Zabawa ostrością

Zabawa ostrością

Zabawa ostrością

Zabawa ostrością

Zabawa ostrością

Mój nowy aparat EOS 750D, Poradnik 3: Zmiana ostrości

W tym poradniku przyjrzymy się sposobom poprawy umiejętności regulacji ostrości. Być może niektóre z przeglądanych przez Ciebie zdjęć wyglądają na rozmazane lub nieostre. Zazwyczaj celem fotografa są wyraźne i szczegółowe zdjęcia.

Przyjrzyjmy się dwóm głównym przyczynom powstawania rozmytych zdjęć. Pierwsza z nich wiąże się z tym, że aparat ustawia ostrość w nieprawidłowy sposób lub na niewłaściwym obiekcie.

Poradnik 2:

Pobierz aplikacje

Zmiana ostrości – Canon

Zapoznaj się z podstawami fotografowania lustrzanką cyfrową i lepiej poznaj swój aparat.

Aplikacja Canon Camera Connect umożliwia nawiązanie połączenia między aparatem i urządzeniem Apple lub urządzeniem z systemem Android. Pobierz swoje zdjęcia, które następnie będziesz mógł łatwo udostępniać oraz korzystaj ze swojego telefonu, aby móc zdalnie sterować aparatem.

Czerwone kwadraciki

Za każdym razem, gdy naciskasz spust migawki do połowy, obiektyw może się lekko obrócić, a w wizjerze pojawi się jeden lub kilka czerwonych kwadracików. Oznacza to, że obiektyw próbuje ustawić ostrość.

Zmiana ostrości – Canon 

Na tym zdjęciu widać, że aparat ustawił ostrość na przedmiocie znajdującym się przed zamierzonym obiektem, co spowodowało, że twarze są nieostre. Ustawienie punktu AF mogło zapobiec tej sytuacji.

Czerwone kwadraciki, zwane inaczej punktami AF, wskazują te obszary zdjęcia, na których aparat ustawił ostrość. Istnieje możliwość, że obszary znajdujące się poza czerwonymi kwadracikami będą nieostre (z powodu głębi ostrości), dlatego warto zadbać o to, aby aparat ustawił ostrość dokładnie w tych miejscach, które wybraliśmy. We wszystkich trybach strefy podstawowej (Inteligentna scena auto, tryby ujęć, tryb twórczej automatyki) wspomnianych w Poradniku 2 (Poznaj swój aparat) aparat sam wybiera, gdzie ustawić ostrość. W efekcie może wybrać inny obiekt niż ten, na którym Ty chcesz ustawić ostrość. Wybrany przez Ciebie obiekt może być nieostry.

Aby aparat nie ustawił ostrości na niewłaściwym obiekcie, użyj pokrętła wyboru trybów i wybierz jeden z twórczych trybów fotografowania. Jeśli nie znasz jeszcze tych ustawień, zacznij od trybu „P” (Program). W tym trybie aparat dostosowuje większość ustawień, ale użytkownik ma nieco większą kontrolę nad jego funkcjami.

Przed podjęciem kolejnych kroków pamiętaj o jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o ustawieniu czułości ISO na Auto. Naciśnij przycisk ISO znajdujący się w górnej części aparatu, a następnie użyj pokrętła wyboru trybów, aby wybrać opcję „Auto”. Świetnie. Teraz, kiedy aparat jest już odpowiednio skonfigurowany, nadszedł czas, aby dowiedzieć się więcej o ustawianiu ostrości.

Ustawianie ostrości

Gdy spojrzysz na obiekt przez wizjer i naciśniesz spust migawki do połowy, zobaczysz czerwony kwadracik AF w środkowej części kadru. Możesz zmienić jego położenie, aby samodzielnie ustawić ostrość na wybranym obiekcie. Naciśnij przycisk wyboru punktu AF (1), a następnie użyj przycisków nawigacji (2), aby przesunąć czerwony kwadracik w odpowiednie miejsce w wizjerze. Wybierz miejsce, które znajduje się najbliżej fotografowanego obiektu, a następnie naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość, i wciśnij go do końca, aby zrobić zdjęcie. (patrz Sposoby ustawiania ostrości)

Zmiana ostrości – Canon 

Zmiana ostrości – Canon

W trybie automatycznym aparat ustawiłby ostrość na drzewach znajdujących się na pierwszym planie. Samodzielne ustawienie punktu AF umożliwiło fotografowi skupienie ostrości na budynku. (patrz Tryby regulacji ostrości)

Jak wspominaliśmy wcześniej w Poradniku 1 – Komponowanie ujęć, możesz uatrakcyjnić zdjęcia, ustawiając fotografowany obiekt poza środkiem kadru. Dzięki tej metodzie regulacji ostrości możesz ustawić aparat w taki sposób, aby skupiał ostrość bliżej krawędzi kadru, co pozwoli Ci uzyskać ciekawe ujęcie.

