Sukces działu reprograficznego drogą do sukcesu firmy

The secret to linking CRD success to business success

W ramach programu Essential Business Builder firma Canon udostępniła cykl przewodników dotyczących zarządzania drukiem na potrzeby centralnych działów reprograficznych.

Przewodniki te (zatytułowane CRD Performance Enhancement Essentials) opracowano na podstawie wniosków z niezależnych badań działów reprograficznych oraz szczegółowych wywiadów z ich kierownikami, nabywcami usług druku i obserwatorami branży.

Mają one pomóc firmom w zwiększaniu wydajności oraz efektywności działów reprograficznych dzięki strategicznym i praktycznym poradom dotyczącym najważniejszych obszarów zarządzania ich działalnością.

W przewodnikach omówiono, w jaki sposób działy reprograficzne mogą wpływać na osiągnięcie sukcesu przez swoje firmy poprzez poprawę wydajności i jakości druku oraz usprawnienie komunikacji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Opracowane materiały ułatwiają kierownikom działów reprograficznych wniesienie wkładu własnego w pozytywne wyniki firmy oraz doradzają, jak zainteresować ofertą osoby decyzyjne. W przewodnikach omówiono kwestie związane z łączeniem projektowania, drukowania i zakupu usług druku za pomocą udoskonalonych technologii cyfrowych. Umożliwia to oferowanie usług dodatkowych, takich jak web-to-print i aplikacje obejmujące wiele mediów oraz wewnątrzzakładowe końcowe przygotowanie publikacji.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.