Zapytaj ekspertów

Pokonywanie wyzwań w zarządzaniu kolorem

Ask-the-experts-colour-management-banner

Tom Lloyd, doradca biznesowy firmy Canon specjalizujący się w zarządzaniu kolorem, rozmawia z Think Digital na temat wyzwań napotykanych przez dostawców usług druku (PSP) i ich klientów w erze komunikacji wielokanałowej.

Tom należy do zespołu firmy Canon, który współpracuje z firmami, menedżerami marek, agencjami i dostawcami usług druku w celu tworzenia łatwych w obsłudze i zarządzaniu systemów pracy z kolorem dla potrzeb druku, Internetu, urządzeń przenośnych i innych formatów publikacji. Dostarczane rozwiązania obejmują wykorzystanie zarządzanych systemów pracy z kolorem dla potrzeb lepszego przygotowania prepress i tworzenia gotowych do druku plików według uznanych norm, a także współpracę z dostawcami w realizacji potrzebnych szkoleń dla klientów i pracowników.

Jakie jest obecnie największe wyzwanie dotyczące zarządzania kolorem?
Żyjemy w multimedialnym świecie, w którym liczba dostępnych kanałów publikacji ciągle rośnie. Mogą one obejmować wszystko od druku litograficznego i cyfrowego do komputerów i tabletów, serwisów społecznościowych, telefonów komórkowych i wielu innych. Jednak jeśli odwiedzimy większość korporacji dzisiaj i poprosimy o kopię wytycznych dotyczących marki, prawie zawsze będą to XX-wieczne dokumenty, które nie uwzględniają publikacji wielokanałowych. Wytyczne te zwykle opierają się na systemie dopasowania Pantone®, który wykorzystuje 13 kolorów podstawowych i dysponuje znacznie szerszą gamą kolorów niż CMYK (model czterokolorowy wykorzystywany w niektórych prasach drukarskich). Pliki muszą być przygotowywane z myślą o miejscu przeznaczenia, a najlepsze rezultaty zapewnia automatyzacja procesu przy użyciu przygotowanych na zamówienie systemów eksportu PDF. Rozwiązaniem jest komunikacja, edukacja i automatyzacja.

Dlaczego stanowi to problem?
Gdy konfiguracje aplikacji graficznych i systemów druku są różne, ostatecznie będziemy mieli do czynienia z konwersją plików. Im częściej plik to przechodzi, tym więcej zostaje utracone w przekładzie i tym wyższe prawdopodobieństwo, że rezultat nie będzie oddawał koloru zamierzonego na etapie projektowania.  Wielu użytkowników nie zna różnych ustawień kolorów „pod maską” oprogramowania Adobe CS & Acrobat i pracuje z ustawieniami domyślnymi, które są zoptymalizowane pod kątem ekranu, a nie wydruku. Wprowadzenie prawidłowych ustawień domyślnych kolorów, pracowanie na skalibrowanych monitorach i zrozumienie sposobu działania korekty na ekranie pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, a także zapewnią precyzyjne i przewidywalne rezultaty.

Co to oznacza dla firm?
Wiele organizacji nie poświęciło wystarczającej uwagi sposobom zachowania wizerunku marki w różnych kanałach publikacji. To nie tylko stwarza wyzwania na poziomie zachowania kontroli i spójności wizerunku marki, ale także na poziomie ekonomii i marnotrawstwa pod względem czasu spędzonego na korygowaniu plików lub błędów kolorów w plikach wysłanych do druku. Firmy wydają setki tysięcy na tworzenie, utrzymanie i ochronę wizerunku, ale brak spojrzenia na etap produkcji może spowodować niepowodzenie całego procesu i być przyczyną klęski na ostatnim etapie — produkcji wydruku, który zobaczą klienci.

Co to oznacza dla dostawców usług druku?
Bez wątpienia największym problemem dostawców związanym z zarządzaniem kolorem są pliki nieprzystosowane do swojego przeznaczenia. W przypadku źle utworzonych dokumentów trudności w druku są nieuniknione, dlatego jeśli ktoś przysyła niewłaściwy plik, a dostawca sprawdza go i znajduje problemy, ma dwie możliwości. Może odrzucić plik i poprosić klienta o poprawienie go lub poświęcić czas, aby spróbować poprawić go samodzielnie. O ile pierwsza opcja może spowodować opóźnienia, ta druga naraża dostawcę na ryzyko problemów w przypadku późniejszego sporu o kolory. Dostawcy usług druku muszą zrozumieć znaczenie procesu automatyzacji tworzenia prawidłowych plików i edukować swoich klientów na temat powodów, dla których pliki muszą być odpowiednio skonfigurowane, a nawet proponować doradztwo w tym zakresie.

W jaki sposób nabywcy i dostawcy usług druku mogą wspólnie stawić czoła wyzwaniu?
Z punktu widzenia nabywców większość problemów powstaje na etapie tworzenia dokumentów, dlatego wdrożenie właściwych systemów pracy może pomóc w ich wyeliminowaniu. To oznacza analizę całego systemu pracy, a następnie wdrożenie nowych sposobów pracy z kolorem dla ułatwienia wyboru właściwych jego ustawień w zależności od miejsca przeznaczenia dokumentu — druku lub Internetu. Zapewnienie pakowania dokumentów z właściwymi ustawieniami koloru gwarantuje właścicielom marek spójny wizerunek w różnych kanałach komunikacji.

Na poziomie dostawcy usług druku właściwy system produkcji jest równie istotny, dlatego bardzo ważna jest kalibracja kolorów we wszystkich urządzeniach należących do systemu pracy. Istnieje błędne przekonanie, że zarządzanie kolorem odbywa się jedynie na poziomie drukarki. W rzeczywistości, żadne profilowanie drukarki nie naprawi źle przygotowanych plików.

W istocie trzy najważniejsze elementy to komunikacja, edukacja i automatyzacja. Warto rozmawiać z klientami, aby zrozumieć ich wymagania dotyczące druku, edukować ich w kwestii przygotowania plików i oferować tworzenie systemów pracy Acrobat PDF na zamówienie, które będą mogli współdzielić w celu zagwarantowania spójności.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.