — nie musisz zaczynać od nowa za każdym razem.

Eksperymenty z DPP
Najlepszy sposób, by nauczyć się obsługi programu DPP to korzystanie z niego. Każda wykonana zmiana jest wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym. Zmiany nie są stosowane do obrazu RAW, więc zawsze można je cofnąć i zacząć od nowa. W przyszłości przyjrzymy się kolejnym spośród wielu funkcji programu DPP.

1 2 3 4 5 6 7 8

spacer
					image
Inne poradniki
Przegląd obiektywów
Autumn Skies Photography
Still Life Photography
Fun With Your Camera
Travel Photography
Sports Photography