Pełna gama możliwości działań marketingowych

Korzyści z przyjęcia holistycznego podejścia do usług marketingu wielokanałowego (cross-media)

Full-circle marketing

Think Digital przeprowadził ostatnio wywiad z Sigi Alderem, jednym z ekspertów szwajcarskiego oddziału Canon w zakresie marketingu wielokanałowego. Rozmowa dotyczyła korzyści, które może zapewnić dostawcom usług druku, holistyczne podejście do działań marketingowych. Wyjaśnił on, w jaki sposób Canon Switzerland wspomaga dostawców usług druku, wprowadzających usługi marketingu wielokanałowego, w odkrywaniu nowych możliwości biznesowych i generowaniu nowych źródeł dochodów.

Dlaczego Twoi dostawcy usług druku, zmieniają się w dostawców usług komunikacji marketingowej?

Obecnie klienci są coraz bardziej wymagający w kwestii sposobu i czasu otrzymywania komunikatów od firm, co zwiększa zapotrzebowanie na zintegrowaną komunikację wielokanałową. Konwencjonalne kampanie wielokanałowe często ograniczają się do przekazywania tych samych treści za pośrednictwem różnych kanałów, a druk to tylko jeden z nich. Bardziej zaawansowane działania marketingowe polegają na udostępnianiu różnych, ale wzajemnie uzupełniających się, treści za pośrednictwem wielu platform do komunikacji. 

Materiały drukowane mogą odgrywać ważną rolę w kampaniach marketingu wielokanałowego, przyciągając uwagę odbiorcy, a następnie kierując go do materiałów internetowych. Wielu klientów, kupujących usługi druku, szuka także partnerów, którzy mogliby pomóc im w osiągnięciu celów marketingowych poprzez integrację i automatyzację działań marketingowych we wszystkich kanałach.

Nowatorscy dostawcy usług są świadomi tego trendu i wyzwań, które stawia on przed ich klientami, dlatego zmieniają swoją ofertę, dostosowując ją do nowego środowiska komunikacji wielokanałowej. Holistyczne podejście do oferty marketingu wielokanałowego pozwala klientom rozpowszechniać komplementarne treści za pośrednictwem różnych platform, zwiększając tym samym skuteczność przekazu. Wzbogacone portfolio umożliwia dostawcom druku uzyskać dostęp do nowych możliwości biznesowych i generować nowe strumienie przychodów. Wprowadzenie usług marketingu wielokanałowego może dla dostawców oznaczać również obsługę bądź zarządzanie systemami CRM (ang. Customer Relationships Management) swoich klientów, a tym samym budowanie z nimi długoterminowych relacji.

Jakie wyzwania stoją przed dostawcami druku decydującymi się na rozwój usług w zakresie marketingu wielokanałowego?

Pierwszym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć dostawcy usług druku podczas wdrażania usług marketingu wielokanałowego, jest zmiana nastawienia. Muszą zrozumieć, że marketing wielokanałowy nie polega na sprzedaży druku, ale na szukaniu rozwiązań, które pomogą klientom skuteczniejszej docierać ze swoim przekazem. Sprzedaż usług cross-media oznacza rzeczywiste wspieranie klienta i konieczne jest przyjęcie takiego podejścia od samego początku.

Co więcej, PSP muszą zrozumieć, że marketing wielokanałowy to nie tylko integracja uzupełniających się komunikatów za pośrednictwem wielu kanałów. Równie ważne są reakcje i opinie docelowych odbiorców kampanii. Należy pamiętać, że marketing wielokanałowy polega również na wykorzystywaniu inteligentnego mapowania danych zebranych poprzez zarządzanie relacjami z klientami. W efekcie dostawcy usług druku muszą upewnić się, że mają zasoby umożliwiające przetwarzanie danych aktualnych i potencjalnych klientów, zanim podejmą się oferowania w pełni dostosowanych usług komunikacji wielokanałowej. To może być wielkie wyzwanie, ale przy właściwym wsparciu można mu sprostać. 

Jakie wsparcie oferuje firma Canon swoim klientom w zakresie marketingu wielokanałowego?

Oprócz oprogramowania, profesjonalnych szkoleń z zakresu oprogramowania i wsparcia klienta Canon Switzerland oferuje ścisłą współpracę swoich specjalistów w zakresie marketingu wielokanałowego w celu opracowania strategii dopasowanej do konkretnych warunków biznesowych. Możemy także zapewnić wsparcie we wdrażaniu nowych koncepcji biznesowych, a nawet praktyczną pomoc w realizacji pojedynczych kampanii. Niektórym klientom pomogliśmy poprzez utworzenie dla nich szablonów automatyzacji aktywności marketingowych. Z kolei innym wskazaliśmy nowe obszary biznesu, o które mogliby rozszerzyć działalność. Oferując wsparcie i doradztwo, możemy pomagać klientom maksymalnie wykorzystać inwestycje w rozwiązania marketingu wielokanałowego. 

Czy możemy wskazać jakiś przykład?

Jest ich wiele! W ciągu ostatnich kilku lat współpracowałem z ponad 20 klientami w Szwajcarii – od dostawców usług druku po agencje reklamowe. Pomogłem im zadbać o to, aby opracowane usługi marketingu wielokanałowego były nie tylko rentowne, lecz także odróżniały ich od konkurencji. 

Przykładem naszych ostatnich działań może być firma Rohner Spiller AG, dostawca usług druku współpracujący z klientami z branży architektury, inżynierii, handlu detalicznego i usług specjalistycznych. Poprzez wykorzystanie komunikacji wielokanałowej i automatyzację procesów marketingowych pomogliśmy im uzyskać wyższe współczynniki reakcji klientów niż te osiągane przy przeprowadzaniu kampanii opartych tylko na druku. Firma przekształciła się w dostawcę kompleksowych usług komunikacji, pomyślnie wdrażając nowe kampanie od prostych, spersonalizowanych biuletynów po rozbudowane kampanie typu print-to-web. Dyrektor zarządzający powiedział nam, że zostało to dobrze przyjęte przez dotychczasowych i potencjalnych klientów, a osiągnięty sukces bardzo motywuje jego zespół.

Co to jest...


Automatyzacja działań marketingowych

Oprogramowanie do automatyzacji działań marketingowych łączy sprzedaż i marketing i odgrywa bardzo ważną rolę w zarządzaniu procesem ścieżki zakupowej klienta: od uświadomienia sobie dostępności produktu lub usługi do podjęcia decyzji o ich zakupie. Umożliwia ono nie tylko automatyzację procedury wysyłania materiałów marketingowych, lecz także śledzenie i analizowanie interakcji potencjalnych klientów na wielu platformach. Ocena tych interakcji umożliwia skuteczniejsze zarządzanie kampaniami wielokanałowymi poprzez stałe określanie skuteczności poszczególnych punktów kontaktu na drodze pokonywanej przez klienta i wykorzystanie tej wiedzy do kształtowania kolejnej interakcji z obecnym lub potencjalnym klientem.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.