Nowe podejście do rozwoju działalności

The Bigger Picture – Your customers’ view on the value of print, najnowsze opracowanie Insight Report firmy Canon pokazuje, że nabywcy druku chcieliby, aby dostawcy usług druku (PSP) podkreślali sposób, w jaki nowatorskie rozwiązania w dziedzinie druku pozwalają osiągać cele w komunikacji.

Mark Lawn, dyrektor ds. marketingu profesjonalnych rozwiązań w zakresie druku firmy Canon na Europę i Wielką Brytanię powiedział: – Chcieliśmy pomóc naszym klientom poprzez sprawdzenie, jak dzisiejsi nabywcy mediów postrzegają druk w komunikacji i jak chcieliby, aby dostawcy usług druku z nimi współpracowali. Nabywcy zdecydowanie cenią druk. Około 90% respondentów stwierdziło, że druk jest ważny dla ich organizacji. Interesujące jest również to jak wiele odpowiedzi pokazuje, że dostawcy usług druku mogliby skorzystać na zmianie podejścia do współpracy z klientami.

Badanie wykazuje komunikacyjne luki w relacjach między nabywcami mediów a dostawcami usług druku. Na przykład 26% ankietowanych powiedziało, że dostawcy nie informują ich o nowych, alternatywnych rozwiązaniach mogących zaspokoić ich potrzeby. Nabywcy oczekują od dostawców usług druku bardziej proaktywnej postawy w tym zakresie.

Niektórzy respondenci skarżyli się, że ich dostawcy komunikując się z nimi używają za dużo technicznej terminologii bądź skupiają się na parametrach sprzętu drukującego zamiast na zaletach i korzyściach dla klienta. Niektórzy ankietowani stwierdzili także, że dostawcy usług druku nie dostarczają im kompleksowej informacji na temat swojej oferty, jak również nie informują ich o dostępnych innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie druku. Wiedza ta byłaby dla nich pomocna, by lepiej zrozumieć potencjalne korzyści lub wyjaśnić je innym osobom w ich organizacjach. Część nabywców z działów komunikacji i reklamy wolałaby, aby agencje reklamowe pośredniczyły w usługach druku, ponieważ one częściej „mówią ich językiem”.

W efekcie wielu dostawców usług druku traci szanse na zaprezentowanie swojej oferty. Stracone szanse przekładają się na stracone przychody, ponieważ klienci nie kupią usług, których nie rozumieją lub o których nie wiedzą.

Znalazło to odzwierciedlenie w odpowiedziach wielu nabywców mediów zapytanych o to, w jakim zakresie znają, rozważają lub stosują najnowsze usługi i technologie druku cyfrowego.

Dane te pokazują, jak duży obszar jest jeszcze do zagospodarowania przez dostawców usług druku, i jak istotną rolę odgrywa kwestia poprawy komunikacji z klientami w zakresie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie druku. Przykładowo 59% respondentów stwierdziło, że nie wiedzieli o istnieniu druku transpromo, 36% natomiast nie miało wiedzy na temat druku na żądanie, a 24% nie było świadomych spersonalizowanej korespondencji bezpośredniej.

Lawn kontynuuje: – Odpowiedzi były inspiracją do dalszych przemyśleń, a z rozmów z klientami wynika, że wielu z nich podejmuje badania i korzysta ze wskazówek, aby wzmacniać relacje ze swoimi klientami i rozwijać działalność.

Klucz do sukcesu leży w myśleniu nie tylko o tym, co można wydrukować dla klienta w danej chwili, ale o tym, w jaki sposób oferowane usługi mogłyby lepiej spełnić jego potrzeby. To nie tylko otworzy firmę na nowe możliwości współpracy z dotychczasowymi klientami, lecz co ważniejsze pokaże klientom, że firma rozumie ich działalność i jest w stanie doradzać, jak mogą spełniać swoje potrzeby dotyczące komunikacji.