Wyniki nowych badań firmy Canon wskazują na szanse dla dostawców usług druku

building_future

Zaplanuj swoją przyszłość z drukiem to najnowsze opracowanie Insight Report firmy Canon. Jego publikację poprzedziły szeroko zakrojone badania, w ramach których przeprowadzono rozmowy z 275 decydentami reprezentującymi drukarnie komercyjne i wewnętrzne działy reprograficzne. Objęto nimi także 277 nabywców usług druku i mediów, działających w różnych branżach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Z badania wynika, że 84% nabywców usług druku ma poczucie, że współpracujące z nimi firmy poligraficzne zaspokajają ich ogólne potrzeby komunikacyjne, a 78% uważa, że współpraca ta jest opłacalna. Wciąż jednak można sporo poprawić, jeśli chodzi o doradztwo i propozycje nowych pomysłów. Prawie 50% klientów uznało, że dostawcy usług druku mogliby wykazać się większą aktywnością i wskazywać nowe możliwości, natomiast 44% twierdzi, że dostawcy mogliby lepiej informować o nowościach.

43% nabywców raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższych kilku lat ich wymagania związane z drukiem uległy zmianie. Jednak ci, którzy wskazują tego rodzaju zmiany, podkreślają wartość druku, jako główny powód jego szerszego stosowania.

W raporcie przedstawiono również kilka istotnych różnic między dostawcami i nabywcami usług druku. Wprawdzie nabywcy są bardziej świadomi zastosowań druku cyfrowego niż dwa lata temu, jednak 31% z nich nadal nie zna usług druku na żądanie lub publikacji niskonakładowych. To wyraźna szansa dla 62% dostawców usług druku, którzy przewidują duży wzrost popytu na publikacje niskonakładowe, oraz 67%, którzy przewidują wzrost popytu na usługi druku na żądanie. Ponadto, w porównaniu z 2012 r., nabywcy o ponad 50% chętniej korzystają z usług web-to-print. Jednak obecnie ponad 66% dostawców usług druku nie oferuje takich usług.

Tymczasem choć odsetek nabywców zlecających kampanie wielokanałowe i wieloplatformowe wzrósł z 58% w 2012 r. do 68% w 2014 r., tylko 20% ankietowanych dostawców usług druku już teraz oferuje klientom koordynację kampanii wieloplatformowych lub wielokanałowych. Chociaż 55% nabywców usług druku zwraca się do dostawców po porady w zakresie komunikacji wielokanałowej, oferta wielu firm jeszcze nie obejmuje takich usług.

Dobra wiadomość jest taka, że 80% dostawców usług druku dostrzega potrzebę zmian. Osoby należące do tej grupy mogą znaleźć inspirację i wsparcie potrzebne do wprowadzenia właściwych zmian w materiałach Think Digital.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.