Jakie są perspektywy rozwoju rynku druku czarno-białego?

Canon EXPO 2015

Rynek druku cyfrowego jest w doskonałym stanie według raportu czołowej firmy badawczej, Smithers Pira1, która przewiduje wzrost dochodów na poziomie 68,3% do roku 2018. Zgodnie z tymi danymi firma zajmująca się analizą branży, InfoTrends2, przewiduje wzrost liczby cyfrowych wydruków w formacie A4, kolorowych i czarno-białych, do 364 miliardów rocznie w 2018 roku.

Drukowane książki znów stają się popularne

Jednym z najszybciej rosnących zastosowań rozwiązań oligraficznych w okresie 2013–2018 w kategorii „całkowitego zwiększenia nakładu druku” jest cyfrowy druk książek. W tym obszarze przewiduje się wzrost o 16,9 miliarda stron w ciągu pięciu lat3. Jest to również obszar, w którym wzrośnie nakład druku czarno-białego. Ten trend jest wynikiem obecnego swoistego renesansu na rynku wydawniczym. Czołowe firmy na rynku wydawniczym w Wielkiej Brytanii odnotowują wzrost sprzedaży.

Waterstones – największa sieć księgarni w Wielkiej Brytanii – odnotowała wzrost o 5% w grudniu 2014 r. w porównaniu do tego samego miesiąca w poprzednim roku. Z kolei księgarnie Foyles, również w Wielkiej Brytanii, mogły pochwalić się wzrostem sprzedaży o 8,1% w grudniu 2014 r w porównaniu do grudnia 2013 r.4. Niemniej jednak przemysł wydawniczy odszedł znacznie od modelu „drukuj i miej nadzieję na sprzedaż”, stosowanego w ubiegłych latach.

Większość dzisiejszych tytułów wymaga mniejszych nakładów, dlatego coraz bardziej rozwija się rynek monochromatycznych drukarek cyfrowych. Wydawcy mogą teraz produkować mniejsze, łatwiejsze do zarządzania nakłady zgodnie z zapotrzebowaniem, zachowując przy tym konkurencyjną cenę. Jeśli rozwiązanie zostanie połączone z wydajnymi, zintegrowanymi, oddzielnymi urządzeniami do finiszingu, zlecone zadania można wykonać w mniej niż 24 godziny. Taka możliwość nie tylko wychodzi na przeciw nieprzewidywalnym zachowaniom klientów na rynku wydawniczym, ale usuwa też najbardziej kosztowne elementy tradycyjnego łańcucha kosztów, np. potrzebę utrzymywania dużej liczby gotowych produktów lub koszty związane z przeróbką makulatury.

Kluczowe motywy na wszystkich rynkach druku czarno-białego

Możliwości na rynku wydawniczym odnoszą się bardziej do firm specjalizujących się w drukowaniu książek ze względu na specyficzne konfiguracje cyklu prac drukarskich i wymaganą specjalistyczną wiedzę. Jednak istnieją pewne kluczowe motywy, które będą dotyczyć wszystkich dostawców usług druku zajmujących się drukiem czarno-białym. Zgodnie z trendami panującymi na całym rynku drukarskim, istnieje większe zapotrzebowanie klientów na druk niestandardowy, mniejsze nakłady, szybsze cykle produkcyjne i terminową realizację usług. Na szczęście technologia druku cyfrowego jest przystosowana do spełnienia tych potrzeb dostawców usług druku przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności.

Potencjał druku cyfrowego

Druk cyfrowy umożliwia bardziej efektywną i elastyczną pracę dostawców usług druku. Dzięki temu mogą spełniać potrzeby klientów i realizować bardziej złożone zadania. Włącznie z końcową obróbką oraz realizacją druku ze zmiennymi danymi do kompleksowej produkcji spersonalizowanych wydruków. W rezultacie dostawca usług druku musi upewnić się, że jego środowisko pracy można przystosowywać do nieustannie zmieniającego się rynku, na którym dominuje zapotrzebowanie na druk na żądanie, i w pełni wykorzystać potencjał tego rynku.

Niezależnie od środowiska pracy – wykorzystującego wyłącznie druk cyfrowy lub połączenie druku cyfrowego i offsetowego – technologię druku cyfrowego umożliwiają dostawcom usług druku przyjmowanie szerszej gamy zleceń, zarówno czarno-białych, jak i kolorowych, a także jednoczesną obsługę zadań o różnych nakładach. Taka elastyczność może decydować o sukcesie firmy na konkurencyjnym rynku, a druk cyfrowy może stać się główną siłą napędową w rozwoju działalności dostawcy usług druku.

Edukowanie nabywców usług druku

Jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii uświadomienia klientom dostawców usług druku zalet druku na żądanie i korzyści, jakie zapewni on ich organizacjom. Technologia cyfrowa umożliwia opłacalny wydruk niewielkich nakładów (nawet jednej egzemplarza), zapewniając tym samym elastyczność, której nabywcy potrzebują, by reagować na potrzeby współczesnego dynamicznego rynku przekazów informacyjnych. Jednak muszą oni poznać jej zalety, zanim będą mogli ją wykorzystać.

Dostawcy usług druku mogą pomóc nabywcom w zwiększeniu elastyczności na rynku klientów końcowych przy jednoczesnym poprawieniu kontroli kosztów, np. w przypadku pilnego przedruku podręcznika w związku ze zmianami w podstawie programowej, małego, lokalnego trendu związanego z konkretną powieścią lub dynamicznej, spersonalizowanej kampanii marketingu bezpośredniego. Działając w sposób ekonomiczny, dostawcy usług druku mogą obniżać ceny za mniejsze nakłady, co przekłada się na lepszy stosunek wartości do ceny i lepszy zwrot inwestycji dla klienta. To z kolei zwiększa szansę na ponowną współpracę, poprawiając współczynnik retencji klientów.

Jeśli chodzi o rynek druku czarno-białego, uzyskanie odpowiedniej pozycji i ukierunkowanie działań we właściwą stronę umożliwi wykorzystanie wielu dostępnych możliwości.1 The future of offset vs digital printing to 2018, Pira (Przyszłość druku offsetowego i cyfrowego do roku 2018, Pira)

2 InfoTrends, Western Europe digital production printing application forecast 2013-2018 (InfoTrends, Prognoza zastosowań cyfrowego druku produkcyjnego w Europie Zachodniej na lata 2013–208)

3 InfoTrends, Western Europe digital production printing application forecast 2013-2018 (InfoTrends, Prognoza zastosowań cyfrowego druku produkcyjnego w Europie Zachodniej na lata 2013–208)

4 Daily Telegraph – http://www.telegraph.co.uk/culture/books/booknews/11335718/The-Kindle-is-dead-the-book-is-back.-Or-is-it.html – data dostępu: 01.04.2015

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.