Transform, digital transformation and business process management

Transformacja procesów biznesowych aby pracować szybciej i efektywniej

Wyzwania

Ręczne procesy pracy zmniejszają wydajność i hamują rozwój. Uniemożliwia to skrócenie terminów realizacji zamówień, obniżenie kosztów administracyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesów pracy opartych o obieg dokumentów.

Usprawnij pracę poprzez cyfryzację kluczowych obszarów zarządzania procesami biznesowymi. Możesz to zrobić na wiele sposobów: poprzez integrację technologii, zarządzanie usługami lub outsourcing usług obejmujących zarządzanie dokumentami w ręce specjalistów z firmy Canon.

Transform, DWF Law discover the benefits of going paperless using digital transformation solutions from Canon

Opis wdrożenia

Dowiedz się, jak pomogliśmy firmie DWF Law usprawnić przepływ informacji między biurami, a jednocześnie ograniczyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Przekonaj się, jak możemy pomóc w transformacji działalności firmy

Więcej informacji

Rozwiązania dla klientów

Kancelaria elektroniczna

kancelaria elektroniczna
Zwiększ wydajność, obniż koszty i popraw jakość obsługi klienta dzięki szybszemu i wydajniejszemu przetwarzaniu poczty dzięki elektronicznej kancelarii.

Przetwarzanie faktur

przetwarzanie faktur
Ręczna obsługa faktur może być niewydajna i narażona na błędy. Konsekwencją jest wzrost kosztów i nakładów pracy. Nasze rozwiązanie do przetwarzanie faktur zapewnia pełną kontrolę nad przepływami pieniężnymi, pozwala oszczędzać czas i daje poczucie spokoju.

Digitalizacja w dziale kadr

Digitalizacja w dziale kadr
Ręczna obsługa dokumentów osobowych może spowolnić działanie firmy. Zwiększ wydajność i obniż koszty, zastępując ręczne procesy związane z obsługą kadrową, zautomatyzowanymi przepływami pracy. Zapewniają one większą kontrolę i przejrzystość.

Purchase to Pay

Purchase to Pay
Niewydajne procesy oparte na dokumentach papierowych nie pozwalają na niezbedną kontrolę środków pieniężnych. Popraw zarządzanie wydatkami i przepływami gotówkowymi poprzez inwestycję w uproszczony system cyfrowy, który zapewnia pełny wgląd w przepływ środków pieniężnych.

Wewnętrzny druk dokumentów CAD/GIS

Drukowanie grafiki
Rozwiń swoją działalność poprzez udoskonalenie sposobu drukowania i udostępniania rysunków CAD i GIS dzięki naszym najnowocześniejszym rozwiązaniom w tym obszarze.

Zobacz również:

  • Canon
  • ...
  • Zarządzanie procesami biznesowymi – Transformacja