Poradnik: ekspozycja

Sekwencja naświetlania (AEB)

Kompensację ekspozycji można zautomatyzować poprzez zastosowanie sekwencji naświetlania (AEB).

Wykonywane są trzy zdjęcia jedno po drugim, każde z inną kompensacją. Możesz rozpocząć od domyślnego ustawienia aparatu i dodawać kompensację dodatnią i ujemną na wybranych poziomach (na przykład -1, 0, +1 lub -2, 0, +2).

Wartość ekspozycji (czas naświetlania lub przysłona) zmieniana wraz z kompensacją zależy od ustawionego trybu fotografowania. W trybie preselekcji czasu naświetlania (Tv) zmienia się przysłona, a w trybie preselekcji przysłony (Av) zmienia się czas naświetlania. W trybie Programowa AE (P) zmieniają się obie te wartości.

Funkcja AEB jest szczególnie przydatna wtedy, gdy nie jesteś zadowolony z prawidłowej ekspozycji, ale nie wiesz, jak ją zmienić. Dostępny jest także inny tryb – wysokiego zakresu dynamicznego (HDR).

Tryb wysokiego zakresu dynamicznego (HDR)
Zakres dynamiczny sceny, jaki może zarejestrować cyfrowa matryca, jest ograniczony. Jeśli zechcesz zarejestrować szczegóły w jasnych partiach obrazu, np. niebo, prawdopodobnie utracisz szczegóły w partiach ciemnych. W przypadku wyregulowania ekspozycji pod kątem zarejestrowania szczegółów w ciemnych partiach obrazu prawdopodobnie utracisz szczegóły w partiach jasnych.

Jednym ze sposobów na obejście tego ograniczenia jest wykonanie minimum dwóch zdjęć i scalenie ich w ostateczną fotografię. Zwiększa to zakres dynamiczny i umożliwia zarejestrowanie szczegółów w jasnych i ciemnych partiach obrazu równocześnie. Właśnie tak działa tryb wysokiego zakresu dynamicznego (HDR).

Obrazy HDR można utworzyć w oprogramowaniu Digital Photo Professional (DPP) firmy Canon. Rozpocznij od wykonania trzech zdjęć z użyciem funkcji AEB i ustawień -2, 0 oraz +2. Po przeniesieniu zdjęć do komputera otwórz oprogramowanie DPP. Z menu „Tools” (Narzędzia) wybierz polecenie „Start HDR tool” (Uruchom narzędzie HDR), wybierz trzy obrazy i kliknij „Start HDR” (Uruchom HDR). W oprogramowaniu pojawi się zespolony obraz HDR oraz suwaki do regulacji jasności, nasycenia, kontrastu i innych opcji uwypuklania wyrazistości szczegółów.

Nowsze aparaty EOS są wyposażone w funkcję regulacji podświetlenia HDR. Po wybraniu tej funkcji aparat rejestruje serię obrazów o różnej ekspozycji i łączy je w jeden obraz. W rezultacie otrzymuje się zdjęcie o dobrych szczegółach w jasnych i w ciemnych partiach obrazu. Niektóre modele umożliwiają tworzenie obrazów HDR w aparacie, zapewniając kontrolę nad zakresem dynamicznym. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.

1  2  3  4  5