Wskazówki dotyczące kamer LEGRIA

Historia każdego miasta jest usiana opowieściami o porażkach i triumfach, ruinach i odbudowie, a także o zmianach kulturowych i społecznych. Często pomija się detale będące świadectwem przeszłości. Odrobina poszukiwań i czujny wzrok pozwalają dostrzec te widoczne pamiątki z przeszłości miasta. Naprawdę warto je odkryć, ponieważ mogą być obiektem wyjątkowych filmów.

Historia – Canon
GollyGforce: Okno możliwości
Prawa autorskie: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Zmienne tempo i czas w klipach filmowych

W przypadku rejestrowania historii miasta długość każdej sceny w gotowym filmie będzie przekazywała widzom różne emocje. Podczas zdjęć i ich edycji warto pamiętać o następujących wskazówkach:

• Krótkie klipy z nagłymi cięciami dodadzą filmowi dynamiki. Dłuższe klipy z bardziej stopniowymi przejściami między nimi nadają wrażenie spokoju i łagodności.
• W przypadku zdjęć starszych części miasta szybsze klipy mogą być migawkami przeszłości w kontekście wolniejszych klipów z nowocześniejszym otoczeniem. Odwrócenie tego tempa utworzy spokojny film o przeszłości z nagłymi przebłyskami nowoczesności.


Zmiana kadrowania

Zmiana ogniskowania z wąskiego na szerokie pozwala skuteczniej podtrzymać uwagę widzów. Zwykle najlepiej jest zacząć od szerokokątnej sceny wprowadzającej, a następnie zarejestrować kilka coraz węższych obrazów.


Przejście kamery ze starego na nowe

Ruch kamery to kluczowy element tworzenia ciekawych filmów. Potrzeba dużo praktyki, aby płynnie przemieszczać kamerę, ale efekty zdecydowanie są tego warte. Tego typu klipy są często pomocne, gdy potrzebujemy przejśćia między scenami. Oto sposób na ich utworzenie:

1.Użyj blokady ostrości lub ręcznej ostrości w kamerze LEGRIA, aby wyostrzyć obiekt, który będzie rejestrowany na ostatnim etapie ruchu kamery.
2.Następnie ustaw kamerę w taki sposób, aby końcowa scena była zasłonięta przez bliższy, niewyostrzony obiekt na pierwszym planie.
3.Powoli przesuń kamerę w lewo lub w prawo, aby odsłonić scenę, na którą ustawiono ostrość, i ukazać ją widzom.