Dziesięć sposobów na zwiększenie wartości poprzez druk zmiennych danych

VDP

Dziesięć sposobów na zwiększenie wartości poprzez druk zmiennych danych

90% dostawców usług druku (PSP) oferuje usługi druku zmiennych danych (VDP)1. Wprawdzie przewiduje się, że liczba stron VDP wytwarzanych na całym świecie w nadchodzących latach zwiększy się, jednak według prognoz odsetek przychodów z VDP, jaki uzyskają dostawcy usług druku, pozostanie względnie stały2, na poziomie 31,4%.

Jedną z przyczyn jest to, że o ile w niektórych obszarach wciąż istnieje przestrzeń do rozwoju – na przykład według prognoz około 25% materiałów do marketingu bezpośredniego będzie drukowanych cyfrowo do 2017 r.3 – w innych obszarach można zaobserwować spadek4. Stanowi to wyzwanie dla dostawców usług druku, którzy chcieliby zwiększyć przychody z usług VDP. Jeśli odsetek świadczonych usług druku zmiennych danych o wysokiej wartości pozostanie niezmienny, będą musieli znaleźć sposoby, aby zwiększyć ich rentowność.

Niezależnie od tego, czy jest to wewnętrzny dział reprograficzny, czy dostawca zewnętrzny, istnieje wiele sposobów, aby zwiększyć wartość oferowanych usług VDP.

1. Uświadamianie:

Większość podmiotów z branży marketingowej wie, że personalizacja przekazu i ofert może zwiększyć wysokość zwrotu z inwestycji (ROI), ale to dostawca musi dopilnować, aby podmioty te wiedziały, jak druk oparty o zmienne dane może usprawniać komunikację i ulepszać indywidualną obsługę klienta.

2. Ułatwienie składania zamówień

Świadomość istnienia rozwiązań web-to-print (wiele z nich udostępnia druk zmiennych danych w standardzie lub jako rozwiązanie dodatkowe) wśród nabywców usług druku wzrosła o ponad 60% między 2012 a 2014 rokiem5. Usługi web-to-print zapewniają specjalistom ds. marketingu, komunikacji i zarządzania marką lepszą kontrolę nad marką, krótsze terminy realizacji i niższe koszty. Wzrost ich popularności nie jest zatem niespodzianką. Jednak zamawianie usług za pośerdnictwem narzędzi web-to-print jest względnie niezagospodarowanym obszarem – obecnie zaledwie 35,6% dostawców usług druku oferuje internetowy mechanizm zamawiania druku dla klientów korporacyjnych6.

3. Wartość, nie nakład

Migracja marketingu bezpośredniego do produkcji cyfrowej stanowi dla dostawców usług druku szansę, aby pokazać klientom, o ile bardziej skuteczny może być marketing bezpośredni dzięki VDP – szacowany wskaźnik reakcji w przypadku standardowej kampanii korespondencyjnej wynosi 3%, a w przypadku kampanii opartej o druk zmiennych danych – 6,5%7. Określenie konkretnych adresatów marketingu bezpośredniego może oznaczać mniejszą liczbę drukowanych stron, ale spowoduje zwiększenie wartości każdej strony i wartości zapewnionej klientowi.

4. Skuteczniejsze wykorzystanie druku przez klientów

Warto pracować z klientami nad znajdowaniem nowych sposobów na wykorzystanie danych w celu usprawnienia komunikacji. Umożliwi to przyjęcie bardziej doradczej roli oraz zbudowanie silniejszych i bardziej trwałych relacji z klientami.

5. Prawdziwy obraz sytuacji

VDP szybko przechodzi od druku monochromatycznego – zwykle druku cyfrowego na wstępnie zadrukowanych materiałach – do druku kolorowego8, który umożliwia dodawanie przyciągających wzrok obrazów i grafik. Ponowna ocena usług druku zmiennych danych może unaocznić klientom szanse na usprawnienie ich komunikacji poprzez wprowadzenie obrazów ilustrujących oferty lub przypominających klientom o poprzednich zamówieniach.

6. Finiszing i dostarczanie

Liczne efekty specjalne, które można uzyskać w ramach końcowej obróbki, umożliwiają wyróżnienie drukowanych elementów. Na przykład w materiałach do marketingu bezpośredniego niektórzy dostawcy usług druku stosują wykończenia wyczuwalne dotykiem, lakiery zapachowe i pokrycie punktowe, aby ich druk VDP był efektowniejszy9. Wdrożenie usług wysyłki i realizacji to kolejny sposób na zwiększenie wartości projektów VDP z jednoczesnym ułatwieniem pracy klientom.

7. Właściwa koordynacja czasowa

Koordynacja czasowa może być kluczowym elementem marketingu, a druk zmiennych danych umożliwia klientom zyskanie przewagi nad konkurencją. VDP pozwala wykonywać wysoce spersonalizowane wydruki na zamówienie, co umożliwia uzgadnianie czasu dostawy, np. pod kątem pory roku czy etapu obsługi klienta.

8. Działania wielokanałowe

Niezależnie od przyczyn zakupu druku dzisiejsi nabywcy druku funkcjonują w wielokanałowym świecie. W efekcie można jeszcze bardziej zwiększyć wartość usług VDP poprzez zintegrowanie ich z innymi kanałami i oferowanie takich usług jak projektowanie witryn czy obsługa poczty e-mail i komunikatorów.

9. Wykazanie zwrotu z inwestycji

Dostawca wie, o ile skuteczniejszy jest druk spersonalizowany, ale klienci mogą tego nie dostrzegać. Użycie przykładów zastosowań wcześniejszych projektów VDP lub narzędzia do obliczania ROI firmy Canon może pomóc nabywcom druku zrozumieć, o ile bardziej opłacalne mogą być działania VDP (zwrot z inwestycji). Ponadto można użyć narzędzi marketingu wielokanałowego do wstępnego zbadania efektywności przed uruchomieniem dużej kampanii lub do pomiaru efektywności podczas kampanii.

10. Zawężanie zakresu danych

Wdrożenie podstawowych usług obsługi danych umożliwi przefiltrowanie danych klientów, co z kolei zwiększy skuteczność kampanii. Ponadto użycie marketingu wielokanałowego do zbierania informacji o reakcjach i zachowaniu klientów pozwoli pomóc klientom w udoskonaleniu danych pod kątem przyszłych kampanii.

Większość dostawców usług druku ma już technologię, umiejętności i doświadczenie potrzebne do prowadzenia skutecznych kampanii VDP w imieniu klientów. Jednak w celu zaproponowania wyróżniającej się oferty, należy wykorzystać te elementy, aby znaleźć najlepszy sposób na dalsze zwiększenie wartości oferowanych usług VDP.1 On Demand Printing & Publishing Service, InfoTrends, luty 2015 r.

2 On Demand Printing & Publishing Service, InfoTrends, luty 2015 r.

3 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, czerwiec 2013 r.

4 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, czerwiec 2013 r.

5 Building your future with print, Canon. 2014

6 On Demand Printing & Publishing Service, InfoTrends, 2015

7 Lead Genesys quoted in The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, czerwiec 2013 r.

8 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, czerwiec 2013 r.

9 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, czerwiec 2013 r.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.