Jak fotografować i filmować dynamiczne wydarzenia?

Dynamiczne wydarzenia zawsze odbywają się szybko i trzeba za nimi nadążyć. Na szczęście aparaty PowerShot i IXUS firmy Canon dysponują całą gamą pomocnych funkcji.

Przejmij kontrolę — ustaw wyższą czułość ISO i krótszy czas naświetlania
Aby zatrzymać obiekt w szybkim ruchu, jak w przypadku akrobatów spacerujących po skrzydle na poniższym zdjęciu, należy użyć krótszego czasu naświetlania, np. 1/500 s. W przypadku aparatów PowerShot z serii G, S i SX czas naświetlania można kontrolować, ustawiając pokrętło wyboru trybów w pozycji preselekcji czasu (Tv). Wybierz czas naświetlania, a aparat zastosuje inne nastawy w celu ustawienia poprawnej ekspozycji.

Picture_News-01-image01.jpg
Aby określić czas naświetlania, ustaw pokrętło trybów w pozycji Tv

Jeśli nie masz trybu Tv, możesz także „wymusić” krótszy czas naświetlania, ustawiając wysoką czułość ISO. Dzięki niemu matryca aparatu jest bardziej czuła na światło, co pozwala uzyskać właściwą ekspozycję przy krótszym czasie naświetlania. Wyłącz automatykę aparatu i wybierz czułość ISO za pomocą przycisku FUNC./SET.

Picture_News-01-image02.jpg
Akrobaci spacerujący po skrzydle
, © Matteo Chinellato 2011

Przygotuj się — skoncentruj się
Czasami ustawienie ostrości na obiekty w szybkim ruchu może być trudne, ale urządzenie Canon może w tym pomóc na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wstępna regulacja ostrości. Wystarczy wyśrodkować kadr w miejscu fotografowania obiektu, a następnie wcisnąć przycisk migawki do połowy, aż pojawi się delikatny opór. Spowoduje to zablokowanie ostrości. Trzymaj przycisk wciśnięty, a gdy fotografowany obiekt znajdzie się w tym punkcie, wciśnij przycisk do końca. Ponieważ aparat został wstępnie skonfigurowany, powinien wyostrzyć właściwy obszar.

W niektórych sytuacjach może to nie być możliwe, na przykład podczas fotografowania samolotu na niebieskim niebie. Zamiast tego spróbuj użyć opcji Servo AF, którą można wybrać naciskając przycisk menu aparatu. Wybierz opcję „On” (Włącz) w menu Servo AF. Gdy obiekt znajdzie się w ramce AF, naciśnij przycisk migawki do połowy. Następnie utrzymuj ramkę AF wokół obiektu. Aparat wyreguluje ostrość podczas śledzenia obiektu. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk migawki do końca.

Picture_News-01-image03.jpg
DTM, © Benjamin Schröder 2011

Naucz się wykonywać ruch panoramiczny
Ruch panoramiczny to sposób, aby wprowadzić do zdjęć rozmycie przy zachowaniu ostrości obiektu. Daje to wrażenie ruchu i szybkości. Przesuwaj aparat, aby obiekt pozostawał w tym samym miejscu na ekranie LCD podczas ekspozycji (zupełnie jak podczas filmowania).

Stosowanie ruchu panoramicznego podczas naciskania przycisku migawki zwiększy płynność ruchu, dzięki czemu obiekt będzie bardziej wyostrzony. Opanowanie ruchu panoramicznego wymaga wprawy, warto więc przećwiczyć tę technikę wcześniej, na przykład na ruchu ulicznym.

Kontynuuj zdjęcia — serie zdjęć
Gdy poznasz podstawy ruchu panoramicznego i śledzenia obiektu, kolejną przydatną wskazówką jest przełączenie aparatu w tryb serii zdjęć. Dzięki temu aparat będzie wykonywał zdjęcia przez cały czas, gdy przycisk migawki będzie wciśnięty. Zwiększy to szanse na uchwycenie kluczowej chwili.

Nagraj film
Często film jest alternatywnym sposobem, by uchwycić dynamiczny ruch. Po prostu śledź obiekt na ekranie LCD. Przeczytaj tę prostą instrukcję zawierającą wskazówki dotyczące tworzenia lepszych filmów.

spacer
					image
Więcej artykułów