Wartość druku

Zalety druku i jego rola w komunikacji z klientami to najmocniejszy argument handlowy dla każdego dostawcy usług druku. Mimo to zaledwie 10 procent nabywców tych usług ma sformalizowany proces ich oceny. Uświadomienie sobie tego problemu w drodze wielokrotnych rozmów z klientami, nabywcami usług druku i British Printing Industries Federation (BPIF) było impulsem dla firmy Canon do opracowania narzędzia, pozwalającego na obliczanie zwrotu z inwestycji w druk profesjonalny. Dzięki niemu dostawcy usług poligraficznych będą mogli prezentować klientom wartość swojej oferty.

Główne powody, dla których nabywcy usług druku nie dokonują ich oceny, to zbyt duże trudności z ilościowym oszacowaniem lub efektywnym pomiarem wartości druku. Bardzo niewielu nabywców twierdzi, że nie oblicza opłacalności inwestycji w druk ze względu na jej małe znaczenie.

Jedna z osób odpowiedzialnych za zakup usług druku oświadczyła nawet, że gdyby jakiś dostawca zaproponował jej rozmowę na temat opłacalności inwestycji w druk, zgodziłaby się natychmiast, ponieważ obecnie żadna ze współpracujących z nią drukarni nie przejawia tak dużego zainteresowania jej firmą.

Biorąc pod uwagę przedstawione opinie, firma Canon opracowała i wprowadziła narzędzie do obliczania zwrotu z inwestycji. Dzięki niemu komercyjni i wewnętrzni dostawcy usług druku będą mogli rozmawiać z odbiorcami o opłacalności inwestycji i jej wymiernych korzyściach. Narzędzie, które ułatwi rozpoczęcie rozmowy” — mówi Andy Harris, który zajmuje się marketingiem w europejskim dziale Graphic Arts i Professional Print Solutions firmy Canon. Zanim podjęliśmy prace nad tym narzędziem, przeprowadziliśmy wiele rozmów z klientami. Zaprosiliśmy ich także do udziału w badaniu fokusowym, w którym uczestniczyli także przedstawiciele BPIF oraz nabywcy usług druku. Pozwoliło nam to poznać oczekiwania branży w zakresie sposobów pomiaru opłacalności”.

To łatwe w obsłudze narzędzie pozwala oszacować potencjalny zwrot z inwestycji w określoną usługę druku. Pomaga więc klientom w zwiększeniu skuteczności i opłacalności wydruków. Obecnie wielu nabywców usług druku chce poznać dane na temat pomyślnie zrealizowanych projektów. Dzięki nowemu narzędziu drukarnie będą mogły nie tylko omówić konkretne przykłady, ale także zilustrować je przekonującymi informacjami na temat kosztów, rezultatów i stopy zwrotu z inwestycji.

Opracowane rozwiązanie pozwala wprowadzić profil klienta oraz dane dotyczące planowanej kampanii. W zależności od przyjętego celu narzędzie jasno określa, jaka usługa lub kombinacja usług pomoże klientowi w ich skutecznej realizacji. Dodatkowo rozwiązanie pomaga określić potencjalny zwrot z inwestycji w drukowane materiały.

Harris kończy następująco:

To narzędzie stanowi pierwszy krok zarówno dla naszych klientów, jak i całej branży. Jego zastosowanie ułatwia dostawcom podjęcie rozmów z klientami na temat zalet druku. Z punktu widzenia branży, mamy nadzieję, że nasz projekt zapoczątkuje szerszą dyskusję na temat kwestii opłacalności druku. Ponieważ jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, chcielibyśmy kontynuować pracę nad nim w miarę rozwoju dyskusji nad znaczeniem druku i związanych z nim kosztów. Planujemy dalszy rozwój narzędzia oraz jego dostosowywanie w oparciu o napływające do nas informacje na temat potrzeb firm poligraficznych i ich klientów. Warto jest rozpoczynać rozmowy od poruszenia kwestii efektywności druku.

Canon rozwija swoje narzędzie w oparciu o opinie i rekomendacje klientów. Zachęcamy do przesyłania uwag dotyczących funkcjonowania naszego rozwiązania i propozycji jego udoskonalenia (kontakt). Więcej informacji na temat rozwiązania mogą Państwo otrzymać od przedstawiciela handlowego działu druku profesjonalnego firmy Canon.