E-handel: korzyść wynikająca z optymalizacji całego cyklu pracy

Platforma e-handlu może być potężnym narzędziem obsługującym sprzedaż i marketing online, jednak zapewnienie jego rentowności i skuteczności wymaga drobiazgowego i holistycznego podejścia. Osiągnięcie sukcesu zależy w dużej mierze od tego, jak jest on dopasowany do modelu biznesowego dostawcy usług druku i do całego cyklu produkcji.

Często rozwiązania druku przez Internet są kupowane bardziej jako efekt akceptacji trendu związanego z e-handlem i dodatek, który „miło jest mieć”, a nie jako świadoma strategiczna inwestycja, mająca na celu rozwój firmy. W przypadku wielu dostawców usług druku taki sposób myślenia wpływa ostatecznie na wydajność rozwiązania i utrudnia zwrot z inwestycji.

Zasadniczo w każdym rozwiązaniu web-t-print występują dwa elementy: system zewnętrzny, który pozwala zdobywać zamówienia, oraz system wewnętrzny, który zapewnia, że praca jest wykonywana w sposób wydajny i bez opóźnień. Zatem choć ważne jest posiadanie dobrze zaprojektowanego systemu zewnętrznego, umożliwiającego przyciąganie klientów, równie ważne jest przygotowanie wszystkiego w systemie wewnętrznym w taki sposób, aby zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej i najwydajniej.

Uwzględnianie całego cyklu pracy

Narzędzie web-to-print wykorzystywane jako witryna sklepu online, bez uwzględniania sposobu przejścia do przetwarzania zamówienia i produkcji, może być nieintuicyjne.

Nieuwzględnianie całego cyklu pracy może znacząco zwiększyć ryzyko występowania „wąskich gardeł” (takich jak spóźniona reakcja na zamówienia lub nawet całkowite ich pomijanie), wzrostu kosztów (ponowne drukowanie lub zwrot zapłaty) i utraty okazji biznesowych (zdobywanie lub utrzymywanie klientów). W obecnych realiach rynkowych jest to szczególnie istotne, ponieważ obecnym nabywcom zależy na druku niskonakładowym, na żądanie i z krótszym czasem realizacji.

Na takim rynku automatyzacja cyklu pracy i odpowiednie oprogramowanie są zatem koniecznością.

Tradycyjnie zamówienia druku składane przez klientów są zapisywane ręcznie w arkuszach Excel® (lub w formie papierowej), a następnie wysyłane do produkcji. Ze względu na swoje przyzwyczajenia dostawcy usług druku nadal stosują te same metody w odniesieniu do zamówień otrzymywanych poprzez platformę e-handlu. Jednak procesy produkcji z ręcznym wprowadzaniem danych mogą być uciążliwe i narażone na ludzkie błędy. Takie procesy, niezgodne z koncepcją „kliknij i kup”, mogą utrudnić dostawcy usług druku krótkoterminową realizację zamówień, co stanowi zagrożenie dla ich relacji z klientem, a w konsekwencji dla ich reputacji i działalności.

Optymalizowanie cyklu pracy

Optymalizowanie etapu przetwarzania (a także całego cyklu pracy) jest bardzo ważne. Na szczęście dostępne są pakiety oprogramowania, które oferują rozwiązania web-to-print i mogą zautomatyzować cały cykl pracy. Niektóre z nich mogą łączyć proces produkcji, od zdobycia zamówienia i zarządzania po produkcję i realizację.

Szczegóły zamówienia klienta – takie jak imię i nazwisko, typ zamówienia, informacje o poprawności materiału do druku, koszt itp. – mogą być wprowadzane i przetwarzane bez udziału człowieka. Przyspiesza to cały proces i zapewnia płynny przebieg wszystkich etapów pośrednich – od przesłania zamówienia do jego realizacji.

Idąc krok dalej, gdy produkcja jest zoptymalizowana, system można rozwijać, aby uwzględniał elementy niezwiązane z drukiem i stał się wirtualnym działem marketingu, a tym samym służył jako podstawa transformacji dostawcy usług druku w dostawcę usług marketingowych.

Próby przyjęcia cyfrowych rozwiązań mogą wydawać się zniechęcające i skomplikowane, jednak dzięki wykorzystaniu najlepszego oprogramowania do druku przez Internet, które odpowiada potrzebom dostawców usług druku, mogą oni zacząć dostrzegać okazje biznesowe dostępne w świecie e-handlu.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.