Świat korzysta z rozwiązań online – a Ty?

Rozwój e-handlu i rosnący popyt na rozwiązania web-to-print

Rozwój e-handlu i rosnący popyt na rozwiązania web-to-print

W marcu 2015 r. artykuł opublikowany przez popularny serwis informacyjny TechCrunch wskazał jak bardzo skupiona wokół sieci jest dzisiejsza światowa gospodarka: „W 2015 roku Uber, największa na świecie firma taksówkarska, nie posiada żadnych pojazdów. Facebook, właściciel najpopularniejszego na świecie medium, nie tworzy żadnych treści. Alibaba, najwyżej wyceniany sprzedawca detaliczny, nie ma żadnych zapasów magazynowych. Z kolei Airbnb, największy na świecie dostawca usług w zakresie zakwaterowania, nie posiada żadnych nieruchomości”.

To ciekawa sytuacja dla branży, która wytwarza produkty materialne. Jednak nie oznacza to, że popyt na nie jest mniejszy — przecież Uber nadal opiera się na samochodach, a Alibaba na sprzedawanych towarach. Tak naprawdę oznacza to, że sposób prowadzenia działalności biznesowej się zmienił i komunikacja z klientem staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Weźmy na przykład rynek handlu detalicznego. Według przewidywań e-handel będzie stanowił 6,7% (106,6 mld USD) światowego rynku handlu detalicznego w 2015 r., a do 2018 r. jego udział w rynku wzrośnie do 8,8%¹. Oczywiście popularność e-handlu i tempo wzrostu różnią się w zależności od regionu. Pięć europejskich krajów należy do światowej pierwszej dziesiątki pod względem jego powszechności. Prowadzi Wielka Brytania, w której według przewidywań e-handel będzie stanowił 14,4% całkowitej sprzedaży detalicznej w 2015 r. Kolejne miejsca zajmują Norwegia (10,7%), Finlandia (10,4%), Dania (9,3%) i Niemcy (8,4%)².

W świecie, w którym klienci coraz częściej chcą móc zrobić wszystko przez Internet — od zamówienia taksówki po cotygodniowe zakupy —świat biznesu także musi ewoluować. Ta sytuacja dotyczy branży druku w takim samym stopniu, jak każdej innej. Niezależnie od tego, czy firma prowadzi bezpośrednią sprzedaż na rzecz klientów, innych firm czy innych działów wewnętrznych, sposób prowadzenia działalności przez specjalistów z branży druku zmienia się.

Rosnący popyt na rozwiązania web-to-print

Jednym ze sposobów przystosowania się do rosnącej roli e-handlu przez coraz większą liczbę wewnętrznych i komercyjnych dostawców usług druku (ang. PSPs) jest wprowadzenie do oferty usług web-to-print. Oprócz większej wygody, wydajności o dokładności, usługi web-to-print wnoszą wiele zalet z punktu widzenia zarówno dostawców, jak i ich klientów.

Obecnie zamawianie usług druku przestaje być oddzielną funkcją zawodową, a zamiast tego staje się domeną szerokiej gamy fachowców — od specjalistów ds. marketingu i twórców w agencjach reklamowych po specjalistów ds. relacji z klientem i zespołów finansowych. Rozwiązania web-to-print mogą pomóc dostawcom w budowaniu relacji z nowymi nabywcami poprzez uproszczenie procesu zamawiania usług druku i zapewnienie im większej kontroli nad realizacją składanych zamówień. Nabywcy usług druku wskazują również na takie korzyści jak szybkość, oszczędność oraz możliwość aktywnego zarządzania zasobami. Co więcej, dla wielu z nich  atrakcyjne są również możliwości zamawiania względnie małych nakładów, samodzielnego dostosowania układu i treści oraz w efekcie zwiększona kontrola nad spójnością wizerunku marki.

Pomimo to mniej niż 40% dostawców usług druku przewiduje, że e-handel będzie miał pozytywny wpływ na ich firmy³. Ponadto według badań zleconych dla potrzeb opracowania Insight Report 2014 firmy Canon dostawcy usług druku uważają, że średnio tylko 10% ich klientów korzysta z rozwiązań web-to-print⁴.

Z kolei wśród 277 nabywców usług druku ankietowanych w regionie EMEA w ramach badań zleconych przez firmę Canon w 2014 r. 30% wykorzystuje narzędzia web-to-print do kupowania usług druku⁵. Oznacza to wzrost o ponad 50% w stosunku do 2012 r.⁶, kiedy zaledwie 21% nabywców usług druku deklarowało korzystanie z usług web-to-print⁷.

Potrzeba edukowania klientów

Wydaje się, że tam, gdzie nabywcy usług druku są świadomi zalet web-to-print, korzystają z nich, a brak wiedzy stanowi główną barierę dla rozpowszechnienia tego narzędzia. 39% ankietowanych w 2014 r. nabywców nie wiedziało o dostępności rozwiązań web-to-print⁸ i podkreślało istotną potrzebę aktywnego edukowania przez dostawców usług druku w kwestii zalet takiej formy współpracy.