Pamiętaj, że do ustawiania ostrości aparat potrzebuje światła. Jeśli aparat nie może ustawić ostrości, przesuń się w nieco lepiej oświetlone miejsce. Dzięki temu aparat będzie lepiej „widział” obiekt, a co za tym idzie, będzie w stanie użyć środkowego punktu AF. Kwestie fotografowania w słabym oświetleniu zostaną omówione w kolejnych poradnikach.

Zmiana ostrości – Canon

Poprzez użycie środkowego punktu AF aparat ustawił ostrość na osobach pomimo słabego oświetlenia.

Kontrolowanie ruchu

Rozmyte ujęcia mogą powstać również wtedy, gdy fotografowany obiekt (lub fotograf) poruszy się niespodziewanie podczas wykonywania zdjęcia. W trybie automatycznym aparat sam ustawia odpowiedni czas naświetlania, w zależności od panujących warunków i fotografowanego obiektu. Jeśli czas naświetlania nie jest wystarczająco krótki i fotografowany obiekt lub aparat nagle się poruszy, aparat zarejestruje ten ruch. Spowoduje to powstanie rozmazanych smug na zdjęciu. (patrz Co to jest czas naświetlania?)

Zmiana ostrości – Canon

Na powyższym zdjęciu aparat zarejestrował rozmazaną smugę z powodu zbyt długiego czasu naświetlania.

Zmiana ostrości – Canon

Na tym ujęciu użyto wyjątkowo krótkiego czasu naświetlania wynoszącego 1/1000 sekundy, aby „zamrozić” kamienie w powietrzu.

Sprawdź sam, jak to działa. Ustaw pokrętło wyboru trybów w pozycji „P” i wciśnij spust migawki do połowy. Obróć pokrętło główne i spójrz na elementy wyświetlane w wizjerze. Liczba po lewej stronie to czas naświetlania – wybierz wartość 10. W tym przypadku czas naświetlania wynosił będzie 1/10 s. Wydaje się, że to krótki czas, ale biorąc pod uwagę możliwości aparatu, jest on dość długi. Teraz zrób zdjęcie, poruszając aparatem. Ustawiaj dłuższe i krótsze czasy naświetlania, próbuj ponownie i porównuj różnice między ujęciami.

Zapewne już zauważyłeś, że nawet podstawowa znajomość funkcji aparatu pomaga w robieniu coraz lepszych zdjęć. Wypróbuj nowo poznane techniki i wybierz się na specjalnie w tym celu zaplanowaną wyprawę fotograficzną. Z kolei przy okazji bardzo ważnych momentów lepiej używać znanych trybów, przynajmniej do czasu opanowania obsługi aparatu.

Co to jest głębia ostrości?

Głębia ostrości to odległość między najdalszymi i najbliższymi obiektami na zdjęciu o zadowalającej ostrości. Głębia ostrości zależy od przysłony użytej podczas fotografowania – im większy otwór przysłony, tym mniejsza głębia ostrości i większe rozmycie tła.

Sposoby ustawiania ostrości

W każdym z trybów ujęć możesz wpłynąć na ostateczny wygląd zdjęcia. Za pomocą przycisku „Q” i przycisków szybkiego wybierania możesz zmienić paramerty ustawień aparatu w zależności od otoczenia (scena, oświetlenie).

Tryby regulacji ostrości

Tryb One Shot AF to standardowy tryb pracy – naciśnij spust migawki do połowy, a aparat zablokuje wybrane punkty AF. Z kolei tryb AI Servo AF stale zmienia ostrość, dopóki spust migawki pozostaje wciśnięty. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku ruchomych obiektów. Tryb AI Focus przełącza między pozostałymi dwoma trybami w zależności od tego, czy obiekt się porusza.

Co to jest czas naświetlania?

Czas naświetlania to czas, w trakcie którego przysłona obiektywu pozostaje otwarta, aby zebrać odpowiednią ilość światła do zrobienia zdjęcia. Czas naświetlania jest wyrażany wartością 1/wyświetlona liczba. Jeśli na przykład aparat wyświetla czas naświetlania 10, to tak naprawdę wartość ta wynosi 1/10 s. Czas naświetlania wynoszący 10 sekund jest wyświetlony jako 10”.

Fotografowanie, udostępnianie i wyświetlanie zdjęć z oznaczeniem #MojNowyCanon #CanonFocus

Nie zapomnij udostępnić swoich najlepszych zdjęć innym użytkownikom aparatów EOS w serwisie Facebook. Spróbuj wykonać ujęcie, na którym główny obiekt jest ostry, ale nie znajduje się w środkowej części zdjęcia. Następnie prześlij je, dopisując #MyNewCanon #CanonFocus. Pamiętaj, aby później sprawdzić, czy może pojawiły się pod nimi komentarze innych osób.

Podziel się swoimi zdjęciami

Wyślij nam swoje najlepsze zdjęcia wykonane z wykorzystaniem przedstawionych technik regulacji ostrości.