Poradnik: ekspozycja

Tryby pomiaru

Światłomierz wbudowany w aparat EOS mierzy jasność światła wpadającego przez obiektyw.

Następnie ustawia, albo pomaga użytkownikowi wybrać, czas naświetlania, przysłonę i wartość ISO zapewniającą właściwą ekspozycję. Większość obecnie oferowanych aparatów EOS może działać w czterech trybach pomiaru; skorzystaj w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z aparatem. Różnice między tymi trybami opisano poniżej.

Picture_Tutorial_p2Pomiar wielosegmentowy: dobry tryb pomiaru ogólnego zastosowania. Dzieli obszar obrazu na szereg stref. Czujniki pomiarowe mierzą jasność światła w każdej strefie w celu dopasowania do rodzaju fotografowanej sceny.


Picture_Tutorial_p2_02Pomiar skupiony: odczyty są wykonywane w centralnym obszarze wizjera (6–10% zależnie od modelu aparatu). Ten tryb jest przydatny w sytuacji, gdy tło jest znacznie jaśniejsze od obiektu, np. przy oświetleniu padającym z tyłu.

Picture_Tutorial_p2_04Pomiar punktowy: używany podczas pomiaru wybranego obszaru obiektu lub sceny (1,5–4% powierzchni wizjera zależnie do modelu aparatu). Ma zastosowanie w podobnych okolicznościach co pomiar skupiony, ale wtedy, gdy obiekt stanowi mniejszą część obrazu.Picture_Tutorial_p2_03Pomiar centralnie ważony uśredniony:
aparat uwzględnia w większym stopniu centralny obszar wizjera, przyznając mu większą wagę podczas uśredniania pomiaru dla całej sceny.

Zobacz różnicę w trybie Live View
W fotografii cyfrowej wykonany obraz można obejrzeć w sekundę lub dwie po wykonaniu zdjęcia. Natomiast w trybie Live View można zobaczyć, jak będzie wyglądał obraz, jeszcze przed wykonaniem zdjęcia.

Jeśli w trybie Live View naciśniesz przycisk „Info”, aby przywołać histogram, możesz sprawdzić ekspozycję. Celem jest utrzymanie linii histogramu w ramach granic wykresu. Jeśli linie rozciągają się poza wykres w lewo, traci się szczegóły w ciemnych partiach obrazu. W przypadku, gdy linie rozciągają się poza wykres w prawo, traci się szczegóły w jasnych partiach obrazu.

Picture_Tutorial_p2_05
Norfolk Hawker, © Miles Bostock 2012, Canon EOS 550D

1  2   3  4  5