Bezimienni


Bezimienni


Bezimienni


Bezimienni


Bezimienni


Bezimienni


Bezimienni


„Miłe życie” - Miejsce II

Sonia Mossoczy, Zabierzów

Zdrowie, własny dom i bliscy wokół – to tworzy szczęście bohaterki reportażu. To szczęście widać na przepięknym portrecie. Autorce zdjęć dziękujemy za pozytywny przykład realizacji celu numer 3.

Miłe życie


Miłe życie


Miłe życie


Miłe życie


„Siła drzemie w każdym z nas” - Miejsce III

Martyna Miłogrodzka, Gdańsk

Przykład fotografii reporterskiej. Zdjęcia mogłyby ukazać się na łamach gazety wraz z opisem wydarzeń. Jak tłumaczy autor nie ważny jest temat protestów, ale fakt walki o własne poglądy. Różnorodne ujęcia. Zdjęcia budzące emocje.

Siła drzemie w każdym z nas


Siła drzemie w każdym z nas


Siła drzemie w każdym z nas


Siła drzemie w każdym z nas