Przewodnik Canon po usługach cross-media

Leading the way in cross-media

Korzystając z wnikliwej analizy branży, znajomości rynku i wiedzy niezależnych konsultantów programu Essential Business Builder Program, firma Canon opracowała przewodnik po usługach cross-media przeznaczony dla firm poligraficznych, a także nowe podstawowe szkolenie dotyczące tych usług.

Przewodnik stanowi cenne narzędzie dla profesjonalnych nabywców usług druku, wydawców i sprzedawców. Zawiera wprowadzenie do usług cross-media i omawia ich zalety z punktu widzenia drukarni. Ponadto opisuje działania, których powinna podjąć się firma chcąca świadczyć usługi marketingu cross-media. Nowa pozycja zawiera nie tylko informacje i analizy, ale również inspirujące historie firm, które z powodzeniem wprowadziły do swojej oferty usługi marketingu cross-media, a także przykłady udanych zastosowań tych usług. Dopełnieniem przewodnika jest niezależne omówienie technologii cross-media, opracowane przez InfoTrends, czołową firmę zajmującą się analizami branży poligraficznej.

Podstawowe, jednodniowe warsztaty dotyczące usług marketingu wieloplatformowego stanowią najnowszą pozycję programu Essential Business Builder Program firmy Canon. Zostały one opracowane z myślą o komercyjnych i wewnętrznych dostawcach usług druku, którzy rozważają włączenie usług cross-media do swojej oferty. Jednodniowy kurs obejmuje zagadnienia, dotyczące:

  • Charakterystyki działalności dostawców usług marketingowych
  • Możliwości wykorzystania narzędzi cross-media we współpracy z dotychczasowymi klientami, by wzmocnić ich dotarcie do nowych odbiorców
  • Sposobów promocji druku przez dostawców usług jako integralnego elementu cross-media
  • Promocji usług cross-media wśród potencjalnych i dotychczasowych klientów
  • Tworzenia skutecznych treści marketingowych
  • Charakterystyki typowych kanałów marketingu i sposoby ich optymalnego wykorzystania
  • Kurs obejmuje również ćwiczenie praktyczne, w ramach którego uczestnik opracowuje własną kampanię marketingową typu cross-media.

Po zakończeniu warsztatów dostawca usług druku może skorzystać z programu mentoringu biznesowego, który ułatwia poszerzenie oferty o usługi marketingowe.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.