Rozwój branży wydawniczej

The evolution of publishing

Na całym świecie branża wydawnicza przechodzi istotne zmiany. Żyjemy bowiem w czasach, gdy drukowane książki, czasopisma i gazety walczą o uwagę czytelnika z e-bookami, internetowymi wydawnictwami i serwisami społecznościowymi. Mimo rewolucji cyfrowej, druk nie przestał się liczyć – 96% czytelników czasopism drukowanych i cyfrowych twierdzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zrezygnować z ich wersji tradycyjnej na rzecz elektronicznej Z kolei, 69% osób odczuwa większe odprężenie i lepiej przyswaja treści podczas czytania publikacji w wersji papierowej, a 57% osób twierdzi, że korzystanie z książek jest najlepszym sposobem nauki. Te optymistyczne wnioski nie oznaczają jednak, że wydawcy mogą z założonymi rękami czekać na klientów. Wręcz przeciwnie - muszą starać się jeszcze bardziej, aby nadążyć za zmiennymi preferencjami konsumentów. Można tego dokonać poprzez rozwijanie oferty i modelu bizneowego własnej działalności.

Choć każdy sektor branży wydawniczej zmaga się z odrębnymi wyzwaniami, możemy mówić dziś o 4 głównych mechanizmach dostosowywania się firm do zmiennej rzeczywistości rynkowej w tym sektorze.

Krótkie serie

Wobec ciągłego wzrostu liczby nowych tytułów wydawanych każdego roku i spadku średniej długości serii, popyt na małe nakłady zwiększa się. Optymalizacja procesu produkcji książek w technologii druku cyfrowego sprawia, że drukowanie krótkich serii odbywa się szybciej i bardziej ekonomicznie. Otwiera to również drogę do decentralizacji obsługi zleceń. W praktyce oznacza to ograniczenie czasu i kosztów realizacji nie tylko druku książek, lecz także gazet lub czasopism w danych lokalizacjach.

Zarządzanie cyklem życia druku

Cyfrowa produkcja krótkich serii prowadzi do zarządzania cyklem życia druku, którego nadrzędnym celem jest optymalizacja łańcucha dystrybucji dla potrzeb wydawcy. W tym modelu rzeczywisty popyt decyduje o liczbie drukowanych kopii, co ogranicza koszty magazynowania i powstawanie nadwyżej nakładów. Więcej informacji o korzyściach wynikających z tego modelu można znaleźć w opisie wdrożenia rozwiązań Canon w firmie TJ International.

Druk na żądanie

Obok oszczędności związanych z magazynowaniem czy większą przewidywalnością nakładów, druk na żądanie zyskuje dużą popularność wśród wydawców ze względu na rozwój usług e-commerce. Model oparty na zasadzie „najpierw sprzedaj, potem wydrukuj” pozwala na optymalizację procesów, która sprawia, że drukowanie pojedynczych kopii oferowanych czasopism lub książek jest nie tylko wykonalne, ale i opłacalne. Dzięki temu strategia zerowych zapasów staje się dla wydawców osiągalnym celem.

Inteligentna działalność wydawnicza

Zjawisko indywidualizacji oraz wykorzystania dynamicznych treści jest fundamentem koncepcji „inteligentnej działalności wydawniczej”, która umożliwia wdrażanie innowacyjnych zastosowań, takich jak spersonalizowane gazety, reklamy w czasopismach, czy publikacje książkowe. Model ten zakłada dobór konkretnych wariantów treści w zależności od grupy użytkowników, do której kierowany jest przekaz. Umożliwia to wyodrębnianie treści z różnych źródeł, a następnie scalenie ich w celu stworzenia spersonalizowanej publikacji. 

Koncepcja ta otwiera przed dostawcami usług druku (PSP) szanse na nowe źródła przychodów i wzbogacenie standardowej oferty wydawniczej. Dzięki temu możliwe jest maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i wykorzystanie ich pod kątem indywidualnych potrzeb klientów.

Na przykład na rynku wydawnictw edukacyjnych klienci firmy Canon w Turcji, Austrii i Szwajcarii oferują nauczycielom, korepetytorom czy trenerom prowadzącym szkolenia usługę personalizacji książek lub ćwiczeń i dostosowania ich do potrzeb konkretnych uczniów i klas. Jest to możliwe dzięki użyciu zmiennych treści i możliwości modyfikacji pierwotnego szablonu z wykorzystaniem źródeł udostępnionych przez wydawcę. Umożliwia to dobór ćwiczeń pod kątem indywidualnych mocnych i słabych stron każdego ucznia, określonych na podstawie przeprowadzonych testów. Dodatkowo, dzięki współpracy jednego z wydawców z firmą oferującą usługi druku udało się opracować system automatycznego obiegu pracy i obsługi zamówień przez sklep internetowy. Dzięki temu dostosowanie zawartości podręczników stało się łatwiejsze. Sprawniej przebiegała także sama realizacja zamówienia i proces dostawy.

Opisywany model bez problemu można zastosować także w innych segmentach branży wydawniczej i druku, np. w przypadku książek turystycznych, kucharskich czy biznesowych. Wyobraźmy sobie na przykład przewodnik turystyczny, który łączy w sobie najlepsze aktualne informacje od wydawców turystycznych i najnowsze informacje konsumenckie z serwisów społecznościowych wzbogacone mapami i kuponami rabatowymi. Model umożliwia też mikrotargetowanie reklam w gazetach i czasopismach na podstawie lokalizacji, danych demograficznych i preferencji konsumenta.

Choć rynek wydawniczy się zmienia, druk nadal pozostaje jego ważną składową. Co więcej, według ostatnich prognoz do roku 2020 druk będzie nadal dla konsumentów preferowanym formatem książek, czasopism i gazet. Wydawcy oraz firmy oferujące usługi druku powinni jednak już teraz zadbać o dostarczenie klientom końcowym jak najlepszych doświadczeń w korzystaniu z tradycyjnych formatów, sięgając po nowoczesne rozwiązania w dziedzinie druku cyfrowego..

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.