Czy zmierzasz we właściwym kierunku?

Zdumiewająca liczba firm poligraficznych i wewnętrznych printroomów wprowadza zmiany w swoich strategiach lub planach rozwoju działalności bez odwoływania się do własnego biznesplanu. Może się to okazać kosztowną pomyłką. Planowanie wymaga czasu, ale warto go poświęcić, ponieważ zmusza to do spojrzenia na własną firmę z obiektywnego punktu widzenia. W dynamicznie zmieniającej się branży poligraficznej, w której konkurencja nieustannie rośnie, efektywne, ciągłe planowanie jest szczególnie ważne.

Biznesplan jest niezbędnym narzędziem do podejmowania decyzji. Pomaga ustalić, czy zamierzone cele są wykonalne, realistyczne i możliwe do utrzymania w dłuższym okresie. Ponadto wiarygodny, regularnie przeglądany i dostosowywany biznesplan pomaga w ustaleniu niezbędnego wyposażenia i zasobów, a w razie potrzeby także w gromadzeniu niezbędnych środków finansowych.

Każdy biznesplan jest inny, ponieważ poszczególne firmy poligraficzne, jak i i wewnętrzne printroomy różnią się od siebie. A struktura biznesplanu zależy od jego przeznaczenia. Istnieją jednak kroki, które musi podjąć każda firma przygotowująca solidny biznesplan:

1.Ustalenie obecnej pozycji
Przed wyznaczeniem celów firmy bądź opracowaniem planu ich realizacji należy poznać trendy panujące na rynku i zidentyfikować ewentualne utrudnienia. Komercyjnym i wewnętrznym dostawcom usług druku szukającym niezbędnych informacji z pomocą mogą przyjść dostawcy. Klienci Canon mogą czerpać z doświadczeń, które zdobyliśmy dzięki współpracy z odbiorcami na całym świecie. Mają też dostęp do szczegółowych analiz najważniejszych trendów w branży druku profesjonalnego, które przedstawiamy w naszych raportach rynkowych „Insight Report” dotyczących druku komercyjnego i wewnętrznego, a także do opinii na temat druku prezentowanych przez nabywców mediów. Swoja wiedzą rynkową i doświadczeniami dzielą się również niezależni eksperci branżowi, którzy oferują doradztwo i szkolenia w ramach prowadzonego przez firmę Canon programu rozwoju działalności Essential Business Builder Program.

2.Wybór celu
Jednym ze sposobów dzielenia się przez firmę Canon posiadaną wiedzą jest narzędzie analityczne Business and Innovation Scan. Powstało ono, by pomóc komercyjnym i wewnętrznym dostawcom usług druku w analizie i modyfikacji strategii biznesowych pod kątem zmieniających się potrzeb rynku. Korzystając z narzędzia Business and Innovation Scan, dostawca usług druku może przeanalizować swoją działalność i dostrzec pojawiające się szanse rynkowe. Na podstawie oceny możliwości drukarni powstaje raport, który zawiera propozycję kierunków strategicznego rozwoju oraz plan działań w poszczególnych segmentach.

3.Zaplanowanie drogi do celu
Istnieje osiem kluczowych obszarów, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu biznesplanu:
A. Podsumowanie dla kadry kierowniczej
B. Przegląd historyczny
C. Analiza SWOT
D. Finanse
E. Sprzedaż i marketing
F. Pracownicy
G. Wyposażenie
H. Własność

Należy pamiętać, że biznesplanu nie powinna tworzyć jedna osoba samodzielnie. Równie ważne jest uzyskanie opinii pracowników, klientów i zawodowych doradców, a także ocena konkurencji.

Firma Canon ma przydatny przewodnik po planowaniu działalności, stanowiący część programu Essential Business Builder Program. Skontaktuj się z nami, jesli jesteś zainteresowany otrzymaniem tego przewodnika.

4.Znalezienie odpowiedniego partnera
Canon proponuje swoim klientom nie tylko szeroki zestaw narzędzi, przewodników i analiz oraz bogatą wiedzę, ale również program Essential Business Builder Program, w ramach którego niezależni eksperci branżowi zapewniają szkolenia i mentoring.

5.Na dobrym kursie
Nawet w przypadku dużej liczby zleceń należy stale analizować warunki rynkowe i skuteczność działania firmy, aby można było odpowiednio modyfikować biznesplan. Największe sukcesy odnoszą firmy, które nieprzerwanie analizują potrzeby swoich klientów. Dlatego należy na bieżąco zbierać ich opinie i uwagi oraz szukać nowych szans.