W istocie niewystarczająca promocja oraz brak komunikacji w zakresie zalet web-to-print przyczynia się do zaniżonego popytu na takie usługi. W 2014 r. 29% spośród 275 dostawców usług druku — wewnętrznych i zewnętrznych — ankietowanych dla potrzeb opracowania Insight Report 2014 firmy Canon oferowało rozwiązania web-to-print⁹. Jednak według InfoTrends w tym samym roku zaledwie 19% całkowitego nakładu druku w Europie zostało przesłane za pośrednictwem portali internetowych i przewidywano, że udział ten wzrośnie tylko do 22,3% w ciągu dwóch lat¹⁰.

Jeżeli o tym pamiętamy, nie zaskakuje fakt, że choć 27,4% europejskich dostawców usług druku w 2012 r. planowało zainwestowanie w rozwiązanie web-to-print w ciągu dwóch lat¹¹, do 2014 r. tylko 4% spośród ankietowanych dla potrzeb opracowania Insight Report firmy Canon planowało wprowadzenie tego typu usług¹². O ile spadek ten można częściowo przypisać wcześniejszym inwestycjom dostawców usług druku w rozwiązanie web-to-print, wskazuje on także, że dla niektórych dostawców inwestycja w takie narzędzie stała się czymś na kształt niekorzystnego zakupu.

Zbuduj to, powiedz im, a wtedy przyjdą

Pomijając edukację nabywców, jedną z przyczyn, dla których rozwiązanie web-to-print może nie zapewnić oczekiwanych wzrostów nakładów druku, często jest dokonywanie inwestycji z myślą „zbuduj to, a oni sami przyjdą”. Rozwiązania web-to-print pomagają w zwiększaniu nakładów druku, podnoszą zadowolenie klientów i zwiększają ich lojalność¹³, ale dostawcy muszą przyjąć do wiadomości, że samo wprowadzenie rozwiązania nie wystarczy. Istotne jest to, aby od początku zaplanować sposób wykorzystania inwestycji w celu zwiększenia wartości, sposób optymalizacji ogólnej organizacji pracy dla pełnego wykorzystania rozwiązania, a także sposób promowania rozwiązania wśród istniejących i potencjalnych klientów.

Oczywiście nie istnieje uniwersalne podejście do rozwiązania web-to-print, ponieważ każdy dostawca usług druku inwestuje w nie z innych powodów. Jednak jedno podstawowe założenie powinno obowiązywać zawsze — decyzja o inwestycji w rozwiązanie web-to-print powinna być elementem dążenia do wprowadzenia nowych usług lub zaspokojenia istniejącego zapotrzebowania bądź popytu klientów. Powinno być ono starannie wpasowane w biznesplan, a następnie aktywnie promowane.

W przypadku drukarni jedną z koncepcji może być przygotowanie jednego lub wielu klientów do korzystania z usług web-to-print przed wprowadzeniem ich. Dzięki temu inwestycja może szybko zacząć generować zwrot, a dostawca może wykorzystać historię sukcesu do promocji pomysłu wśród innych klientów. Z kolei wewnętrzny dział druku banku inwestycyjnego będzie miał inną koncepcję. W tym przypadku wprowadzenie usługi web-to-print w całej organizacji pomoże wzmacniać ochronę marki, zapobiegać niekontrolowanemu nabywaniu usług, poprawić kontrolę wersji i podnieść poziom bezpieczeństwa.

Choć oferta web-to-print jest coraz bardziej oczekiwana przez niektórych nabywców usług druku, liczba tych, którzy nie znają koncepcji web-to-print, jasno wskazuje, że dostawcy muszą włożyć dużo pracy w promowanie jej. Prezentacja wartości usług web-to-print jest kluczowa, ponieważ jeśli firma nie zaakcentuje wynikających z nich korzyści dla klientów i potencjalnych klientów, nie będą oni z nich korzystać. Aktywność marketingowa wśród klientów lub innych działów przedsiębiorstwa jest niezwykle istotny dla każdej firmy, ale niestety często pomijany przez obciążonych obowiązkami dostawców usług druku.

Niezależnie od tego, czy firma lub dział dopiero rozważa wprowadzenie rozwiązania web-to-print czy szuka sposobów na zwiększenie wykorzystania istniejącego rozwiązania web-to-print, program mentoringu i coachingu biznesowego firmy Canon może pomóc w znalezieniu właściwego podejścia. Aby uzyskać więcej informacji o niezależnym doradztwie, warsztatach i innych narzędziach i zasobach, zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem firmy Canon.

_______________________________________________________________
¹ eMarketer, grudzień 2014, http://www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765#sthash.rMMtR90C.dpuf
² eMarketer, grudzień 2014, http://www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765#sthash.rMMtR90C.dpuf
³ European Investment Survey: Hardware Investment Plans and Strategic Directions, InfoTrends, 2015
⁴ Building your future with print, Canon, 2014
⁵ Building your future with print, Canon, 2014
⁶ Ibid
⁷ Your customers’ view on the value of print, Canon, 2012
⁸ Building your future with print, Canon, 2014
⁹ Ibid
¹⁰ European Investment Survey: Hardware Investment Plans and Strategic Directions, InfoTrends, 2015
¹¹ European Software Investment Outlook, InfoTrends, 2012
¹² Building your future with print, Canon, 2014
¹³ Web to Print Drives Print Volume and Ensures Economic Viability, InfoTrends, 2014

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.